Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 311 příspěvků vloženo, 950 editováno a 303 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Anotace - Wiedemann, Andtreas: „Pojď s námi budovat pohraničí!“ Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945-1952

  Avatar
   
  Název knihy:
  Name of the book:
  „Pojď s námi budovat pohraničí!“ Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945-1952 -
  Autor:
  Author:
  Andreas Wiedemann
  Místo vydaní:
  Published in:
  Praha
  Nakladatelství:
  Publisher:
  Prostor
  Rok vydání:
  Year of Publication:
  2016
  Počet stran :
  Pages:
  472
  ISBN10:
  ISBN10:
  -
  ISBN13 :
  ISBN13:
  978-80-7260-337-4
  Fotografie obálky:
  Cover:
  Obsah:
  Content:
  Předmluva (11)


  ÚVOD (13)
  I. Usídlování ve městě a na venkově (39)
  II. Hospodářský a sociální vývoj (159)
  III. Symbióza a konflikty (233)
  IV: Identita a kulturní výstavba (335)
  V. Pohraničí a celek státu (387)
  ZÁVĚR (417)


  Utváření a stabilizace nové společnosti v pohraničí (417)
  Souvislost vyhnání, osídlování a prosazení komunistické moci (426)


  Prameny a literatura (433)
  Seznam tabulek, vyobrazení a map (453)
  Rejstřík osob (455)
  Místopisný rejstřík (461)
  Seznam zkratek (469)


  -
  Anotace:
  Anotation:
  Důkladná práce německého historika Andrease Wiedemanna mapuje druhou a méně známou část procesu, při kterém došlo k vůbec největším přesunům obyvatelstva v českých zemích v historii – celkem se vyhnání a znovuosídlování bezprostředně týkalo pěti milionů lidí.
  První skupiny českých přistěhovalců začaly přicházet do pohraničí již brzy po skončení války, ještě v době, kdy se zde nacházelo německé obyvatelstvo, což vedlo k většímu napětí a tlaku na vypuzení Němců. Od konce léta 1945 vzal koordinaci a organizaci osídlování do rukou stát prostřednictvím ministerstev a dalších institucí včetně Osídlovacího úřadu. Souběžně s vysídlením německého obyvatelstva přicházelo do pohraničních měst a obcí v Sudetech zhruba 1,3 milionu Čechů z vnitrozemí a 200 tisíc Čechů a Slováků z jiných evropských zemí. Osídlování však ani zdaleka neprobíhalo hladce – příchozích nebyl dostatek, aby nahradili původní usedlíky – a rovnoměrně: nové obyvatele nejméně přitahovaly odlehlé pohraniční oblasti na západě Čech či místa s nesnadno obdělavatelnou půdou jako v některých jihočeských regionech. Počet obyvatelstva se celkově snížil o třetinu a změny byly velmi dramatické, pohraničí se potýkalo s ohromným nedostatkem pracovních sil, zaniklo 70 tisíc živností a bylo zrušeno 8 tisíc továren…
  Autor upozorňuje, že osídlování bylo od počátku doprovázeno mnohými negativními jevy: v pohraničních oblastech se pohybovaly ozbrojené bandy, partyzáni, ale i zbytky oddílů Werwolfu. Rozebírá mj. motivy, které vedly jednotlivé skupiny (vnitřní migranty i migranty ze zahraničí) k tomu, aby se vzdaly dosavadního způsobu života a zvolily poměrně dobrodružnou cestu do neznáma.
  Analyzuje vztahy a konflikty mezi jednotlivými skupinami přistěhovalců a jejich poměr k původním – německým i českým – starousedlíkům, rovněž rozdíly mezi přistěhovalci z vnitrozemí a Čechy a Slováky ze zahraničí (např. z Volyně, Rumunska, Maďarska či Německa). Jeho tématem je také obtížné vytváření společné identity obyvatelstva v pohraničních oblastech, úzce spojené s nacionální propagandou a agitací. Autor vysvětluje, proč KSČ vyhrála v pohraničních okresech s větší převahou než na celostátní úrovni (53 procent versus 40 procent) a jakým způsobem dopomohlo osídlování pohraničí k úplnému uchvácení moci komunisty a poté i k hladšímu průběhu kolektivizace zemědělství.
  Wiedemannova práce přináší jak ohromné množství podrobných a většinou neznámých informací, tak všestranný a syntetický pohled na proces znovuosídlování pohraničí po druhé světové válce, jehož důsledky jsou dodnes patrné.
  -
  Recenze:
  Review:
  - -
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/206783#586221Version : 0
  MOD