CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 394 příspěvků vloženo, 1643 editováno a 418 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze z 8.5. 1945


  1) Plnomocník velitele německých branných sil podepisuje ujednání o způsobu stažení všech německých branných sil, inklusive letectva, všech velitelství, svazů zbraně SS, policie a všech státně i vojensky organizovaných jednotek oblasti Prahy a okolí. Počátek odchodu jednotek 8. května 1945 v 18.00 hodin.


  2) Ujednání tato neovlivňují podmínky, které byly dány těmto jednotkám od velitelství spojeneckých (amerických, anglických a sovětských) bojových sil.


  3) Německé ženy a děti, pokud neodejdou s jednotkami stahujícími se z Prahy, stojí pod ochranou Mezinárodního červeného kříže, který o ně pečuje a zařídí jejich odtransportování.


  4) Všichni váleční zajatci spojeneckých národů a všechny internované a zatčené osoby budou ihned propuštěny a dány k dispozici Českým policejním orgánům.


  5) Odevzdání zbraní provede se takto:


  a) všechny těžké zbraně budou odevzdány po propuštění z Prahy na okraji města a převzaty do Československé národní armády,
  b) letadla zůstanou na obou letištích v Ruzyni a ve Kbelích.


  6) Odevzdání všech ostatních zbraní bude provedeno před dosažením americké demarkační čáry Československé národní armádě. Veškeré zbraně budou s municí a nic nebude úmyslně poškozeno.


  7) K odbavení zákopnickotechnických záležitostí (nálože v mostech, podminování ulic, budov) určí zmocněný generál zvláštní předávací oddíly pod velením důstojníka (major Fehre).


  8) Jednotky jsou oprávněny vzít ze skladiště nutná množství potravin. Zbytek bude v pořádku předán orgánům Československé národní armády.


  9) České obyvatelstvo nebude činit obtíže odcházejícím jednotkám.


  Dodatek protokolu:
  Generál Toussaint prohlašuje, že svými silami potlačí případná hnízda odporu německých jednotek, které neuposlechnou jeho rozkazů.


  Tento protokol okolo 16 hodiny podepsali:
  Za Německou brannou moc : gen. Toussaint
  Za ČNR a vojenské velení Povstání: gen. Karel Kutlvašr, mjr. Jaromír Nechanský, pplk. Jaroslav Kadainka, Josef Smrkovský, dr. Josef Otrlý, prof. Albert Pražák, pplk. František Bürger.


  Zdroj:
  Josef Slanina, Zdeněk Vališ : Generál Karel Kutlvašr, NV Praha 1993, ISBN 80-206-0331-X
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/60769#218842Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Bez zajímavosti není ani osud těchto osmi lidí v poválečném Československu :
  gen. Toussaint - v roce 1947 odsouzen na doživotí.
  gen. Kutlvašr - v roce 1949 odsouzen na doživotí.
  mjr. Jaromír Nechanský – odsouzen k smrti (popraven 15.6. 1950).
  pplk. Jaroslav Kadainka - odsouzen k 17 rokům těžkého žaláře.
  Josef Smrkovský - odsouzen k 15 rokům těžkého žaláře.
  dr. Josef Kotrlý - od roku 1947 konzulární úředník v Kanadě, emigroval.
  prof. Albert Pražák - zákaz výuky na fakultě.
  pplk. František Bürger - degradován na vojína, odsouzen na 8 měsíců žaláře a poté poslán do pracovního tábora.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/60769#218845Version : 0