Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory 1866

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 382 příspěvků vloženo, 1228 editováno a 387 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory 1866

Prager Bürgerwehr-Medaille 1866

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory 1866 Prague Militia Medal 1866
  Název v originále:
  Original Name:
  Prager Bürgerwehr-Medaille 1866
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1866
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1918
  Struktura:
  Structure:
  - -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/80411#412635Version : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory 1866 Prague Militia Medal 1866
  Název v originále:
  Original Name:
  Prager Bürgerwehr-Medaille 1866
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1866
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1918
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/80411#412636Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Pamětní medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory byla kruhová o průměru přibližně 31 mm, hmotnosti cca 14 g a ražena byla ze stříbra.
  Avers: Portrét císaře, v opise text FRANZ JOSEPH I. KAISER VON OESTERREICH
  Revers: Dubový věnec s letopočtem 1866 uprostřed.
  Medaile byla nošena na trojúhelníkové stuze, napůl bílé a napůl červené.


  Čerpáno z: Ivan Koláčný, Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Nakladatelství Elka Press, Praha, 2006
  zdroj foto: http://www.omsa.org/modules/Jig/index.php

  Pražská medaile 1866 - avers
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/80411#294601Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Po porážce rakouské Severní armády vedené polním zbrojmistrem Ludvíkem Benedekem,dne 3.čercence 1866 v bitvě u Hradce Králové bylo o výsledku války rozhodnuto.Již 8,července vstoupily jednotky pruské armády do Prahy. Praha však byla již zcela evakuována, všechny císařské úřady a orgány Prahu opustily.Správa města zůstala v rukoou městské rády. Proto pražský purkmistr Dr. Václav Bělský vyjel s pražským arcibiskupem Bedřichem knížetem Schwarzenbergem vstříc pruským jednotkám až do Českého Brodu a zde dohovořil podmíky vzdání Prahy.
  Na tyto pražské události nám zachoval osobní vzpomínku bývalý redaktor Národních listů Antonín Kotík,který napsal,že vlastní obsazení Prahy začalo v krásné neděli července,kdy kolem desáté hodiny vstoupila pruská vojska ve vzorném pořádku ve vyrovnaných šicích a v parádních uniformách s hlučnou hudbou a vlajícími prapory přes Karlín,Poříčskou branou do Prahy.Vzhled vojáků byl výtečný a netvářili se nepřátelsky. Občané Prahy vytvořili špalíry na chodnících. Ubytováni vojáci předváděli své jehlovky a v obchodech platili hotovými penězi. Mnozí z nich pocházeli z Kladska a Ratibořska a dokázali se i česky dohovořit.
  Na pražském Hradě zavlál pruský prapor a na nárožích ulic se objevilo tiskové prohlášení vrchního velitele" "Staroslavnému království českému", zde bylo obyvatelstvo vyzýváno ke klidu a k pořádku s tím,že Prusové nepřišli do Prahy a do Čech jako nepřátelé,ale že budou šetřit národních a historických práv.To bylo taktické,neb Prusové podporu českého lidu potřebovali.Dokonce byla uvolněna cenzura a správa města i s policii byla svěřena purkmistrovi a sboru obecních starších.Purkmistr Bělský měl tehdy pro udržování pořádku a hlídkování tři ozbrojené sbory.
  Byl to sbor měštanských ostrostřelců,pak městská garda,která ve své tradici navazovala na obdobný sbor z doby císaře a krále Karla IV. a konečně policejní občanský dobrovolnický sbor,který se ustavil právě v dramatické době roku 1866.

  Poražené Rakousko nemělo jistě zájem, na rozdíl od vítězného pruska, na vydání pamětní medaile.Přesto však ještě v roce 1866 císař vydal dvě medaile. My se zaměříme na medaili v pořadí druhou a to je medaile, založená dne 25.října 1866 a která byla udělena příslušníkům tří pražských sborů.Medaile obdržela označení Pražská medaile pro měštanské ozbrojené sbory z roku 1866(Die Prager Burgerwehr Medaille fur das Jahr 1866).Důvodem císařova rozhodnutí se stal ten fakt,že Praha se stala místem závěrečných mírových jednání.


  Vídeňská státní mincovna použila pro lícovou stranu Tautehaynovy předlohy tyrolské medaile.Medaile má tedy průměr 31mm,při síle 2mm a hmotnost medaile je 13,8g.Rubní stranu rytec Taytenhayn upravil, do středu umístil výrazný letopočet 1866Letopočet je zarámován do do poměrně širokého důbového věnce.Tato medaile byla udělena celkem 1080 gardistům a i když je předpoklad,že ražených bylo zhruba 1200-1500 můžeme hovořit o této medaili jako o velké vzácnosti.Medaile se předávala v pěkné a dnes již vzácné etuji o rozměrech 112x64mm vypouklé,potažené tmavočervenou kůži. Na víku je opět nápis: PRAGER BURGWEHR MEDAILE. Stuha byla předepsána trojúhelníková dělená bílá a třešňově červená, vyrobená z jemně tkaného rypsu. Ale oběvuji se vzácně i medaile zavěšené na průvlečné stuze, kde odstín červené byl až do fialova.Existuji i miniaturky,které výskytem jsou vzácnější než samotná medaile.


  Prameny:
  Měřička Václav a Svoboda Zbyšek:Pamětní dekorace z války 1866
  Měřička V.! Rakouské, rakousko-uherské vojenské a občanské záslužné a pamětní medaile I. část,Praha 1974
  Heyden Herman: Rhrenzeichen der erloschenen und bluhenden Staten Deutschlandes und Osterreich.Ungarns.
  Archiv autora + vyobrazené dekorace ze sbírky Altmann
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/80411#294723Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Vložené obrázky lépe pomohou ukázat,že práce rytce Taytenhayna je opravdu použitá u obou medailí, , zadní strana Pražské medaile ukazuje změnu,kterou rytec použil. Zde vložená miniaturka je na původní malé orig. stuze a snad je vidět i ten odstím víšňové barvy. Miniaturka již po portrétem panovníka nenese jméno medailera.Medaile se vyskytuje převážně v Čechách a nachází se v našich sbírkách. Můžeme i bez nadsázky říci, je to krásná česká medaile!
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/80411#294768Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Pražská medaile 1866


  REM: Na nestandarně složené stuze je vidět, že takto byla opravdu nošena. Avers stuhy je patřičně zašlý.


  zdroj: www.omsa.org

  Pražská medaile 1866 - avers a revers
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/80411#296771Version : 0