Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 375 příspěvků vloženo, 1558 editováno a 309 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Řád Miloše Velikého

Order of Miloš the Great / Орден Милоша Великог

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Miloše velkého Order of Miloš the Great
  Název v originále:
  Original Name:
  Орден Милоша Великог
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.12.1898
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1903
  Struktura:
  Structure:
  velkokříž
  velkodůstojník
  komandér
  důstojník
  Grandcross
  Grandofficer
  Comannder
  Officer
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#580823Version : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Miloše velkého - velkokříž s brilianty Order of Miloš the Great - Grandcross with Diamonds
  Název v originále:
  Original Name:
  Орден Милоша Великог
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.12.1898
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1903
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#580824Version : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Miloše velkého - velkodůstojník Order of Miloš the Great - Grandofficer
  Název v originále:
  Original Name:
  Орден Милоша Великог
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.12.1898
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1903
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#580830Version : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Miloše velkého - komandér Order of Miloš the Great - Commander
  Název v originále:
  Original Name:
  Орден Милоша Великог
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.12.1898
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#580831Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  .
  Úvodní část:
  Miloš Veliký, zakladatel dynastie Obrenovičů se narodil 7. března 1770. Byl synem Teodora Mihajleviče a Višnje (rozené Gojkovič). V roce 1810 přijal Miloš nové rodinné jméno Obrenovič. Milan byl jedním z velitelů slavného sboru Karadjorděviče ale Miloš dlouho byl ve stínu tohoto slavného vůdce národního odboje. Po porážce a zhroucení prvního srbského povstání vedené Karadjorděvičem (Karadjordje v turečtině „černý Jiří“) se stává Miloš jedním z vedoucích osobností a vůdců boje za národní svobodu. To bylo dosti nečekané, patřil sice mezi významné „vojvody" již za Karadjorděviče a všeobecně byl oceňován jeho politický rozhled, ale jeho činy v roce 1818 překvapily jak jeho přátelé tak i nepřátelé. Miloš se totiž zcela podvolil tureckému vezírovi v Bělehradě a na základě tohoto byl jmenován do funkce „Obor-Knez“ (z němčiny Ober-Fürst) v Rudniku, Kragujevaci a v Poženga. Všeobecně v tomto okamžiku politického oportunismu byl však považován za "národního zrádce“
  V roce 1815 dochází k druhému srbskému povstání. Dne 11. dubna 1815 na Květnou neděli byl Miloš Obrenovič zvolen vrchním velitelem a vůdcem povstání. Miloš na poli vojenském dosáhl mnoha úspěchu a jako diplomat dokázal i pomoci peněz podplatit turecké úředníky tak, že v říjnu roku 1815 dosáhl toho, že byla vytvořena samostatná srbská autonomie a Miloš byl uznán jako „Nejvyšší srbský kníže“
  V roce 1817 se Karadjordje tajně vrací z exilu, ale je zákeřně zavražděn. Tato vražda ač neobjasněna byla počátkem tragického nepřátelství mezi dvěmi nejvýznamnějšími rody Srbska. Stala se důvodem stoletých dynastických i politických sporů a stála život knížete Michala, krále Alexandra i královnu Dragu.
  V roce 1830 bylo Srbsko vyhlášeno vasalským státem Turecka, ale pod patronaci ruského cara. Milošovi byl propůjčen titul Dědičného panujícího srbského knížete. Miloš se ale dne 1. května 1839 zřekl trůnu a odebral se své panství a statky v Rumunsku a později i v Rakousku. Trůn i moc přebírá nejstarší syn Milan Obrenovič II., který za měsíc umírá. Novým knížetem se stává kníže Michal Obrenovič III., mladší syn Milošův. Jeho vláda je však krátká, v roce 1842 je sesazen a k moci se dostává kníže Alexandr Karadjordjevič, syn zavražděného vůdce prvního srbského povstání.
  V roce 1858 parlament, který se schází na svátek Sv.Ondřeje (11.12.) prohlásil knížete Alexandra za zbaveného trůnu a dal souhlas povolat knížete Miloše na trůn. Miloš se vrací, převzal vladařské povinnosti a panoval do 14. září 1860, kdy umírá. Jeho nástupcem se stává opět kníže Michal Obrenovič III.
  Knížete je ve spojitosti s řádem Miloše Velikého vzpomenuto několikráte a to jednak v samotném názvu, dále v portrétu, monogramu, nápisu na jednak lícové, ale i rubové straně. Připomínka Takovského dubu a Takovského praporu je charakteristickým ikonografickým rysem řádu.
  Takovský dub:
  Na Květnou neděli roku 1815 bylo vždy symbolizováno Takovským dubem, stromem v jehož stínu byl Miloš prohlášen za jediného vůdce. Pod tímto dubem Miloš pronesl jednu ze svým nejkratších vůdčích myšlenek a to: “Zde jsem já, zde jste vy- válku Turkům“
  Takovský prapor:
  Miloš vztyčil v Takovu prapor, který byl bílý s červeným řeckým křížem uprostřed. Později, za druhé vlády knížete Miloše byl přijat oficielní návrh národního praporu.
  Znak:
  Dvouhlavý orel vyhotovený ve stříbře,se zlatou zbroji na lícové straně se objevuje v heraldice Srbska ode dne prohlášení království v roce 1882. Starý srbský znak, který byl užíván v době Milošovy vlády, byl odvozen od znaku staré Byzance (v červeném poli štítů heraldický kříž se čtyřmi písmeny „beta“ mezi ramen). Takto byl převzat do srbské heraldiky v době vlády Štěpána Dušana ve století čtrnáctém.
  Koruna Nemanjičů:
  Jde o velkou zlatou korunu, typu „Kamelaukion“ sloužící za převýšení řádového odznaku a znovu se opakující na rubní straně nad královským monogramem. Je zároveň heraldickou verzi středověkých korun užívaných králi z dynastie Nemanjičů. Koruny tohoto typu jsou byzantinského původu. Koruna Nemanjičů, zvaná Kamelaukion se po prvé objevuje v srbské faleristice na řetězu řádu Knížete Lazara, který byl založen v roce 1889, tedy u příležitosti pětistého výročí bitvy na Kosově poli a v upomínku na pomazání krále Alexandra I. v klášteře Žiča. Od této doby se tato koruna používá v heraldice, ale vždy jen a jen ve spojitosti se znakem krále nebo dynastie. Těchto pravidel bylo přísně dbáno a to jak ze strany Obrenovičů tak i dynastie Karadjorděvičů.
  Světlomodrá stuha je charakteristická pro všechny srbské vyznamenání, která jsou spojena s osobou knížete Miloše. Bylo ji použito i u vyznamenání „Za loajalitu“ nebo u pamětní medaile ke čtyřicátému výročí svatoondřejské Skupštiny (zasedání parlamentu).

  Ukázka řádu Miloše Velikého

  Ukázka řádu Knížete Lazara s korunou Nemanjičů
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#308077Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Čyřicáté výročí návratu knížete Miloše Obrenoviče na srbský trůn v roce 1898 bylo slaveno celým národem s vlasteneckým nadšením. Parlament dokonce schválil zvláštní poctu zakladateli dynastie.Od toho dne, 11. prosinec byl nazýván "Milošem Velikým".
  Dne 17. prosince 1898 král Alexandr I. (byl pátým panovníkem z rodu Obrenovičů) založil Pamětní medaili ke čtyřicátému výročí svatoondřejského zasedání parlamentu, tedy na památku dne, kdy parlament schválil návrt knížete Miloše. O pět dní později, 22. prosince 1898 potvrdil král zákon o zřízení řádu MILOŠE VELIKÉHO.
  My Alexandr I. z milosti Boží a z vůle lidu KRÁL SRBSKÝ ustanovujeme a prohlašujeme všem a každému,že parlament rozhodl a My jsme souhlasili a souhlasíme se ZÁKONEM o založení královského řádu M i l o š e V e l i k é h o.
  Článek 1
  U příležitosti čtyřicátého výročí Velkého svatoondřejského zasedání parlamentu a s vůli uznat a ocenit výjimečné zásluhy o národní dynastii Obrenovičů byl založen řád Miloše Velikého.
  Článek 2
  Řád Miloše Velikého bude mít čtyři třídy
  I. třídu bude tvořit dekorace na velkostuze, doplněná hvězdou
  II. třída bude tvořena nahrdelní dekoraci s hvězdou
  III. třída bude nošena na náhrdelní dekoraci
  IV. třída bude nošena jako náprsní dekorace.
  Článek 3.
  Hlavou řádu je král a jemu přísluší insignie odpovídající jeho postavení. Členové královského domu se stávají rytíři řádu.
  Článek 4.
  Řád Miloše Velikého uděluje král z vlastní vůle. Dekrety a diplomy tohoto řádu současně podepíše i kancléř královských řádů.
  Článek 5
  Během údobí, které začíná dnem založení řádu a končí Květnou nedělí roku 1889 král udělí řád Miloše Velikého bez ohledu na zásluhy, pro něž byl zřízen.
  Článek 6.
  Výtvarný návrh všech tříd řádu Miloše Velikého musí být schválen králem a to ve smyslu zákona o řádových dekoracích ze dne 23. ledna 1883.
  Článek 7.
  Osoby řádem vyznamenaní jsou zbaveny poplatků za udělení. Tyto hradí státní pokladna.
  Článek 8.
  Tento zákon vstupuje v platnost dnem podepsání králem. Doporučujeme předsedovi naší ministerské rady, zveřejnit tento zákon a zabezpečit jeho uskutečnění. Nařizujeme veřejným orgánům, aby postupovaly podle tohoto zákona a každému jej být poslušen.
  Dne 17. prosince 1898
  Alexandr v.r.
  Zákon byl strohý a stručný, nebyl podrobný ani popisný. Proto také textové znění zákona bylo uveřejněno spolu s oznámením o udělení prvních řádů. Dne 27.července král podepsal dekret upravující pořadí udělování a dne 22. září téhož roku směrnice s popisem a detaily jednotlivých řádových insignii. Na základě návrhu podaného kancléřem královských řádů a na základě článků 6. zákona o řádech a medailích ze dne 13. února 1897 se doplňuje. Řád Miloše Velikého se stává v pořadí nejvyšším řádem a je nadřazen všem řádům.
  Řád I.třídy:
  Nosí se na velkostuze přes pravé rameno k levému boku a řádovou hvězdou na téže straně.
  Řád II.třídy:
  Nosí se na náhrdelní stuze a doplňuje se řádovou hvězdou nošenou na levé straně hrudi.
  Řád III.třídy:Nosí se zavěšen na náhrdelní stuze
  Řád IV.třídy:
  Nosí se jako dekorace na stuze na levé straně hrudi.
  Důstojníci dekorování řádem Miloše Velikého nosí řád denně, občané jen při oficielních příležitostech.
  Důstojníci vyznamenaní vyššími třídami řád Miloše Velikého a současně i řádem Bílého orla nosí denně od každého ze jmenovaných řádů jen jeho nejnižší třídu
  Poznámka:
  Všechna data jsou uvedená dle juliánského kalendáře!
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#308100Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Závěr:
  V roce 1903, v noci na 29.května, skupina důstojníků vedená plukovníkem Dragutinem Dimitrijevičem Apisem (jméno Černá ruka) a plukovníkem Alexandrem Mašínem, (švagr královny Dragy) provedli palácový převrat a zavraždili krále i královnu. Parlament, který se ihned sešel, odsouhlasil tuto formu státního převratu a souhlasíl s návratem dynastie Karadjordjevičů na srbský trůn. V témže roce pak kníže Petr přijel ze Ženevy a ihned se ujímá královské moci. Prvním dekretem nového krále bylo zrušení řádu Miloše Velikého a Takovského řádu, bylo i zakázáno nosit řádové insignie těchto řádu. Výjimka byla jediná, bylo povoleno nadále nosit Takovský řád, pokud je doplněn meči.
  To bylo poslední zákonné nařízení, které se vztahovalo k řádu Miloše Velikého, který tímto ale zaniká. Později ministerský předseda Pašič navrhl parlamentu projekt na obnovení zákona o řádech a vyznamenáních z roku 1883. Mezi jinými bylo navrženo zřídit řetěz k řádu Hvězdy Karadjordje a založit řád Koruny, což se i později stalo. Bylo však zamítnuto povolení k nošení řádu Miloše Velikého i Takovského řádu.
  Poznámka:
  V roce 1994 byl na 143 aukci ve Frankfurtu nad Mohanem,položka č. 749 dražen Řád Miloše Velikého, rytíř 4.třídy, vyvolávací cena 2000DM. Docílená cena 3200DM. V našich podmínkách je v Národním muzeu v Praze, ve sbírce Václava Měřičky uložená řádová hvězda I. typu, práce vídeňské firmy Karl Fischmeistr.

  Literatura:
  Piletič, M.: Odlikovanja Jugoslovensch naroda, Beograd 1987
  Katalog Orden und Ehrenzeichen. Č. 143, Frankfurt nad Mohanem 1994
  Acovič, Drahomír: Řád Miloše Velikého
  Vlastní archiv: Alt.

  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#308212Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Počet udělených řádu:
  V letech 1899- 1903 bylo celkem uděleno:
  Řád Miloše Velikého:
  I.třída: 9
  II. třída: 22
  III. třída: 66
  IV. třída: 128
  Celkem tedy bylo uděleno: 225
  Mezi význačné nositele toho řádu můžeme zařadit:
  Král Milan
  Král Alexandr
  Jovan Ristič (bývalý člen královské regentské rady)
  Inokentije (arcibiskup bělehradský, metropolita srbský)
  II.třída:
  Jovan Belimarkovič - generál
  Ilija Djurkovič - generál
  Milovan Pavlovič - generál, kancléř královských řádů
  Nikola Hristič - předseda Státní rady
  Do dnešních dnů však zůstává otevřená otázka a problematika zahraničních rytířů. Není důvod se domnívat, že tento řád nebyl udělen do zahraniční, stanovy udělování cizincům povolují. V letech 1889-1903 přicházejí jako možní nositelé řádu Miloše Velikého jen tři panovníci a to:
  Rakouský císař František Josef I.
  Ruský car Mikuláš II.
  Perský šah
  Nikde však není písemně potvrzeno udělení řádů cizinci, případně o vlastním předání řádu.
  Závěrem je možno říci, že v našich podmínkách je řád mimořádně vzácný a nedostupný.
  Prameny:
  ACOVIČ, Dragomir: Řád Miloše Velikého
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#308299Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Zásluhou Dr. R. Jedličky, se nám podařilo upřesnit srbské řády udělené císaři Františkovi Josefu I.
  V soupise řádu a vyznamenání je podchyceno a doloženo udělení:
  Velkokříž řádu Bílého orla (26.3.1883)
  Velkokříž Takovského řádu
  Velkokříž řádu Miloše Velikého, udělen 29.12.1899
  Můžeme tedy doložit udělení minimálně jednomu zahraničnímu panovníkovi.
  Prameny:
  Jedlička, Roman: Soupis řádů a vyznamenání z pozůstalosti císaře Františka Josefa I
  Uveřejněno ve faleristickém časopise Signum,
  Brno v prosinci roku 1995
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#308376Version : 0
  Avatar
  One big trader offers grand cross with brilliants without putting prices. No one has yet had no idea that this degree exists. The leading Serbian experts are speculating about the origin. Most likely might go about exemlář king Alexander or king of Milan or the order made to the grant of the Russian czar. The king of Milan to Russia was going to, but in the end there because of the affair with the false pregnancy of the queen Dragons didn't. It is generally reported that records of the manufacture and the award did not survive the war conflict during which there were collections in the museums looted. Touted the order of the explored Tomislav Muhic and confirmed its authenticity. According to him, it is a typical product of Charles Fleischhackera. On the badge is 86 diamonds weighing approximately 5 k, 2 sapphires, 2 emeralds and 1 ruby. The star is 72 diamonds weighing about 3.5 k, 2 sapphires, 4 emeralds and 3 rubies. The order is not marked nor puncován. The test was found to quality of gold 18 k. Allegedly there is already at least 6 serious bidders. It is estimated that the price will move in the order of hundreds of thousands of dollars. It is reported that during the short duration of the order was granted approximately 255 pieces of all the four degrees.


  Sources: gmic.co.uk.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#580825Version : 0
  MOD
  Avatar
  ..
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#580828Version : 0
  MOD
  Avatar
  ..
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/84002#580829Version : 0
  MOD