Difrologický klub

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 502 příspěvků vloženo, 2678 editováno a 1195 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Difrologický klub

Difrology Club

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Difrologický klub / Difrology Club


  Statistiky občas uvádějí informace o využití volného času, který nám zbývá po pracovním a rodinném shonu. V řadě odpovědí na dané téma vede sledování televizních programů, vylepšovaných poklidným klimbáním v křesle, následují schůzky kamarádů v hospůdkách i v rodinách a pak jsou zde ti třetí, kteří usednou ke stolům a začnou se zabývat modelářstvím, historií nebo rozebraným vehiklem.


  Difrologický klub (dále DK) je něco mezi tím, protože se zajímá nejen o modeláře a historiky, ale i o techniky, renovátory a ochránce památek. Stručně řečeno, jsme specializovanou odnoží z různorodého zájmového společenství klubů civilní a vojenské technické historie.


  Prvopočátky založení DK jsou spojeny s rokem 1981, kdy nejmenovaný řadový člen 943. základní organizace Svazarmu se rozhodl vymanit z motoristického obklíčení. S předsedou zmíněné ZO uzavřel dohodu o tolerování z recese založeného JOKu difrologie.


  Původní zábavný záměr se časem změnil v důvěryhodnou záležitost a jednotlivci i organizace většinou ochotně napomáhali při realizaci nezvyklých nápadů. Všechny však bez rozdílu zarážel neznámý název. Než vysvětlím jeho význam, musím ujistit čtenáře, že se nejedná o slova "vycucaná z palce", ale o řádně nalezená v dostupné literatuře.


  Pojem DIFROLOGIE je novotvarem vzniklým ze starořeckých slov: DIFROS - bojový vůz a LOGIA - nauka. Jen zkratka JOK byla tajena před všemocnými a zábavu nechápajícími institucemi ČSSR. Však posuďte sami, o jaký provokující protimluv se vlastně jednalo, správně dešifrovaná zkratka totiž znamená "jednoosobový klub".


  Do poklidného klubového života vpadly pohnuté dny listopadu a prosince 1989, které v následujícím roce umožnily ještě více rozšířit spolupráci a kontakty s archivy, knihovnami, nesvazarmovskými spolky i s "divokými vlky samotáři", amatérskými historiky, modeláři, sběrateli a renovátory. Nápor a hlad po ověřitelných informacích byl tak velký, že jsme se rozhodli rozšířit své řady o odborníky a badatele. Během krátké doby do spolku vstoupilo přes dvě stě osob.


  Současně byla schválena konečná podoba znaku DK, vycházející z původní symboliky JOKu. Na jejím vzhledu má lví podíl náš kolega Dalibor Feuereisl, který po dva roky navrhoval a protestoval, až podlehl a "nechal zarůst plevelem čtyřkolovou želvu".


  K jakési difrologické dvoukolejnosti a zároveň jednotě dochází 26. ledna 1990, kdy během rozpačité valné hromady jsme přemluvili dalších devatenáct difrologů a modelářů k sestavení zakládací listiny nezávislého DK. Dá se říci, že tak vznikla "tichá personální unie" mezi svazarmovskými a civilními difrology. Pozdější zánik Svazarmu dal nezávislým za pravdu.


  Pohnuté polistopadové období donutilo členy a předsednictvo klubu zahájit intenzivní ochranu civilních a vojenských technických pamětihodností. Chtěli jsme a stále chceme, zabránit jejich svévolnému ničení a poškozování. V té době například došlo k sešrotování královehradeckého tanku - památníku. Dodatečně jsme zjistili, že tímto zlovolným činem místních politických konjukturalistů vznikla nenahraditelná ztráta historického materiálu.


  U dalších tankových památníků jsme byli úspěšnější. Nebránili jsme vlastním tělem chameleónskému střídání barev smíchovského IS-2, ale ve snaze zabránit jeho zašantročení jsme intervenovali u federálního ministra obrany, obou ministrů kultury a náčelníka Vojenského muzea Kbely. Snad díky skrytým výhružkám naznačeným v připsaném rozdělovníku dostalo se klubu odpovědí. Nejrychleji odpovědělo Federální ministerstvo obrany, za ním přišly dva dopisy od bratrů Slováků. Tyto tři dopisy byly korektní a na úrovni. Trochu od věci byl později doručený dopis českého Ministerstva kultury, díky kterému má náš klubový archiv potvrzení, že smíchovský tank byl vyňat ze seznamu nemovitých památek. V přiloženém rozesílacím seznamu figuruje klub na čestném posledním místě, hned za Velvyslanectvím Sovětského svazu.


  Třešinkou na dortu našeho ochranářského úsilí byla záchrana unikátní kroměřížské varianty tanku IS-2. Zde díky pohotové informaci místního difrologa se podařilo zákonnou a nenásilnou formou zastavit neblahé rozhodnutí Městského úřadu. Mimo běžných ministerstev a náčelníků Historického ústavu československé armády se akce aktivně a úspěšně účastnila Městská prokuratura v Kroměříži a v Kovošrotu Tlumačov pánové Kaloč a Šváb. Tank byl vzat do právní i lidské ochrany, která trvala až do doby, než nadšenci z řad HÚ ČSA opatřili prostředky k odvozu technického unikátu. Při té příležitosti se podařilo do muzea dopravit i obdobný prostějovský tank. Vojenské muzeum tak získalo tři typově rozdílné IS-2, které nyní čekají v depozitu na důkladnou rekonstrukci.


  Také podnikové archivy nepřicházejí zkrátka, i když zde jsou klubové výsledky mnohem skromnější, protože opatřit originál, či kopii, zatoulaného fotografického, listinného a výkresového materiálu je obtížné.


  Za posledních dvacetpět let došlo v klubu k několika krystalizačním obdobím, členská základna a naše zájmy různě pulzovaly. Mnoho lidí odešlo, nevydrželo tempo doby, nebo neuneslo požadavek serióznosti. Po rozdělení našeho státu zanikla slovenská divise. V klubu působí pouze difrologické enklávy v Bělorusku, Litvě, Spojených státech a Ukrajině. Koncem roku 2013 rozhodla valná hromada, že se staneme stolní společností na státě nezávislou. Proto nás nenajdete v seznamech státem evidovaných občanských sdružení a spolků.


  Naše zájmy a záměry se však nezměnily a stále působíme v několika zájmových oblastech, kterým říkáme sekce. Jejich výčet, včetně zaniklých, pro zajímavost přikládám:
  Aertech - sekce letecké bojové techniky a výzbroje, činnost pozastavena
  Armtech - sekce bojové techniky a speciálních vozidel
  DK - sekce modelářská, činnost pozastavena
  ForteG - sekce opevňování a zbraně "G"
  Fortech - sekce opevňování a pevnostní techniky (bunkrologická)
  JOK difrologie
  Kargo - sekce letecké dopravní techniky a zajímavostí, nyní součástí LHS-Praha
  Loko - sekce kolejové dopravní techniky
  M1:1 - sekce originálů a replik vozidel
  Miniarm - sekce chladných a palných zbraní, činnost pozastavena
  Motor Fire Apparatus - sekce hasičské techniky a zajímavostí
  Navtech - sekce hladinných a podhladinných plavidel
  Privat Motor Archiv - Brno, sekce s autonomním statutem
  Profi - sekce profesionální historiků, restaurátorů a výrobců modelů, nyní sloučena s výše uvedenými sekcemi.


  Z tohoto výčtu je největší sekce Armtech. Sekce "modelářská" a "Profi" prostupují svými zájmy všechny sekce. Sekce letecké a sekce Miniarm v klubu nepracují, protože jejich členstvo přešlo do různých leteckých a střeleckých spolků. Sekce Fortech splynula se sekcí ForteG, která provozuje Vojenské muzeum Lichkov. Sekce ForteG vyrobila pro Vojenské muzeum v Lešanech repliku výcvikového tanku FT-17 a chystá Muzeum zbraně G.


  Co říci závěrem? Snad jen to, že DK je otevřen všem, co to s civilní a vojenskou historií myslí dobře. Všem, co jsou hrdi na úspěchy své firmy a technický um svých předků.


  Chcete-li nám pomoci, prolezte prosím půdy a stodoly, požádejte své dědy a strýce, aby otevřeli zapomenuté vojenské kufry a rodinná alba. Protože nepopsané řádky historie čekají ...


  P. S.
  V roce 2013 předseda DK požádal MV o vynětí ze seznamu spolků.


  S pozdravem Jiří Tintěra z JOKu difrologie
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/36583#137649Version : 0
  MOD