OPPJ Ravelin No. XIV

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 502 příspěvků vloženo, 2678 editováno a 1195 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

OPPJ Ravelin No. XIV

Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Organizace vznikla v roce 1994. Od města jsi pronajala fortifikační objekt středního obranného okruhu bastionové pevnosti Josefov zvaný Demi Lune, tedy Ravelin s Reduitem. Každý prvek pevnosti měl své číslo a ravelin postavený na jihovýchodní frontě dostal číslo čtrnáct.
  Ravelin byl jedním z nejdokonalejších typů postavených v rámci bastionového opevňování v Evropě. Jeho geometrické rozměry vyplynuly z daného problému fortifikace a nebyl tedy nijak svévolně navržen. Doplňující, spíše dělostřelecky zesilujícím prvkem se stal vložený pětiboký prvek zvaný Reduit.
  Devastace objektu neproběhla tak drasticky jako u jiných úseků, ale i zub času se velmi podepsal na stěnách, pískovcových detailech atd. Organizace pomalu dává objekt do své podoby z roku 1784. Započalo se s částmi v hrdle Reduity, kde se nachází strážnice (dnes klubovna), nájezdní rampy, sklady střelného prachu. Dále se práce zaměřily na obnovu pískovcových detailů říms, nároží a doošetření cihelných zdí. Během na dlouhou trať byla akce znovuvytvoření střelecké galerie v hrdle Ravelinu. Vše co dnes uvidíte z vnějšku je nově postaveno. Práce tímto neskončily, pokračují výstavbou nároží hrdla a líce ravelinu u příjezdové cesty. Všechny tyto práce jsou budovány dle dobové techniky, materiálů a za pomoci dostupných pramenů (plány, fotografie a konzultace).
  Organizace nepracuje pouze na svém objektu, ale i ve městě. Většinou viditelná a prospěšná všem obyvatelům i městu samotnému. Jednou z velkých akcí se stal úklid Autoparku v areálu Ravelinu No. XIII (dnešní kulturní areál). Milovníci procházek se setkají i s obnovenou vyhlídky Boženy Němcové včetně schodů k řece Metuji (bývalému bělidlu). Méně viditelnými akcemi pro širší obyvatelstvo byla záchrana kasematních prostor pod Novoměstskou bránou, částečná oprava zdi v kopci (tvz. Šobráku), kanalizační a vodovodní chodba u kašny a mnoho dalšího. Organizace je i spjata s předprojektovými a projektovými přípravami akcí do Josefova v zastoupení panem Milanem Libichem. Nedílnou součástí jsou i partnerské vztahy - jako je například i VUA Invalidovna, Speleo Albeřice, Alerion ...
  Více na stránkách www.josefov.com
  Každá nová ruka k práci, zábavě atd vřele vítána!!!

  Zima počátkem roku 2010. Pohled na pravé dělostřelecké kasematy Reduitu Ravelinu No. XIV
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/99012#364278Version : 0