CZK - PT-Mi-U (protitanková mína)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 374 příspěvků vloženo, 1194 editováno a 408 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - PT-Mi-U (protitanková mína)

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Skrátený názov: PT-Mi-U
  Popis: Protitanková mína univerzálna
  Rozmery:
  - priemer: 317 mm
  - výška: 120 mm
  Tvar: diskovitý
  Materiál puzdra: plast
  Farba: olivovo zelená
  Celková hmotnosť: 9,40 kg
  Roznecovač: Ro-5, Ro-9
  Hmotnosť a druh použitej trhaviny: 7,10 kg TNT/Hexogén
  Iniciácia: tlak / sklopenie tyčového roznecovača
  Detekcia:  Zdroj: OrData online, archív autora
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/57561#207884Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Protitanková univerzálna mína PT Mi-U


  Charakteristika:
  je možné použiť ako:
  a/ protipásovú tlakovú kontaktnú mínu,
  b/ protidnovú nárazovú kontaktnú mínu(s paličkovým nástavcom roznecovača).
  V obidvoch prípadoch ide o mínu vysoko odolnú proti pretlaku v čele rázovej vlny. Poznámka: Mína sa prednostne používa ako protipásová.
  Míny sa môžu klásť povrchovo aj zapustene z poloautomatických a plnoautomatických ukladačov, popr. i z nízkoletiacích vrtuľníkov pomocou sklzu.
  Pri použití PT Mi-U ako protidnové míny sa môžu klásť povrchovo s poloautomatických ukladačov(míny je potrebné iba rozložiť do radov bez odistenia) s tým , že paličkový nástavec roznecovača je do míny naskrutkovaný dodatočne ručne, až keď je zaistená mína uložená na terén. Po naskrutkovaní paličkového nástavca, odistení dopravnej poistky a spustení časovej poistky míny je kladenie ukončené.
  K roznetu protipásovej PT Mi-U dôjde po uplynutí doby danej časovou poistkou pôsobením aktivizačnej sily koľajového pásu tanku na tlakový kotúč, ktorý sa vykývne(toto vykývnutie umožňuje pružný gumený prstenec a konštrukcia tela míny).Pri vykývnutí dôjde k prestrihnutiu hlavy úderníka roznecovača a uvoľnenie drieku roznecovača s oceľovým hrotom, ktorý je pružinou vrhnutý na špeciálnu kombinovanú nápichovú rozbušku s oneskorením 100 ms. Po nápichu roznetky je rozbuška v čase kratšom ako 100 ms vsunutá do rozbuškovej objímky počinovej náložky otvorom v gumovom kalíšku, ktorý rozbušku pevne zovrie a nedovolí jej spätný pohyb. Roznetka rozbušky potom okrem svojej primárnej funkcie, zapáli sekundárne svojím teplom pyrotechnickú zlož výmetnej náplne roznecovača. Rozbuška vybuchne v rozbuškovej objímke počinovej náložky, ktorá privedie k výbuchu trhaciu náplň míny. Pri výbuchu prerazí mína koľajový pás tanku do šírky 600 mm a tým tank vyradí z boja. K roznetu protidnovej PT Mi-U dôjde po uplynutí doby danej časovou poistkou nárazom dna tanku na paličkový nástavec roznecovača. Nárazom dôjde k vychýleniu paličky a tým k uvoľneniu nápichovej ihly, ktorá aktivizuje roznetku v hlave úderníka mínového roznecovača. Po výbuchu roznetky v hlave roznecovača dôjde k jeho funkcii(t.j. k uvoľneniu drieku úderníka a k roznieteniu nápichovej kombinovanej rozbušky) s tým rozdielom, že pyrotechnická výmetná zlož odhodí telo roznecovača míny spolu s paličkovým nástavcom z priestoru nad mínou. Tým je umožnený max. kumulatívny účinok mínovej nálože a dôjde k prerazeniu spodného panciera tanku do hrúbky 30 mm. Výbuchom je tank značne poškodený a vo väčšine prípadov zhorí. Posádka tanku je zničená. V prípade , že na PT Mi-U opatrenou paličkovým nástavcom(adjustovaná pre protidnovú funkciu) nabehne koľajový pás tanku, dôjde k jej funkcii ako u míny protipásovej, a to, že prerazí koľajový pás tanku do šírky 600 mm.


  Zdroj: Archív Centra výnimočnosti EOD Nováky
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/57561#253323Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  PT-Mi-U (foto autor)

  PT-Mi-U

  PT-Mi-U
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/57561#303052Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Takže nakoľko som sľúbil že sa pokúsim dostať sa k nejakým bližším informáciám o tejto dosť zložitej míne, konečne sa mi podarilo zohnať aspoň ofotený materiál z odbornej smernice, ktorá je mimochodom zaradená do stupňa VYHRADENÉ a určená len pre špeciálne alebo ženijné jednotky. Materiály som naskenoval do formátu PDF a potom pretransformoval a samozrejme upravil pre formát Word. Takže nech sa páči, tu sú materiály ku ktorým som sa dostával vyše 4 mesiace.


  Protitanková univerzální mina PT Mi-U


  1. Charakteristika
  Protitankovou univerzální minu PT Mi-U (dále jen PT Mi-U) je možno použít jako:
  a) protipásovou tlakovou kontaktní minu,
  b) protidnovou nárazovou kontaktní minu (s hůlkovým nástavcem rozněcovače).
  V obou případech jde o minu vysoce odolnou proti přetlaku v čele rázové vlny.
  Poznámka: Mina se přednostně používá jako protipásová.


  Protitanková univerzální mina je určena ke zřizování protitankových výbušných zátarasů, a to způsobem ručního povrchového i zapuštěného kladení při obou způsobech použití.
  Při použití PT Mi-U jako protipásové miny lze ji klást povrchově i zapuštěně z poloautomatických a plně automatizovaných ukladačů, popř. i z nízko letících vrtulníků pomocí skluzu.
  Při použití PT Mi-U jako protidnové miny lze ji klást povrchově z poloautomatických ukladačů (miny je třeba pouze rozložit do řad bez odjištění) s tím, že hůlkový nástavec rozněcovače je do miny našroubován dodatečně ručně, až když je zajištěná mina uložena na terénu. Po našroubování hůlkového nástavce, odjištění dopravní pojistky a spuštění časové pojistky miny je kladení ukončeno.


  Činnost při funkci protipásové :
  K roznětu protipásové PT Mi-U dojde po uplynutí doby dané časovou pojistkou působením aktivační síly kolejového pásu tanku na tlakový kotouč, který se vykývne (toto vykývnutí umožňuje pružný pryžový prstenec a konstrukce těla miny). Při vykývnutí dojde k přestřižení hlavy úderníku rozněcovače a uvolnění dříku rozněcovače s ocelovým hrotem, který je pružinou vržen na speciální kombinovanou nápichovou rozbušku se zpožděním 100 ms. Po nápichu roznětky je rozbuška v době kratší než 100 ms vsunuta do rozbuškové jímky počinové náložky otvorem v pryžovém kalíšku, který rozbušku pevně sevře a nedovolí její zpětný pohyb. Roznětka rozbušky pak mimo svoji primární funkci, roznítí sekundárně svým teplem pyrotechnickou slož výmetné náplně rozněcovače. Rozbuška vybuchne v rozbuškové jímce počinové náložky, která přivede k výbuchu trhací náplň miny. Při výbuchu přerazí mina kolejový pás tanku do šíře 600 mm a tím tank vyřadí z boje.


  Činnost při funkci protikorbové (protidnové):
  K roznětu protidnové PT Mi-U dojde po uplynutí doby dané časovou pojistkou nárazem dna tanku na hůlkový nástavec rozněcovače. Nárazem dojde k vychýlení hůlky a tím k uvolnění nápichové jehly, která aktivuje roznětku v hlavě úderníku minového rozněcovače. Po výbuchu roznětky v hlavě rozněcovače dojde k jeho funkci (tj. k uvolnění dříku úderníku a roznícení nápichové kombinované rozbušky) s tím rozdílem, že pyrotechnická výmetná slož odhodí tělo rozněcovače miny včetně hůlkového nástavce z prostoru nad minou. Tím je umožněn maximální kumulativní účinek minové nálože a dojde k proražení spodního pancíře tanku do tloušťky 30 mm. Výbuchem je tank značně poškozen a ve většině případů shoří. Osádka tanku je zničena.
  V případě, že na PT Mi-U opatřenou hůlkovým nástavcem (adjustovaná pro protidnovou funkci) najede kolejový pás tanku, dojde k její funkci jako u miny protipásové, a to, že přerazí kolejový pás tanku do šíře 600 mm.


  2. Takticko-technická data
  - celková hmotnost miny s rozněcovačem ... 9,50 kg
  - hmotnost trhací náplně ... 7,00 kg
  (obvodová část litý TNT; střední část TNT/H-50/50)
  - hmotnost hůlkového nástavce ... 0,13 kg
  - průměr miny ... 320 mm
  - výška boků miny ... 70 mm
  - maximální výška miny ... 128 mm
  - průměr tlakového kotouče ... 110 mm
  - aktivační síla na tlakový kotouč větší než ... 1,5 kN
  - aktivační síla na hůlkový nástavec větší než.4 ... 31,4 N
  - účinek protipásové miny - zničí kolejový pás tanku ... o šířce 600 mm
  - účinek protidnové miny - prorazí pancíř ... do tloušťky 30 mm
  - funkce miny v rozmezí teplot ... od -30°C do+40°C
  - odolnost miny proti přetlaku v čele rázové vlny ... 0,35 MPa
  - doba funkce časové pojistky po odjištění ... 1 až 10 min
  - hmotnost laťového obalu se 2 minami a 2 hůlkovými nástavci ... 25,5 kg
  - hmotnost prázdného laťového obalu ... 6,0 kg
  - rozměry laťového obalu s minami ... 660 x 365 x 192 mm


  Ukládání PT Mi-U v laťovém obalu na paletu:
  - počet min na paletě ... 24 ks
  - hmotnost palety s minami ... max. 330,0 kg
  - půdorysná základna palety ... 1200 x 800 mm
  - výška plné palety ... 815 mm


  3. Popis
  a) tělo protitankové univerzální miny, tlakový kotouč i rozněcovač jsou z převážné části vyrobeny z plastů. Odporový prstenec, který spojuje tělo miny s tlakovým kotoučem je vyroben z pryže. Pružiny rozněcovače a hrot úderníku rozněcovače jsou kovové. Hůlkový nástavec používaný při adjustaci protidnové miny je vyroben z kovu. Držadlo pro přenášení miny je sklopné a je umístěno na boku ve vybrání těla. PT Mi-U jsou zjistitelné minovou hledačkou na kovové miny;
  b) tělo miny / tvoří obal pro trhací náplň, která je rozdělena na dvě části:
  - obvodovou nálož 2, tvořenou litým TNT,
  - středovou nálož 3, tvořenou litou směsí TNT/H v poměru 50/50 s počinovou náložkou 4.
  Ve střední části miny je našroubován rozněcovač 5 se speciální nápichovou kombinovanou rozbuškou se zpožďovačem 6. Rozbuška je v zajištěné poloze (přerušený detonační řetězec) nad rozbuškovou jímkou 7 počinové náložky 4. V rozšířené části nad roznětovou jímkou se nalézá tableta 8 (ve tvaru mezikruží) s výmetnou složí. Nad rozbuškovou jímkou počinové náložky je uložen pryžový lapač 9, který zabraňuje vysunutí rozbušky z rozbuškové jímky. Tlakový kotouč 10 je opatřen v horní části dílem, který obsahuje časovou pojistku U s tlačítkem 12. Tlačítko časové pojistky má vnitřní závit chráněný krytkou, která vystupuje nad horní desku. V této poloze je drženo dopravní pojistkou 13, která zabraňuje stlačeni tlačítka časové pojistky.
  Časová pojistka je osazena pěti pryžovými měchy 14 s filtry k přepouštění vzduchu. Po sejmutí dopravní pojistky a stlačení tlačítka 12 dojde k uvolnění pružiny 15, která vytlačuje vzduch z pryžových měchů 14 přes filtry. Vytlačování vzduchu trvá asi 10 minut. Funkcí časové pojistky jsou vysunuta smýkadla 16 rozněcovače 5 a uvolní se dřík úderníku 17 s rozbuškou 6 pro aktivaci miny pro obě funkce (tj. protipásovou, popř. protidnovou);
  c) protitankové univerzální miny jsou opatřeny nevyjímatelnou kombinovanou rozbuškou se zpožďovačem. Všechny spoje (i závitové) jsou těsněny proti vniknutí vody.
  Z těchto důvodů je přísně zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do vnitřních prostor miny a rozebírat jednotlivé části;
  d) hůlkové nástavce slouží výhradně pro adjustaci PT Mi-U při jejím použití jako protidnové miny.  4. Zásady pro použití PT Mi-U
  Protitankové univerzální miny obsahují kombinovanou rozbušku, která je v době uskladnění a manipulace před použitím oddálena od počinové náložky trhací náplně (detonační řetězec je přerušen).
  Veškeré úkoly spojené s adjustací PT Mi-U jako protipásové spočívají ve vyjmutí dopravní pojistky a stlačení tlačítka časové pojistky. Tlačítko časové pojistky se stlačí jako poslední úkon před zamaskováním miny (nebo těsně před jejím položením mechanizačními prostředky pro kladení ručně, popř. odjišťovačem, který je součástí kladecího zařízení ukladače).
  U PT Mi-U jako protidnové spočívá adjustace po jejím uložení na terén nebo do lůžka ve vyjmutí krytky z tlačítka časové pojistky, odklopení drátěné části dopravní pojistky a našroubování hůlkového nástavce do vnitřního závitu tlačítka časové pojistky. Po našroubování hůlkového nástavce se mina uloží do terénu. Potom se vysune dopravní pojistka ze zářezů tlačítka časové pojistky. Před zamaskováním se hůlkový nástavec zatlačí směrem dolů až na doraz, čímž se uvede do činnosti časová pojistka. Po zamaskování miny (překrytí zeminou či materiálem okolního porostu) se na hůlkovém nástavci uvolní odšroubováním dopravní pojistka nástavce a ponechá se ve vyšroubované poloze na nástavci. Asi po 10 minutách od zatlačení hůlkového nástavce na tlačítko časové pojistky je mina plně zpohotovena.
  Jiné úkony, než shora popsané, je zakázáno s PT Mi-U provádět.


  Poznámka:
  Při adjustaci a zpohotovení PT Mi-U musí být zachována všechna bezpečnostní opatřeni.
  Protitankové univerzální miny se kladou ručně povrchově i zapuštěně (jako miny protipásové i protidnové).
  Hlavním způsobem kladení u min protipásových je kladení minovými ukladači, a to povrchově i zapuštěně.
  Hlavním způsobem kladení min protidnových je kladení ruční povrchové, a to v terénu s vyšším porostem, který dovoluje přirozené zamaskování miny. Kladení ruční zapuštěné (do vytvořeného minového lůžka) se bude provádět jen v ojedinělých případech.
  K zajištění PT Mi-U kladené ručně se proti dezadjustaci používá rozněcovač Ro-4 s přídavnou 400 g tritolovou náložkou.
  Dopravní pojistky sejmuté z PT Mi-U se musí po ukončení kladení odevzdat veliteli.


  Poznámka:
  Časová pojistka, která by byla náhodně (nebo v nevhodnou dobu omylem uvedena v činnost zatlačením tlačítka) musí být ihned znovu zajištěna.


  Při odstraňování a dezadjustaci PT Mi-U je třeba přísně dodržovat bezpečnostní opatření. Kromě toho je nutno zachovat tento postup. Uložená mina se nejprve prohlédne, zda nedošlo k porušení těla miny, aktivačního kotouče nebo u protidnových min hůlkového nástavce či tlačítka časové pojistky. Miny, u nichž bylo prohlídkou zjištěno, že došlo k jakékoli poníže funkčních částí, nebo miny zajištěné nástrahou, se nesmějí dezadjustovat a musí se ničit na místě! Při hodnocení rozsahu narušení uložené miny se doporučuje sledovat průběh stopy vozidel v okolí a v místě uložení miny.


  Protipásové PT Mi-U lze dezadjustovat v případě, že u nich nedošlo k porušení funkčních částí, a to tímto postupem:
  - u odkryté a na povrchu očištěné miny se vyjme krytka z tlačítka časové pojistky. Do závitu tlačítka časové pojistky se lehce závitovou části zašroubuje dopravní pojistka;
  - tahem za zašroubovanou dopravní pojistku směrem nahoru dojde k povytažení tlačítka časové pojistky do horní polohy a tím k zajištění dříku úderníku s kombinovanou rozbuškou smýkadly rozněcovače;
  - dopravní pojistka se z tlačítka časové pojistky vyšroubuje, zasune do zářezů v tlačítku a proti vypadnutí zajistí překlopením drátěné pojistky. Pak se tlačítko časové pojistky opatří krytkou proti vniknutí nečistot do závitu. Od tohoto okamžiku byla současně uvedena do zpětné funkce časová pojistka. Po uplynutí asi 2 hodin dojde k naplněni pryžových měchů časové pojistky vzduchem a minu je možno znovu použít při bojovém nasazení.


  Protidnové PT Mi-U lze dezadjustovat v případě, že nedošlo k porušení jejich funkčních částí nebo hůlkového nástavce, a to tímto postupem:
  - u odkryté a na povrchu očištěné miny opatrně zbavené maskovacího materiálu se nejprve zašroubuje pojistka hůlkového nástavce;
  - tahem za zajištěný hůlkový nástavec (směrem nahoru) se povytáhne tlačítko časové pojistky a zajistí se dopravní pojistkou vsunutou do zářezů tlačítka;
  - hůlkový nástavec se vyšroubuje z tlačítka a drátěná pojistka zajišťující dopravní pojistku proti vypadnutí se překlopí. Závit v tlačítku časové pojistky se uzavře krytkou. Od tohoto okamžiku je dřík úderníku s rozbuškou zajištěn smýkadly rozněcovače a časová pojistka je uvedena do zpětné funkce.
  Znovu použít minu při bojovém nasazení je možno až za 2 hodiny.


  Upozornění:
  Žádné jiné úkoly než ty, které jsou popsány, a to ve shora uvedeném sledu, nesměji být prováděny!


  5. Přeprava, skladováni a ošetřování
  Protitankové univerzální miny jsou pro přepravu a skladování baleny po dvou kusech v laťovém obalu. Miny jsou opatřeny rozbuškami, které jsou drženy rozněcovačem mimo rozbuškovou jímku počinové náložky. Touto polohou je přerušen detonační řetězec mezi rozbuškou a počinovou náložkou.
  Hůlkové nástavce v počtu dvou kusů jsou baleny v laťovém obalu PT Mi-U nebo jsou baleny zvlášť a podle potřeby se do laťových obalů dodatečně vkládají.
  Laťový obal (obr. 7) je zhotoven ze dřeva a skládá se z laťového dna, ve kterém jsou lůžka pro dvě miny, a laťového víka. Oba tyto díly jsou spojeny na jedné straně závěsy, na protilehlé straně dvěma závěry. Každý laťový obal je na vnitřní straně víka (vpředu) opatřen držáky pro dva hůlkové nástavce.


  Miny v laťových obalech jsou pro přepravu a skladování ukládány na paletách.
  - počet laťových obalů se dvěma minami na jedné paletě ... 12 ks
  - počet PTMi-U ... 24 ks
  - délka, šířka, výška plné palety ... 1200 x 800 x 815 mm
  - objem ... asi 1 m3
  - plocha ... 1 m2
  - hmotnost plné palety ... max. 330 kg
  - hmotnost trhaviny v plné paletě (počet min x hmotnost trhaviny v 1 mině) ... 168 kg
  Ošetřování PT Mi-U v muničních skladech je omezeno pouze na opravu označení na tělech min a na laťových obalech. Dále je povolena oprava držadla (výměnou).
  Ostatní opravy miny či hůlkového nástavce jsou přísně zakázány.


  Zdroj: CoEEOD TN

  Hlavné časti PT Mi U
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/57561#338478Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  No a nakoľko tam boli aj informácie o Cv-PT-Mi-U a sú tam nejaké drobné rozdiely, tak som sa rozhodol podeliť sa aj o tieto informácie.


  Hlava 2
  Cvičná protitanková univerzální mina Cv PT Mi - U


  1. Charakteristika
  Svým vzhledem, rozměry a hmotností se cvičná protitanková univerzální mina Cv PT Mi-U (dále jen Cv PT Mi-U) (obr. 9) podobá PT Mi-U. Na těle má červený pás s černým označením Cv PT Mi-U.


  2. Takticko-technická data
  - celková hmotnost miny ... 9,5 kg
  - hmotnost nevýbušné náplně ... 7,0 kg
  - průměr miny ... 320 mm
  - výška boků miny ... 70 mm
  - maximální výška miny ... 128 mm
  - průměr tlakového kotouče ... 110 mm
  - aktivační síla na tlakový kotouč větší než ... 1,5 kN
  - aktivační síla na hůlkový nástavec větší než ... 31,4 N
  - doba dýmání dýmové vložky po aktivaci miny ... do 30 s
  - hmotnost laťového obalu se 2 minami ... 25,5 kg
  - hmotnost prázdného laťového obalu ... 6,0 kg
  - rozměry laťového obalu s minami ... 660 x 365 x 192 mm
  - paletizace - shodná jako u ostrých min


  3. Popis
  Tělo miny a ostatní součástky mimo rozněcovač jsou shodné jako u ostré PTMi-U.
  Cvičná protitanková univerzální mina je opatřena dopravní pojistkou a manipulace při adjustaci miny je shodná s adjustací miny PT Mi-U.
  Po nájezdu tanku na adjustovanou protipásovou CV PT Mi-U dojde k ulomení kloboučku cvičného rozněcovače a zažehnutí zážehového šroubu, jehož prachová náplň zažehne dýmovou vložku. Zažehnutá dýmová vložka dýmá po dobu asi 30 sekund.
  Po nárazu tanku na hůlkový nástavec protidnové Cv PT Mi-U dojde k napíchnutí roznětky v kloboučku cvičného rozněcovače a jeho rozbiti, čímž se uvolní úderník, který napíchnutím způsobí zažehnutí zážehového šroubu. Prachová náplň zážehového šroubu přenese zážeh na dýmovou vložku, která dýmá po dobu asi 30 sekund.


  4. Zásady pro použití miny
  Adjustace se provádí stejným postupem jako u protipásových i protidnových PT Mi-U avšak s tím rozdílem, že u cvičných min není využíváno časového zpoždění.


  Poznámka:
  PN výcviku je nutno z cvičných důvodů počítat s dobou zpožděni jako u min ostrých. Další manipulace související s adjustací se provádí stejně jako u PT Mi-U.
  Cvičné protitankové univerzální miny se kladou stejně jako PT Mi-U (protipásové a protidnové). Při kladení je nezbytné dodržovat předepsané bezpečnostní zásady jako při používání PT Mi-U. To je nutné s ohledem na získávání potřebných návyků pro manipulaci s minami.
  Je možno odstraňovat a dezadjustovat jen ty Cv PT Mi-U, které nebyly při výcviku porušeny nájezdem vozidla (tanku) nebo jinou činností.
  Cvičné miny jakkoli porušené se likvidují při ukončení výcviku spálením v souladu s bezpečnostními opatřeními. Kovové součásti miny (hůlkové nástavce) se musí, pokud jsou poškozeny, soustředit zvlášť a předat ke zničení výbuchem. Ničeni výbuchem provádí pyrotechnik útvaru v souladu s bezpečnostními opatřeními


  Postup při dezadjustaci neporušených Cv PT Mi-U je shodný s postupem předepsaným pro PT Mi-U.
  Pokud došlo k funkci dýmové vložky, miny se očistí a vrátí do skladu k nové přípravě pro další použití (výměna dýmové vložky, cvičného rozněcovače a dalších porušených a znečištěných součástí).
  Nová příprava Cv PT Mi-U pro použití se provádí ve skladech podle zvláštních směrnic. Práce s tím spojené smějí vykonávat jen zapracované osoby pod dozorem odpovědného funkcionáře.


  5. Přeprava, skladování a ošetřování
  Cvičné protitankové univerzální miny jsou pro přepravu a skladování baleny po 2 kusech v laťovém obalu.
  Hůlkové nástavce po 2 kusech jsou baleny v laťovém obalu cvičných min nebo jsou baleny zvlášť a podle potřeby se do laťových obalů min dodatečně vkládají.
  Cvičné protitankové univerzální miny v laťových obalech je možno ukládat na palety. Paletování je shodné s ukládáním PT Mi-U.
  Ošetřování Cv PT Mi-U ve skladech je omezeno pouze na opravy označení popř. opravy nátěrů laťových obalů.


  Kromě přípravy cvičných min pro nové použití, které se provádí podle zvláštních směrnic, jsou ostatní opravy cvičných min přísně zakázány.


  Zdroj CoEEOD TN
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/57561#338480Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Zdroj : Žen-29-2 Míny a roznetky – predpis ČSĽA, Praha, 1987

  PT Mi-U.

  PT Mi-U - preprava.

  Adjustácia PT Mi-U.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/57561#365194Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  archiv autora
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/57561#379752Version : 0
  MOD
  Avatar
  PT Mi-U in the configuration protipásové in protidnové
  23.8.2014, Brickyard 2014.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/57561#518402Version : 0
  MOD