Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 313 příspěvků vloženo, 955 editováno a 304 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

1. armáda

I. Armee / 1st Army

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  I. armáda 1st Army
  Originální název:
  Original Name:
  I. Armee-Commando
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  16.10.1849
  Předchůdce:
  Predecessor:
  - -
  Datum zániku:
  Disbanded:
  DD.10.1859
  Nástupce:
  Successor:
  - -
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  DD.10.1849-DD.02.1853 Ministerstvo války
  DD.02.1853-DD.10.1859 Vrchní armádní velitelství
  DD.10.1849-DD.02.1853 Ministry of War
  DD.02.1853-DD.10.1859 Supreme Army Command
  Dislokace:
  Deployed:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vídeň

  Velitel:
  Commander:
  DD.MM.1849-DD.MM.1854 Wratislaw-Netolický z Mitrowic, Evžen ( )
  DD.MM.1854-DD.MM.1854 Csorich von Monte Creto, Anton ( )
  DD.MM.1854-DD.MM.1859 Wimpffen, Franz von ( )
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:
  Čestný název:
  Honorary Name:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vyznamenání:
  Decorations:
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  - Zivković, Georg: Alt-österreichisch Heerführer. Strojopis, b. r. v.
  - armádní schematismy
  - www.archivinformationssystem.at
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/43740#382088Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Součástí armády bylo:
  velitelství armády se štábem,
  1. armádní sbor [1849-1866] (říjen 1849 – květen 1859),
  2. armádní sbor [1849-1866] (říjen 1849 – květen 1859),
  3. armádní sbor [1849-1866] (říjen 1849 – květen 1859),
  9. armádní sbor [1849-1866] (říjen 1849 – květen 1859),
  2. jezdecký sbor [1854-1856] (červen 1854 – leden 1856),
  Zemské hlavní velitelství Čechy [1856-1866] (únor 1956 – září 1859),
  Zemské hlavní velitelství Morava a Slezsko [1856-1866] (únor 1956 – září 1859),
  Zemské vojenské velitelství Čechy [1849-1853] (říjen 1849 – červen 1853),
  Zemské hlavní velitelství Rakousy [1856-1866] (únor 1956 – září 1859),
  Zemské hlavní velitelství Vnitřní Rakousy [1856-1866] (únor 1956 – září 1859),
  Zemské vojenské velitelství Morava a Slezsko [1849-1853] (říjen 1849 – červen 1853),
  Zemské vojenské velitelství Rakousy [1849-1853] (říjen 1849 – červen 1853),
  Zemské vojenské velitelství Vnitřní Rakousy [1849-1853] (říjen 1849 – červen 1853),
  Literatura:
  Zivković, Georg: Alt-österreichisch Heerführer. Strojopis, b. r. v. (kopie v autorově archívu).
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/43740#245672Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  I. armáda
  I. Armee-Commando  Zřízeno: 16. října 1849
  Zrušeno: 1859
  Sídlo: Vídeň
  Působnost: pro Rakousy, Solnohradsko, Štýrsko, Čechy, Morava, Slezsko, (Severní) Tyrolsko a Vorarlberk


  Nadřízená instance:
  1849-1853 - Ministerstvo války
  1853-1859 - Vrchní armádní velitelství


  Velitel:
  1849-1854 - generál jezdectva Evžen hrabě Wratislaw-Netolický z Mitrowic
  1854-1854 - polní podmaršál Anton svobodný pán Csorich von Monte Creto


  Velitel armády a velící generál
  1854-1859 - polní zbrojmistr Franz hrabě von Wimpffen
  V letech 1849-1853 byla Velitelství I. armády podřízena velitelství sborů, jejichž prostřednictvím velelo vojenským jednotkám na přiděleném území, a zemská vojenská velitelství, která na tomto území vykonávala vojenskou správu.


  V roce 1853 byla tato zemská vojenská velitelství zrušena a velitelství armády, stejně jako velitelství jednotlivých podřízených sborů, vykonávalo přímo i záležitosti vojenské správy.


  V roce 1956 byla pro účely vojenské správy v území opět zřízena příslušná velitelství, která se nazývala jako vojenská generální velitelství, přičemž tato byla ovšem přímo podřízena velitelství armády, respektive velitelství sboru.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/43740#345700Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  I. armáda v letech 1849-1853  Generální pobočník:
  1850: major Friedrich svobodný pán von Weigelsperg
  1851: plukovník Franz Burdina von Löwenkampf
  1852: plukovník Franz Burdina von Löwenkampf


  Křídelní pobočník:
  1851: setník Ferdinand Lindner
  1852: setník Ferdinand Lindner


  Podřízené formace a velitelství:
  1850:
  1. armádní sbor
  2. armádní sbor
  3. armádní sbor
  4. armádní sbor


  Zemské vojenské velitelství pro Rakousy a Solnohradsko
  (tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Linci)
  Zemské vojenské velitelství pro Ilýrii a Vnitřní Rakousy
  (tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Innsbrucku, Vojenské velitelství v Lublani a Vojenské velitelství v Terstu)
  Zemské vojenské velitelství pro Čechy
  Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
  (tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Opavě)


  1851:
  1. armádní sbor
  2. armádní sbor
  3. armádní sbor
  4. armádní sbor
  9. armádní sbor


  Zemské vojenské velitelství pro Rakousy a Solnohradsko
  (tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Linci a Pevnostní velitelství v Solnohradu)
  Zemské vojenské velitelství pro Vnitřní Rakousy
  (tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Innsbrucku, Vojenské velitelství v Lublani, Vojenské velitelství v Terstu a Vojenské velitelství v Klagenfurtu)
  Zemské vojenské velitelství pro Čechy
  Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
  (tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Opavě)


  1852:
  1. armádní sbor
  2. armádní sbor
  3. armádní sbor
  4. armádní sbor
  9. armádní sbor


  Zemské vojenské velitelství pro Rakousy a Solnohradsko
  (tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Linci a Vojenské a pevnostní velitelství v Solnohradu)
  Zemské vojenské velitelství pro Vnitřní Rakousy
  (tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Innsbrucku a Vojenské velitelství v Klagenfurtu)
  Zemské vojenské velitelství pro Čechy
  Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
  (tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Opavě)
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/43740#345701Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  I. armáda v letech 1853-1856  V roce 1953 byla zrušena zemská vojenská velitelství a velitelství armády, stejně jako velitelství jednotlivých podřízených sborů, vykonávalo i záležitosti vojenské správy.


  Přednosta I. sekce (adjutantura a presidiální kancelář)
  1853: plukovník Franz Burdina von Löwenkampf, generální pobočník
  1854: plukovník Franz Burdina von Löwenkampf, generální pobočník

  Přednosta II. sekce (operační kancelář)
  1853: plukovník štábu generálního ubytovatele Carl Röszgen von Floss
  1854: plukovník štábu generálního ubytovatele Carl Röszgen von Floss


  Šéf III. sekce (vojenská správa)
  1853: polní podmaršál Ignaz svobodný pán Dreihann von Sulzberg am Steinhof
  1854: polní podmaršál Ignaz svobodný pán Dreihann von Sulzberg am Steinhof


     Přednosta I. oddělení
     1853: setník 1. třídy Andreas Rossi
     1854: setník 1. třídy Andreas Rossi


     Přednosta II. oddělení
     1853: vrchní válečný komisař Joseph Pichler
     1854: vrchní válečný komisař Joseph Pichler


     Přednosta III. oddělení
     1853: vrchní zásobovací správce Benedict Gerstenbrandt
     1854: vrchní zásobovací správce Benedict Gerstenbrandt


     Přednosta IV. oddělení
     1853: podplukovník auditor Carl Gürtler
     1854: podplukovník auditor Anton Bartassović


     Přednosta V. oddělení
     1853: štábní polní lékař dr. medicíny a chirurgie Joseph Dworaschek
     1854: štábní polní lékař dr. medicíny a chirurgie Joseph Dworaschek


  polní váleční koncipisté (1853)
  protokol (1853)
  registratura
  výpravna


  Prezident Delegovaného vojenského smíšeného soudu (1853)
  velitel armády


  Prezident zemského vojenského soudu (1854)
  velitel armády  Prezident Vojenské a civilní společné politické a soudní komise
  1853: posádkový podplukovník Ferdinand Böhnlich von Nordenfeld
  1854: posádkový podplukovník Ferdinand Böhnlich von Nordenfeld  Výplatčí Provinciálního válečného výplatního úřadu
  1853: Franz Christian Nagel
  1854: Franz Christian Nagel


  Válečné pokladny v Linci, Štýrském Hradci a Innsbrucku


  Polní superior
  1853: polní superior Joseph Geiger
  1854: neobsazeno

  1853:
  1. armádní sbor
  2. armádní sbor
  3. armádní sbor
  9. armádní sbor


  1854:
  1. armádní sbor
  2. armádní sbor
  3. armádní sbor
  9. armádní sbor


  1855:
  1. armádní sbor
  Velitelství záložních útvarů 2. armádního sboru
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/43740#345703Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  I. armáda v letech 1856-1859  Struktura v letech 1856-1859


  Ad latus
  1856: polní podmaršál arcivévoda Karel Ferdinand
  1857: polní podmaršál arcivévoda Karel Ferdinand
  1858: polní podmaršál arcivévoda Karel Ferdinand


  Šéf I. sekce (adjutantura, presidiální kancelář a justiční záležitosti)
  1856: plukovník sboru pobočníků Adolph rytíř von Schönfeld, generální pobočník
  1857: plukovník sboru pobočníků Adolph rytíř von Schönfeld, generální pobočník
  1858: plukovník sboru pobočníků Adolph rytíř von Schönfeld, generální pobočník


  Přednosta 1. oddělení
  1856: podplukovník sboru pobočníků Emanuel svobodný pán von Saffran
  1857: plukovník sboru pobočníků Leopold hrabě Gondrecourt
  1858: ?


  Přednosta 2. oddělení
  1856: podplukovník auditor Anton Krünes
  1857: vrchní štábní auditor 2. třídy Anton Krünes
  1858: ?


  Šéf II. sekce (operační kancelář)
  1856: plukovník štábu generálního ubytovatele Friedrich rytíř Packenj von Kielstädten
  1857: plukovník štábu generálního ubytovatele Friedrich rytíř Packenj von Kielstädten
  1858: plukovník štábu generálního ubytovatele Friedrich svobodný pán Packenj von Kielstädten


  Šéf III. sekce (vojenská správa)
  1856: vrchní válečný komisař 1. třídy Joseph Pichler
  1857: vrchní válečný komisař 1. třídy Alois Rössler
  1858: vrchní válečný komisař 1. třídy Alois Rössler


  Přednosta 3. oddělení
  1856: vrchní válečný komisař 2. třídy Johann Aust
  1857: vrchní válečný komisař 2. třídy Johann Aust
  1858: ?


  Přednosta 4. oddělení
  1856: vrchní válečný komisař 1. třídy Franz Schwarz
  1857: vrchní válečný komisař 1. třídy Franz Schwarz
  1858: ?


  Přednosta 5. oddělení
  1856: vrchní štábní lékař 1. třídy Johann Hassinger
  1857: vrchní štábní lékař 1. třídy Johann Hassinger
  1858: ?


  Prezident Zemského vojenského soudu ve Vídni
  1856: velící generál
  1857: velící generál


  Zástupce prezidenta Zemského vojenského soudu ve Vídni
  1858: polní podmaršál Wilhelm svobodný pán von Lebzeltern


  Prezident Vojenské a civilní společné politické a soudní komise
  1856: plukovník Cosmas Bohn
  1857: plukovník Carl Adelsberger von Illingenthal
  1858: neobsazeno


  Polní superior
  1856: polní superior Franz König
  1857: polní superior Franz König


  1856:
  1. pěší armádní sbor
  3. armádní sbor
  6. armádní sbor
  9. armádní sbor


  Zemské generální velitelství pro Dolní a Horní Rakousy, Solnohradsko, Štýrsko a Tyrolsko
  Zemské generální velitelství pro Čechy
  Zemské generální velitelství pro Moravu a Slezsko


  1857:
  1. pěší armádní sbor
  3. armádní sbor
  6. armádní sbor
  9. armádní sbor


  Zemské generální velitelství pro Dolní a Horní Rakousy, Solnohradsko, Štýrsko a Tyrolsko
  Zemské generální velitelství pro Čechy
  Zemské generální velitelství pro Moravu a Slezsko


  1858:
  1. pěší armádní sbor
  3. armádní sbor
  6. armádní sbor
  9. armádní sbor


  Zemské generální velitelství pro Dolní a Horní Rakousy, Solnohradsko, Štýrsko a Tyrolsko
  Zemské generální velitelství pro Čechy
  Zemské generální velitelství pro Moravu a Slezsko
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/43740#345705Version : 0
  MOD