OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 515 příspěvků vloženo, 2100 editováno a 522 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Rezolúcia Rady bezpečnost OSN č. 242 o riešení situácie na Strednom východe


  Rada bezpečnosti,


  vyjadrujúc svoje trvajúce znepokojenie nad vážnou situáciou na Strednom východe,
  zdôrazňujúc neprípustnosť získania územia vojnou a nutnosť pracovať pre spravodlivosť a trvalý mier, v ktorom každý štát v tejto oblasti môže žiť v bezpečí,
  zdôrazňujúc ďalej, že všetky členské štáty prijatím Charty Spojených národov na seba vzali záväzok jednať v súlade s článkom 2 Charty,
  1. potvrdzuje, že plnenie zásad Charty vyžaduje nastolenie spravodlivého a trvalého mieru na Strednom východe, ktorý by mal zahrňovať
  I. stiahnutie izraelských ozbrojených síl z území okupovaných v nedávnom konflikte;


  II. ukončenie vojnového stavu alebo nárokov s tím spojených a rešpektovanie a uznanie zvrchovanosti, územnej celistvosti a politickej nezávislosti každého štátu v tejto oblasti a ich práva žiť v mieri, v bezpečných a uznaných hraniciach v slobode pred hrozbami alebo aktmi násilia;
  2. potvrdzuje ďalej nutnosť
  A) zabezpečenia slobodnej plavby medzinárodnými vodnými cestami v tejto oblasti,
  B) dosiahnutie spravodlivého urovnania problému utečencov,
  C) zaručenia územnej nedotknuteľnosti a politickej nezávislosti každého štátu v tejto oblasti opatreniami zahrňujúcimi zriadenie demilitarizovaných pásiem;
  3. žiada generálneho tajomníka, aby menoval zvláštneho zástupcu, ktorý sa odoberie na Stredný východ, aby nadviazal a udržoval kontakt so zúčastnenými štátmi za účelom podpory dohody a pomoci snahám o dosiahnutie mierového a prijateľného urovnania v zhode s opatreniami a zásadami tejto rezolúcie;
  4. žiada generálneho tajomníka, aby podal čo najskôr Rade bezpečnosti správu o pokroku úsilia zvláštneho zástupcu.
  Zdroj:
  Azud, J.: Třicet let OSN; Horizont, Praha, 1976; 1. vydanie  Súvisiace dokumenty:
  Rezolúcia Rady bezpečnosti č. 338 o situácii na Blízkom východe 22. 10. 1973
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/79739#292603Version : 0