UN - Organizace spojených národů

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 609 příspěvků vloženo, 3068 editováno a 2468 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

UN - Organizace spojených národů

United Nations

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Český název :
  Czech name :
  Organizace spojených národů
  Anglický název :
  English name :
  United Nations
  Francouzský název :
  French name :
  L'Organisation des Nations unies
  Mezinárodní zkratka :
  International abbreviation :
  UN
  Datum vzniku :
  Establishment :
  26.06.1945 San Francisco, USA
  Sídlo :
  Seat of the organization:
  New York City, USA
  Počet členů :
  Membership:
  192
  Typ organizace :
  Type of organization :
  -
  Instituce :
  Institutions :
  Valné shromáždění OSN / United Nations General Assembly (UNGA/GA)
  Rada bezpečnosti OSN / United Nations Security Council (UNSC)
  Sekteratiát OSN / United Nations Secretariat
  Generální tajemník OSN (přehled) / Secretary-General of the United Nations (summary)
  Mezinárodní soudní dvůr / International Court of Justice (ICJ)
  Ekonomická a sociální rada OSN / United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)
  Členské státy:
  Membership states:
  -
  Poznámka :
  Note :
  -

  Zdroje:
  http://www.un.org/
  http://en.wikipedia.org/
  http://cs.wikipedia.org/
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/77998#287384Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Odborové organizace OSN / Specialized United Nations agency
  ILO Mezinárodní organizace práce
  International Labor Organization
  ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví
  International Civil Aviation Organization
  UNESCO Organizace pro výchovu, vědu a kulturu
  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
  FAO Organizace pro výživu a zemědělství
  Food and Agriculture Organization
  WMO Světová meteorologická organizace
  World Meteorological Organization
  WHO Světová zdravotnická organizace
  World Health Organization
  IMF Mezinárodní měnový fond
  International Monetary Fund
  IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii
  International Atomic Energy Agency
  IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka)
  International Bank for Reconstruction and Development
  IDA Mezinárodní asociace pro rozvoj
  International Development Association
  IFAD Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství
  International Fund for Agricultural Development
  IFC Mezinárodní finanční korporace
  International Finance Corporation
  INSTRAW Mezinárodní výzkumný a vzdělávací ústav pro podporu žen
  International Research and Training Institute for the Advancement of Women
  ITU Mezinárodní telekomunikační unie
  International Telecommunication Union
  UNCHS Centrum OSN pro lidská obydlí
  United Nations Human Settlements Programme
  UNCTAD Konference OSN o obchodu a rozvoji
  United Nations Conference on Trade and Development
  UNDP Program OSN pro rozvoj
  United Nations Development Programme
  UNEP Program OSN pro životní prostřední
  United Nations Environment Programme
  UNFPA Fond OSN pro populační činnost
  United Nations Population Fund
  UNMIK Mezinárodní správa Kosova
  United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
  UNHCR Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
  United Nations High Commissioner for Refugees
  UNICEF Dětský fond OSN
  United Nations Children's Fund
  UNIDO Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
  United Nations Industrial Development Organization
  UNITAR Institut OSN pro výcvik a výzkum
  United Nations Institute for Training and Research
  UNRWA Agentura OSN pro pomoc a zaměstnanost palestinských uprchlíků na Blízkém východě
  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
  UNU Univerzita OSN
  United Nations University
  UPU Světová poštovní unie
  Universal Postal Union
  WFC Rada pro světovou výživu
  Council for Word Food
  UNIFEM Rozvojový fond OSN pro ženy
  United Nations Development Fund for Women
  WFP Světový potravinový program
  World Food Programme
  WIPO Světová organizace duševního vlastnictví
  World Intellectual Property Organization
  WB Světová Banka
  World Bank
  IMO Mezinárodní námořní organizace
  International Maritime Organization
  UNWTO Světová organizace cestovního ruchu
  World Tourism Organization
  OPCW Organizace pro zákaz chemických zbraní
  (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/77998#287399Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Ukončené mise OSN / Ended UN missions

  Od-do
  From to
  Zkratka
  Abbreviation
  Název operace
  Name of Operation
  Místo
  Location
  Konflikt
  Conflict
  1956-1967 UNEF I 1. pohotovostní síly OSN
  First United Nations Emergency Force
  Egypt, Izrael
  Egypt, Israel
  Suezská krize, 6ti denní válka
  Suez Crisis, Six-Day War
  1958 UNOGIL Pozorovatelská mise OSN v Libanonu
  United Nations Observation Group in Lebanon
  Libanon
  Lebanon
  Občanská válka v Libanonu 1958
  Lebanon crisis of 1958
  1960-1964 ONUC Operace OSN v Kongu
  United Nations Operation in the Congo
  Kongo
  Congo
  Konžšká krize
  Congo Crisis
  1962-1963 UNSF Bezpečnostní síly OSN v Západní Nové Gunei
  United Nations Security Force in West New Guinea
  Západní Nová Guinea
  West New Guinea
  Inonéská okupace Západní Nové Guinee
  Indonesian takeover of West New Guinea
  1962-1964 UNYOM Pozorovatelská mise OSN v Jemenu
  United Nations Yemen Observation Mission
  Jemen
  Yemen
  Občanská válka v Jemenu
  Yemen Civil War
  1965-1966 DOMREP Mise představitele generálního tajemníka v Dominikánské republice
  Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic
  Dominikánská republika
  Dominican Republic
  Občanská válka
  Operation Power Pack
  1965-1966 UNIPOM Pozorovatelská mise OSN v Indii a Patistánu
  United Nations India-Pakistan Observation Mission
  Indie, Pákistán
  India, Pakistan
  Indicko-Pákistánská válka 1965
  Indo-Pakistani War of 1965
  1973-1979 UNEF II 2. pohotovostní síly OSN
  Second United Nations Emergency Force
  Egypt, Izrael
  Egypt, Israel
  Jomkippurská válka
  Yom Kippur War
  1988-1990 UNGOMAP Zprostředkovací mise OSN v Afghánistánu a Pákistánu
  United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan
  Afgánistán, Pákistán
  Afghanistan, Pakistan
  Sovětská invaze do Afgánistánu
  Soviet invasion of Afghanistan
  1988-1991 UNAVEM I Kontrolní mise OSN v Angole I
  United Nations Angola Verification Mission I
  Angola Andolská občanská válka
  Angolan Civil War
  1988-1991 UNIMOG Vojenská pozorovatelská mise OSN v Iráku a Iránu
  United Nations Iran-Iraq Military Observer Group
  Irán, Irák
  Iran, Iraq
  Iránsko-Irácká válka
  Iran-Iraq War
  1989-1990 UNTAG Přechodná podpůrná skupina OSN
  United Nations Transition Assistance Group
  Namíbie
  Namibia
  Namímbíjská válka za nezávislost
  Namibian War of Independence
  1989-1992 ONUCA Pozorovatelská mise OSN ve Střední Americe
  United Nations Observer Group in Central America
  Střední Amerika
  Central America
  Občanská válka v Nikaragui
  Nicaraguan Civil War
  1991-1992 UNAMIC Podpůrná mise OSN v Kambodži
  United Nations Advance Mission in Cambodia
  Kambodža
  Cambodia
  Vietnamská okupace Kambodži
  Vietnamese Occupation of Cambodia
  1991-1995 ONUSAL Pozorovatelská mise OSN v Salvádoru
  United Nations Observer Mission in El Salvador
  Salvádor
  El Salvador
  Občanská válka v Salvádoru
  El Salvador Civil War
  1991-1995 UNAVEM II Kontrolní mise OSN v Angole II
  United Nations Angola Verification Mission II
  Angola Angolská občanská válka
  Angolan Civil War
  1991-2003 UNIKOM Pozorovatelská mise OSN v Iráku a Kuvajtu
  United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission
  Irák, Kuwait
  Iraq, Kuwait
  Válka v Zálivu
  Gulf War
  1992-1993 UNTAC Dočasná správa OSN v Kambodži
  United Nations Transitional Authority in Cambodia
  Kambodža
  Cambodia
  Vietnamská okupace Kambodži
  Vietnamese Occupation of Cambodia
  1992-1993 UNOSOM I Operace OSN v Somálsku I
  United Nations Operation in Somalia I
  Somálsko
  Somalia
  Občanská válka v Somálsku
  Somali Civil War
  1992-1994 ONUMOZ Operace OSN v Mozambiku
  United Nations Operation in Mozambique
  Mozambik
  Mozambique
  Občanská válka v Mozambiku
  Mozambican Civil War
  1992-1995 UNPROFOR Ochrané síly OSN
  United Nations Protection Force
  Bývalá Jugoslávie
  Former Yugoslavia
  Války v Jugoslávii
  Yugoslav wars
  1993-1996 UNMIH Mise OSN na Haiti
  United Nations Mission in Haiti
  Haiti Státní převrat na Haiti 1991
  1991 coup and military rule in Haiti
  1993-1994 UNOMUR Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě
  United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda
  Rwanda Občanská válka ve Rwandě
  Rwandan Civil War
  1993-1996 UNAMIR Mise OSN na pomoc Rwandě
  United Nations Assistance Mission for Rwanda
  Rwanda Občanská válka ve Rwandě
  Rwandan Civil War
  1993-1995 UNOSOM II Operace OSN v Somálsku II
  United Nations Operation in Somalia II
  Somálsko
  Somalia
  Občanská válka v Somálsku
  Somali Civil War
  1993-1997 UNOMIL Pozorovatelská mise OSN v Libérii
  United Nations Observer Mission in Liberia
  Libérie
  Liberia
  1. občanská válka v Libérii
  First Liberian Civil War
  1994 UNASOG Pozorovatelská mise OSN v pásmu Aouzou
  United Nations Aouzou Strip Observer Group
  Čad, Libye
  Chad, Libya
  Spor o pásmo Aouzou
  Aouzou Strip dispute
  1994-1996 UNCRO Operace OSN pro navrácení důvěry
  United Nations Confidence Restoration Operation
  Chorvatsko
  Croatia
  Chorvatská válka
  Croatian War
  1994-2000 UNMOT Pozorovatelská mise OSN v Tádžikistánu
  United Nations Mission of Observers in Tajikistan
  Tadžikistán
  Tajikistan
  Občanská válka v Tádžikistánu
  Tajikistan Civil War
  1995-1997 UNAVEM III Kontrolní mise OSN v Angole III
  United Nations Angola Verification Mission III
  Angola Angolská občanská válka
  Angolan Civil War
  1995-1999 UNPREDEP Preventivní rozmístění sil OSN
  United Nations Preventive Deployment Force
  Makedonie
  Macedonia
  Důsledek válek v Jugoslávii
  Aftermath of the Yugoslav wars
  1995-2002 UNMIBH Mise OSN v Bosně a Hercegovině United Nations
  Mission in Bosnia and Herzegovina
  Bosna a Hercegovina
  Bosnia and Herzegovina
  Bosenská válka
  Bosnian War
  1996-1997 UNSMIH Podpůrná mise OSN na Haiti
  United Nations Support Mission in Haiti
  Haiti Stabilizace nové vlády na Haiti
  Stabilizing Haiti's new democracy
  1996-1998 UNTAES Dočasná správa OSN Východní Slavonie, Baranje a Západního Sirmiumu
  United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium
  Chorvatsko
  Croatia
  Chorvatská válka
  Croatian War
  1996-2002 UNMOP Pozorovatelská mise OSN na Prevlace
  United Nations Mission of Observers in Prevlaka
  Poloostrov Prevlaka
  Prevlaka Peninsula
  Spor o polostrov Prevlaka
  Prevlaka territorial dispute
  1997 MINUGUA Kontrolní mise OSN v Guatemale
  United Nations Verification Mission in Guatemala
  Guatemala Občanská válka v Guatemale
  Guatemalan Civil War
  1997 UNTMIH Dočasná mise OSN na Haiti
  United Nations Transition Mission in Haiti
  Haiti Výcvik policie
  Training of the Haitian National Police
  1997-1999 MONUA Pozorovatelská mise OSN v Angole
  United Nations Observer Mission in Angola
  Angola Angolská občanská válka
  Angolan Civil War
  1997-2000 MIPONUH Policejní mise OSN na Haiti
  United Nations Civilian Police Mission in Haiti
  Haiti Výcvik policie
  Training of the Haitian National Police
  1998 UNPSG Podpůrná policejní mise OSN
  United Nations Civilian Police Support Group
  Chorvatsko
  Croatia
  Chorvatská válka
  Croatian War
  1998-1999 UNOMSIL Pozorovatelská mise OSN v Sierra Leone
  United Nations Observer Mission in Sierra Leone
  Sierra Leone Občanská válka v Sierra Leone
  Sierra Leone civil war
  1998-2000 MINURCA Operace OSN v Středoafrické republice
  United Nations Mission in the Central African Republic
  Středoafrická republika
  Central African Republic
  Nepokoje v Středoafrické republice
  Central African Republic mutinies
  1999 UNAMET Mise OSN ve Východním Timoru
  United Nations Mission in East Timor
  Východní Timor
  East Timor
  Indonéská invaze a okupace
  Indonesian invasion and occupation
  1999-2002 UNTAET Přechodná správa OSN ve Východním Timoru
  The United Nations Transitional Administration in East Timor
  Východní Timor
  East Timor
  Indonéská invaze a okupace
  Indonesian invasion and occupation
  1999-2005 UNAMSIL Operace OSN v Sierra Leone
  United Nations Mission in Sierra Leone
  Sierra Leone Občanská válka v Sierra Leone
  Sierra Leone civil war
  2000-2001 MICAH Mezinárodní mise Valného shromáždění OSN na podporu Haiti
  United Nations General Assembly International Civilian Support Mission in Haiti
  Haiti Výcvik policie
  Training of the Haitian National Police
  2000-2008 UNMEE Operace OSN v Etiopii a Eratrii
  United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea
  Eratrie, Etiopie
  Eritrea, Ethiopia
  Válka Eráthie a Etiopie
  Eritrean-Ethiopian War
  2002-2005 UNMISET Mise OSN na podporu Východního Timoru
  United Nations Mission of Support in East Timor
  Východní Timor
  East Timor
  Indonéská invaze a okupace
  Indonesian invasion and occupation
  2004-2007 ONUB Operace OSN v Burundi
  United Nations Operation in Burundi
  Burundi
  Burundi
  Občanská válka v Burumbi
  Burundi Civil War
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/77998#287488Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Probíhající mise OSN / Current missions UN


  Začátek
  Start of O.
  Zkratka
  Abbreviation
  Název operace
  Name of Operation
  Místo
  Location
  Konflikt
  Conflict
  1948 UNTSO Mise OSN pro dohled nad příměřím
  United Nations Truce Supervision Organization
  Střední Východ
  Middle East
  -
  1949 UNMOGIP Skupina vojenských pozorovatelů OSN v Indii a Pákistánu
  United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
  Indie, Pákistán
  India, Pakistan
  Indo-Pákistánská válka
  Indo-Pakistani Wars
  1964 UNFICYP Mírový sbor OSN na Kypru
  United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
  Kypr / Cyprus Spor o Kypr
  Cyprus dispute
  1974 UNDOF Pozorovatelská mise OSN pro uvolňování napětí
  United Nations Disengagement Observer Force
  Golanské výšiny
  Golan Heights
  -
  1978 UNIFIL Dočasná mise OSN v Libanonu
  United Nations Interim Force in Lebanon
  Libanon
  Lebanon
  Izraelsko-Libanonská válka 2006
  Israeli invasion of Lebanon and 2006 Israel-Lebanon conflict
  1991 MINURSO Mise OSN pro referendum v Západní Sahaře
  United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
  Západní Sahara
  Western Sahara
  Marocká okupace Západní Sahary
  Moroccan occupation of Western Sahara
  1993 UNOMIG Pozorovací mice v Gruzii
  United Nations Observer Mission in Georgia
  Gruzie
  Georgia
  Abcházská válka
  Abkhazian War
  1999 MONUC Pozorovatelská mise OSN v Demokratické republice Kongo
  United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo
  Demokratická republika Kongo
  Democratic Republic of Congo
  2. Konžská válka
  Second Congo War
  1999 UNMIK Správní mise OSN v Kosovu
  United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
  Kosovo Válka v Kosovu
  Kosovo War
  2003 UNMIL Mise OSN v Libérii
  United Nations Mission in Liberia
  Libérie
  Liberia
  2. občanská válka v Libérii
  Second Liberian Civil War
  2004 UNOCI Operace OSN v Pobřeží Slonoviny
  United Nations Operation in Côte d'Ivoire
  Pobřeží Slonoviny
  Côte d'Ivoire
  Občanská válka v Pobřeží Slonoviny
  Civil war in Côte d'Ivoire
  2004 MINUSTAH Stabilizační mise OSN na Haiti
  United Nations Stabilization Mission in Haiti
  Haiti Nepokoje na Haiti
  Haiti rebellion
  2005 UNMIS Mise OSN v Sudánu
  United Nations Mission in the Sudan
  Súdán
  Sudan
  2. Súdánská občanská válka
  Second Sudanese Civil War
  2006 UNMIT Integrovaná mise OSN v Timoru-Leste
  United Nations Integrated Mission in Timor-Leste
  Východní Timor
  East Timor
  Východo Timorská krize
  East Timor crisis
  2007 UNAMID Mise OSN/Africké unie v Dárkfúlu
  United Nations
  African Union Mission in Darfur
  Súdán
  Sudan
  Konflikt v Dárkfúlu
  Darfur Conflict
  2007 MINURSCAT Mise OSN v Středoafrické republice a Čadu
  United Nations Mission in the Central African Republic and Chad
  Čad, Středoafrická republika
  Chad, Central African Republic
  Konflikt v Dárkfúlu, Válka v Čadu
  Darfur Conflict, War in Chad
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/77998#287489Version : 0