Budhismus

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 390 příspěvků vloženo, 1238 editováno a 424 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Budhismus

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Úvodní upozornění : cílem tohoto tématu je popsat toto náboženství a jeho vývoj, čistě faktograficky. Žádné znevažující diskuse, výpady nebo urážky v těchto tématech nebudou tolerovány ! Naopak rádi uvítáme jakoukoliv faktograficky zaměřenou pomoc, kterou nám budete schopni poskytnout a dotazy směřované k rozšíření či upřesnění obsahu tohoto tématu.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/34381#125200Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Buddhismus je považován za neteistické náboženství, ačkoliv to není přílíš přesné, protože v jednom z jeho směrů byl Buddha zbožštěn.
  Budhismus je spirituální protihnutí vůči bráhmanismu .


  Zakladatelem buddhismu je Siddhártha Gótama (563-483 př.n.l.). Pocházel z rodiny místního vládce a ježto vychováván za zdmi paláce, nepřišel až do dospělosti do styku s okolním životem. Poté když údajně uviděl okolní utrpení se údajně pokoušel najít cestu k jeho překonání.Zkoušel metody brahmánské askeze ale později si vytvořil vlastní způsob.Na jeho vrcholu prý dospěl k probuzení (boddhi) a stal se Probuzeným ( Buddha). Askeze mu sloužila k sebeovládání, avšak podle něho jen duch v dobře živeném těle je schopen poznání.
  Založil mnišké společenství - Sangha.


  Podstatou jeho učení jsou 4 pravdy:
  1.Kolobběh života je prostoupen utrpením
  2.Příčinou utrpení je nenaplněná touha po životě
  3.Utrpení se člověk zbaví postupným vyhasnutím této touhy
  4.K osvobození od utrpení vede 8-mi dílná stezka správnosti :
  správné myšlení
  správné rozhodnutí
  správná řeč
  správné jednání
  správný způsob obživy
  správné snažení
  správná bdělost
  správné soustředění


  Zprvu byl buddhismus zaměřen jen na mnišství a kázání a počet jeho přívrženců byl nepatrný. S rozšířením buddhismu za indického krále Ašóky (274 - 236 př. n.l.), kdy se stal státním náboženstvím, ustoupily abstraktní a těžko pochopitelné představy o bytí poněkud do pozadí. Buddhistickým laikům stačilo, aby hledali svou spásu v hromadění pozitivní karmy, v lepších znovuzrozeních, až se jim nakonec nabídne ve vyšší existenční podobě možnost probuzení.
  Asi 100 let po smrti BUddhy se sešel mnišský koncil a došlo k rozděléní řádu na théravádiny a mahásanghiky. Později došlo k úplnému rozdělení na 2 větve - hínajánu a mahájánu


  Ve 2. stol.n.l. vznikla v Bengálsku okultní forma buddhismu - tantrajána a později i školy mantrajány a vadžrajány, které přisuzují mluvenému slovu nejen magickou, nýbrž i spásnou sílu.


  V prvním století dorazil buddhismus do Číny a roku 355 dostali Číňané dovolení stát se buddhistickými mnichy. Zde přijal speciální rysy jiných čínských náboženství, což pomohlo jeho bouřlivému rozšíření a velkému rozkvětu. Avšak v 8. století dochází k velkému zesvětšťování a zabavování církevního majetku. Od 16. stol. došlo k velkému splývání různých buddhistických škol, v 18. stol. dokonce k sloučení s částmi lamaismu.  Buddhismus se rozšířil hlavně ve dvojí podobě:
  1. Theraváda neboli hinajána(malý vozidlo) budhismus
  Tento směr navazuje na původní Buddhovo učení - je to spíš životní filozofie a askeze než náboženství. Ideálem je světec - tzv. arhat.
  Bikh = mnich (i ženy) - původně putovali, ale posupně došlo k soustředění do klášterů.
  Tento typ budhismu je rozšířen především v Barmě


  2. Mahajána ( velký vozidlo) buddhismus.
  Tento směr je více přispůsoben náboženskému cítění lidí.Obsahuje více náboženských prvků a také kult samotného Buddhy. V tomto směru je ideálem Boddhisatva=probuzená bytost, která se blíží svému cíli který je nazýván nirvána=úplné vyhasnutí.
  Tento typ buddhismu je rozšířen především v Thajsku, Vietnamu, Laosu, Kambodži, Malajsii, částečně v Číne, Koreji a Japonsku


  Zvláštním typem buddhismu je v Tibetulámaismus.Budhismus se do Tibetu dostal v 8. stol.n.l. ale narazil na silný odpor přívrženců původního domorodého náboženství bon . Teprve v 11.stol. se podařilo budhismu uchytit a nakonec splynul s prvky bonu. Vznikl lamaismus. Je to forma buddhismu, v níž lamové hrají jako osobní duchovní vůdcové důležitou roli. Nejvyší duchovní vůdce je dalajláma - od roku 1642 je světským i duchovním panovníkem Tibetu. Poslední dalajláma je od roku 1959-invaze Číny- v exilu.


  Koncem 19.století vznikl v západní Evropě tzv. neobudhismus - jde o výběr toho "nejlepšího" z buddhismu a přispůsobení pro mentalitu evropského člověka.
  -------------------------------------------------------
  no snad se mi podařilo držet se faktografičnosti
  ze zápisků z hodin na CMTF UP obor SOHUP Very Happy
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/34381#126348Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Buddhovo učení bylo dost dlouho po jeho smrti sepsáno v tzv. sútrách - psány v staroindickém jazyce pálí.
  Dohromady tvoří soubor tripithaka (3 koše) :
  1)koš kázně - obsahuje pravidla pro mnichy
  2)koš nauky - obsahuje Buddhovo učení
  3)koš doplňků - doplňky k učení
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/34381#126504Version : 0