Vyznamenání domobrany

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 374 příspěvků vloženo, 1194 editováno a 408 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Vyznamenání domobrany

Landsturm-Ehrenzeichen

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Vyznamenání domobrany Landsturm Medal
  Název v originále:
  Original Name:
  Landsturm-Ehrenzeichen
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  26.11.1908
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1918
  Struktura:
  Structure:
  1. stupeň - za 40 let
  2. stupeň - za 25 let
  1st Grade - for 40 Years
  2nd Grade - for 25 Years
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/25916#412754Version : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Vyznamenání domobrany za 40 let Landsturm Medal for 40 Years
  Název v originále:
  Original Name:
  Landsturm-Ehrenzeichen für 40 Jahren
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  26.11.1908
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1918
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/25916#412755Version : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Vyznamenání domobrany za 25 let Landsturm Medal for 25 Years
  Název v originále:
  Original Name:
  Landsturm-Ehrenzeichen für 25 Jahren
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  26.11.1908
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1918
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/25916#412756Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Čestná medaila za mnohoročné členstvo v domobraneckých zboroch II. triedy za 25 rokov služby


  QUINQUE LUSTRA


  Medailu založil dňa 4. novembra 1908 cisár František Jozef I. pri príležitosti 60. výročia svojej vlády. Boli ňou odmeňovaní členovia domobraneckých zborov za dlhoročnú službu.
  25 ročné členstvo v domobraneckom zbore nemuselo byť nepretržité a nebolo viazané na žiadny určitý zbor.
  Medaila je kruhová z bronzu s priemerom cca 35 mm a váhou 21,5 g.
  Lícová strana - iniciálky cisára F.J.I. podložené dvomi vavrínovými ratolesťami a prevýšené cisárskou korunou. Pri okraji opis CONSTANTIAE ET PATRIAE AMORI (Vytrvalosti a láske k vlasti)
  Rubová strana - rozkrídlený korunovaný cisársky orol, pri hornom okraji opis QUINQUE LUSTRA (päť päťročí), pri dolnom okraji vavrínové ratolesti.
  Medaila bola nosená na náprsnej trojuholníkovej stuhe napol žltej, napol čiernej. V čiernej polovici tenký, žltý postranný prúžok, naopak v žltej polovici prúžok čierny.


  Použitá literatúra:


  Koláčný, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/25916#213902Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Čestná medaila za mnohoročné členstvo v domobraneckých zboroch I. triedy za 40 rokov služby


  OCTO LUSTRA


  Medailu založil cisár František Jozef I. dňa 4. novembra 1908 pri príležitosti 60. výročia nástupu na trón a bola určená dlhoročným členom domobraneckých zborov (40 rokov služby).
  Medaila je kruhová s priemerom cca 35 mm a váhou cca 21,5 g, prevýšená dvojhlavým cisárskym orlom. Celková výška medaile je cca 51 mm.
  Lícová strana - iniciálky cisára F.J.I. podložené vavrínovými ratolesťami a prevýšené cisárskou korunou. Pri okraji medaile opis CONSTANTIAE ET PATRIAE AMORI (Vytrvalosti a láske vlasti).
  Rubová strana - v ozdobnej obdĺžnikovej kartuši podloženej vavrínovými ratolesťami nápis OCTO / LUSTRA (osem päťročí).
  Medaila bola nosená na náprsnej trojuholníkovej stuhe, napol čiernej a napol žltej. V čiernej polovici žltý postranný prúžok, v žltej polovici prúžok čierny.


  Použitá literatúra:


  Koláčný, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/25916#213903Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Čestný odznak rakouské domobrany z roku 1908:


  Věnováno památce Pavla Patejdla
  Branná povinost rakouské monarchie byla rozdělená na službu tříletou v řadovém vojsku a na dvouletou službu v zemněbraně.Mimo tuto vyloženě aktivní službu,počítalo se v době ohrožení státu se zřízením domobrany,které měli podléhat všichni muži před nástupem vojenské služby (od 19 do 21let) a po vyjmutí z tak zvané druhé záložní výzvy.Teprve roku 1889 byl vydán nový zákon o zavedení domobrany, jako stálého vojenského sboru,kterým bylo mimo jiné rozhodnuto zřizovat domobranecké formace a ty v dobách mírových podřídit okresním velitelům domobraneckým.Tento zákon sice odpovídal dobovému požadavku rakouské politiky,ale nikterak nadšeně nebyl přijat širokou rakouskou veřejnosti. Tento zákon totiž také počítal s převedením sboru ostrostřeleckých na vojenky organizované a řízené útvary.Tyto sbory ostrostřelců se však vždy považovaly za výlučně stavovské organizace, dobrovolné a dotované z členských příspěvků a také s nemalým národnostním zaměřením,zejména v českých zemích a bez hlubšího zájmu o celorakouské vojenské problémy.Proto také ze strany ostrostřeleckých sborů nebyl projeven ani zájem, ani dostatek ochoty se novému domonraneckému zákonu podřídit.


  Blížící se politické události si však vynutily ostřejší postup vídeňského ministerstva zeměbrany a tak se konečně v průběhu roku 1906 ostrostřelecké sbory oficielně vyjídřily,že se tedy zákonu o zřizování domobrany podrobuji a své stanovy také tomuto zákonu přízpůsobí.Proto také císař František Jisef I.,za odměnu těmto nově ustanoveným domobraneckým sborům, u příležitosti výročí své šedesátileté vlády v roce 1908 zakládá pro tyto abory čestný odznak pro domobranu. Dobový člkánek v časopis Weiner Zeitung nadšeně píše"


  Aby byla odměna viditelným znamením Njvyššího uznání mnohaletá záslužná působnost ve svazu domobraneckých sborů, ráčilo Jeho Veličenstvo ku svému 60letému vladařskému jubileu založit svým rozhodnutím ze dne 26.listopadu 1908 čestný odznak a schválit proň řád, v němž se praví:Čestné odznaky se nazývají"


  Čestný odznak za dlouholeté záslužné členství u některého domobraneckého sboru .


  Dekorace mají dvě kategorie a to za 25 let a za 40 let členství. Podmínjkou pro udělení čestného odznaku,pro nějž platí plně ustanovení paragrafu 6.zákona z 15.listopadu 1867, je mimo všeobecné zásluhy, nejméně 25leté,popřípadě 40leté záslužné a skutečně aktivní členství u některého c.k. ministerstvu zeměbrany podléhajícího domobraneckého sboru,jehož organizace odpovídá příslušným předpisům z roku 1889 o domobraně.Nárok na čestný odznak,který bude udělová bez rozdílu hodnosti a stavu,budíž velitelstvím příslušného sboru s náležitými důkazy přednesen politickému okresnímu úřadu v sídle sboru.Oprávněnost nároku posoudí a čestný odznak přizná c.k. ministerstvo obrany.


  Do konce roku 1910 postupně sbory měšťanských ostřostřeleckých jednot v českých zemích změnily své stanovy a současně i název na"c.k. měštanský sbor střelecký" a tak vše bylo připraveno,aby konečně mohlo dojít k prvnímu slavnostnímu udílení nově založených odznaků za dlouholeté členství. K této příležitosti byly také již natrvalo přiděleny takto nově organizovaným střeleckým sborům erární pušky system Wendl s bajonety. Tak například c.k. priv.sbor střelecký v Plzni udělil za 40letou službu 4 a za 25letou službu 30 čestných odznaků. Dobová zpráva poznamenala,že udílení odznaků bylo v srpnu 1911 doprovázeno okázalou slavnosti, neboť to byla událost u sboru svého druhu skutečně prvá. Do zániku monarchie bylo u tohoto plzeňského střeleckého sboru uděleno celkem 12 čestných odznaků za 40letou službu a 40 čestných odznakůl za 25letou službu.


  Čestným odznakem byla bronzová medaile o průměru 35mm, nepříliš honosná,zavěšená ouškem na typické rakouské trojúhelníkové stuze(viz obrázek). Na přední straně medaile za 25 let jsou iniciály FJI,převýšené císařskou korunou a opisem" CONSTANTIA ET PATRIA AMORI " (Vytrvalosti a lásce k vlasti).Na zadní straně je dvouhlavý císařský orel s nápisem QUINGUE LUSTRA. Medaile za 40let se liší od předchozí tím,že je převýšená na lícové straně malým císařským dvouhlavým orlem,jednostranně raženým na jehož zadní straně je závěsné očko medaile. Přední strana je stejná jako u předchozí popsané medaili(viz obrázek) na zadní straně je jen nápis OCTO LUSTRA s vavřínovými snítky.
  Tyto medaile,jejichž výskyt je dnes již poměrně řídký, jsou nezasvěcenými sběrateli přehlíženy, což také asi podporuje i samotná ne příliš výrazná a pěkná ražba,ale je to naopak doklad doby a historii privilegovaných měštanských sborů ostrostřeleckých.


  Poznámka"
  Lustrum z lat. je označení pětiletého období. Quingue a acto jsou řadové číslovky označující pět a osm. Tedy Quingue lustra značí pět pětiletých období,to jest 25 let. Octo lustra značí osm pětiletých období, to jest 40 let.


  Literatura:


  V.Měřička: Rakouské, Rakousko-Uherské vojenské a občanské a pamětní medaile, l. část, 1974
  Pavel PATEJDL :
  Čestný odznak rakouské domobrany z roku 1908
  Archiv autora, medaile ze sbírky Altmann
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/25916#294890Version : 0