SVK - Hodnosti - Slovenská armáda [1939-1945]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 338 příspěvků vloženo, 1446 editováno a 200 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

SVK - Hodnosti - Slovenská armáda [1939-1945]

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  14.03.1939 - 15.10.1940  Název:
  Title:
  Český překlad:
  Czech Translation:
  Anglický překlad:
  English Translation:
  Originální název:
  Original Transcription:
  Hodnostní označení:
  Rank Badges:
  Stejnokroj:
  Uniform:
  Armádny generál Armádní generál General of Army Armádny generál - -
  Divízny generál Divisní generál Major General Divízny generál - -
  Brigádny generál Brigádní generál Brigadier General Brigádny generál - -
  Plukovník Plukovník Colonel Plukovník - -
  Podplukovník Podplukovník Lieutenant Colonel Podplukovník - -
  Major Major Major Major - -
  Štábny kapitán Štábní kapitán Staff Captain Štábny kapitán - -
  Kapitán Kapitán Captain Kapitán - -
  Nadporučík Nadporučík Senior Lieutenant Nadporučík - -
  Poručík Poručík Lietenant Poručík - -
  Podporučík Podporučík Junior Lieutenant Podporučík - -
  Štábny praporčík Štábní praporčík ? Štábny praporčík - -
  Praporčík Praporčík ? Praporčík - -
  Štábny rotmajster Štábní rotmistr ? Štábny rotmajster - -
  Rotmajster Rotmistr ? Rotmajster - -
  Rotný Rotný ? Rotný - -
  Čatár Četař Sergeant Čatár - -
  Desiatnik Desátník Corporal Desiatnik - -
  Slobodník Svobodník Private First Class Slobodník - -
  Vojak Vojín Private Vojak - -
  Poznámka: pôvodné hodnosti Českolsovenskej armády, používané do 15.10.1940


  Zdroj:
  www.uniforminsignia.net
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/91982#387459Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  15.10.1940-08.05.1945  Název:
  Title:
  Český překlad:
  Czech Translation:
  Anglický překlad:
  English Translation:
  Originální název:
  Original Transcription:
  Hodnostní označení:
  Rank Badges:
  Stejnokroj:
  Uniform:
  generál I. triedy generál I. třídy General I. class generál I. triedy
  generál II. triedy generál II. třídy General II. class generál II. triedy
  plukovník plukovník Colonel plukovník
  podplukovník podplukovník Lieutenant Colonel podplukovník
  major major Major major
  stotník setník Centurion stotník
  nadporučík nadporučík First Lieutenant nadporučík
  poručík poručík Lieutenant poručík
  dôstojnícky zástupca ašpirant důstojnický zástupce ašpirant ? dôstojnícky zástupca ašpirant
  zástavník praporečník Guidon zástavník
  rotník rotník ? rotník
  čatník četník Squad leader ? čatník
  desiatnik desátnik corporal desiatnik
  slobodník svobodník Private First Class slobodník
  strelník střelník Gunman strelník
  Poznámky:
  - v rokoch 1939-1940 sa oficiálne používajú hodnosti prevzaté z Československej armády
  - okrem uvedených hodností sa paralelne používajú aj hodnosti rotmajstrov (získané v bývalej Československej armáde) na doslúženie
  - názvy hodností sú rovnaké pre armádu aj letectvo (vzdušné zbrane)  Zdroje : www.psp.cz
  www.psp.cz
  www.pulib.sk
  http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0751_00.htm
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/91982#387453Version : 0
  MOD
  Avatar
  Documents the development of rank....


  Zákonom (nariadením with mocou law) no 260/1940 Sl. from bol in the Slovak army zriadený Choir poddôstojníkov of povolania with nasledujúcimi hodnosťami:

  čatník
  rotník
  zástavník

  This law was in 1943 cancelled and nahradený zákonom 743/1943 Sl. z. (zo day 27.05.1943), which boli upravenépráva and obligations poddôstojníkov of povolania, including podmienok uzatvorenia manželstva and versatile zabezpečenia.

  In the clear day bol snemovňou approved by aj the law which sa menia and doplňujú niektoré ustanovenia about hodnostiach military and žandárskych beds. This zákonom sa to právneho system zaviedla part of the rank used in the Slovak army (and žandárstve), which nemali foothold in dovtedy applicable zákonoch (eg. zrušenie the rank of chief strážmajster and it nahradením hodnosťou main dôstojnícky zástupca in žandárstva).

  Novozavedené changes in the army:
  - cancelled rank
  ensign
  captain
  štábny captain,
  brigádny general
  divízny general
  armádny general.

  Hodnosť ensign repealed without náhradym miesto rank of captain and štábny captain is built in such a way hodnosť stotník and cancelled generálske rank are replaced hodnosťami general II. triedy and general Even. triedy.

  Team sa uzákonnil status, as the army used from reorganizácie in 1940
  Team:
  - strelník
  - slobodník
  - desiatnik
  Poddôstojníci:
  - čatník
  - rotník
  - zástavník
  Lower dôstojníci:
  - dôstojnícky zástupca ašpirant
  - lieutenant
  - lieutenant
  - stotník
  Higher dôstojníci
  - major
  - lieutenant colonel
  - colonel
  General:
  - general II. triedy
  - general Even. triedy

  Except those ranks existed parallel rank rotmajstrov left in the doslúženie (260/1940 Sl. z).

  The military gážistov outside služobnej triedy sa zavádzajú tri hodnostné triedy rotmajstrov:
  rotník
  zástavník
  dôstojnícky zástupca

  Changes have occurred aj at žandárstva - gážistov outside služobnej triedy, where they are recognised rank
  - žandár on skúšku
  - strážmajster
  - main strážmajster
  - dôstojnícky zástupca
  - main dôstojnícky zástupca


  Source: www.psp.cz
  www.psp.cz
  www.pulib.sk
  http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0751_00.htm.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/91982#343948Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Hodnosti slovenských vzdušných zbraní platné od 15.10.1940.


  Strelnik ( Strk. )
  Slobodník ( Slob. )
  Desiatnik ( Des. )
  Čatník ( Čtk. )
  Rotník ( Rtk. )
  Zástavník ( Zvk. )
  Dôstojnický zástupca ( Dôst. z. )
  Poručík ( Por. )
  Nadporučík ( Npor. )
  Stotník ( Stk. )
  Major ( Mjr. )
  Podplukovník ( Pplk. )
  Plukovník ( Plk. )
  Generál II. triedy ( Gen. II. tr. )
  Generál I. triedy ( Gen. I. tr. )
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/91982#112578Version : 0