Anotace - Sibiřský historický almanach - díl 1.

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 443 příspěvků vloženo, 2120 editováno a 326 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Anotace - Sibiřský historický almanach - díl 1.

Сибирский исторический альманах - Гражданская война в Сибири

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Sibiřský historický almanach - Občanská válka na Sibiři, 1. díl,
  (Сибирский исторический альманах - Гражданская война в Сибири, čti: Sibirskij istoričjeskij al'manach - Graždanskaja vojna v Sibiri),
  Kolektiv čtrnácti autorů,
  Krasnojarsk, vydavatelství Znak, rok vydání 2010, stran 200, počet výtisků neuveden,
  ISBN nepřiděleno  První svazek sborníku obsahuje na dvacet čtyři historických studií seskupených do šesti kapitol o málo známých osobnostech a událostech z občanské války na Sibiři. Sborník je výsledkem dlouholeté práce historiků a etnografů z Irkutska, Krasnojarska, Moskvy, Permu, Rostova a dalších míst. Velké množství materiálů a dokumentů získaných z oblastních a státních archivů a muzeí, je zde publikováno poprvé, včetně fotografií, map a reprodukcí.


  Sborník byl vydán vlastním nákladem autorů a údajně je neprodejný. Kniha byla distribuována do školních, vědeckých a veřejných knihoven za symbolickou cenu padesáti rublů (asi 30 Kč), která nepokrývá ani tamní náklady za poštovné.


  Obsah knihy a výčet autorů jednotlivých příspěvků (volný překlad):


  Předmluva redakce


  Část 1. Sibiřské listiny
  Vasilj Cvetkov: Projekty na reformování ruské vlády koncem roku 1919
  Alexandr Timofeev: Poslední výbory Krasnojarska (srpen 1919 - leden 1920)
  Anton Posadskij: Církve a spolky na východě Ruska - ideje a praktiky bílého odporu
  Vladimír Paršukov: Rozhodnutí 5. velkého okruhu Jenisejského kozáckého vojska, která se konala 15.-21.02.1919


  Část 2. Lidé a osudy
  Alexandr Timofeev: Rodáci (životopisy)
  Alexandr Timofeev, Ivan Čerkasov: Štěpán Vasiljevič Vostrotin - věrný syn Sibiře
  Vladimír Paršukov: Valerián Serebrennikov - člen armádního vedení Jenisejského kozáckého vojska


  Část 3. Sibiřští vojáci
  Alexandr Timofeev: Erich von Freiberg - organizátor a první velitel jízdy Ačinského partyzánského jízdního oddílu (AKPO)
  Alexandr Timofeev: Dva vojáci z jednotky E. Freiberga (rekonstrukce životopisu)
  Andrej Krasnoščjokov: Barnaulské pluky bílé armády a jejich velitelé A. I. Kambalin a B. G. Ljapunov
  Leonid Kapustin: Poslední velitel kappelovců - Zapomenutý životopis generála N. P. Sacharova
  Michal Sitnikov: Velitel 2. sibiřské divize Michal Vasilevič Epov
  Michal Sitnikov: Velitel úderné brigády Jevgenij Urbankovskij
  Michal Sitnikov: Plukovník Petr Sokolov
  Michal Sitnikov: Nikolaj Kazagrandi z Revelského námořního praporu smrti


  Část 4. V boji o otčinu
  Pavel Novikov: Boje u Irkutska v prosinci 1917
  Alexej Jeliseenko: Konec "plovoucí republiky" - Boje na řece Jenisej v červenci 1918
  Andrej Marmyš: Krasnojarská katastrofa
  Alexej Jeliseenko, Andrej Marmyš: Zapomenutý ledový pochod
  Vladimír Paršukov: Protisovětské ozbrojené povstání v Horské Šorii v roce 1922


  Část 5. Zahraniční armády na Sibiři
  Michal Lukašov: Obrněný vlak "Orlík" Československého sboru na Sibiři a v Zabajkalí
  Igor Ladygin, Leonid Kapustin: Britské oddíly na Urale a v západní Sibiři v letech 1918-1919


  Část 6. Uniformy
  Leonid Kapustin: Symboly obětavosti a vlastenectví v označení úderných oddílů východní Sibiře
  Konstantin Novikov: Rekonstrukce uniformy 1. sibiřské úderné brigády generála Pepeljaeva


  Informace o autorech
  __________________


  От редакции


  Раздел 1. Сибирская карта
  Василий Цветков: Проекты реформирования Российского правительства в конце 1919 года.
  Александр Тимофеев: Последние гласные Красноярска (август 1919 - январь 1920).
  Антон Посадский:Церковь и миряне на Востоке России: об идеях и практике участия в Белой борьбе.
  Владимир Паршуков: Постановления 5‑го Большого Круга Енисейского Казачьего Войска, состоявшегося 15-21 февраля 1919 года.


  Раздел 2. Люди и судьбы
  Александр Тимофеев: Земляки (материалы для биографического словаря).
  Александр Тимофеев, Иван Черкасов
  Степан Васильевич Востротин - верный сын Сибири (опыт портрета на фоне эпохи)
  Владимир Паршуков: Валериан Серебренников - член Войскового Правления Енисейского Казачьего Войска


  Раздел 3. Солдаты Сибири
  Александр Тимофеев: Эрих фон Фрейберг - организатор и первый командир Ачинского конно-партизанского отряда (АКПО).
  Александр Тимофеев: Два бойца из отряда Э. Фрейберга (реконструкция биографий).
  Андрей Краснощеков: Барнаульские полки белой армии и их командиры А. И. Камбалин и Б. Г. Ляпунов.
  Леонид Капустин: Последний командир каппелевцев: забытые страницы биографии генерала Н. П. Сахарова.
  Михаил Ситников: Начдив 2-й Сибирской Михаил Васильевич Эпов.
  Михаил Ситников: Командир штурмовой бригады Евгений Урбанковский.
  Михаил Ситников: Полковник Петр Соколов.
  Михаил Ситников: Николай Казагранди в Ревельском морском батальоне смерти.


  Раздел 4. В боях за Отечество
  Павел Новиков: Иркутские бои декабря 1917 года.
  Алексей Елисеенко: Конец "плавучей республики". Речной бой на Енисее в июле 1918 года.
  Андрей Мармышев: Красноярская катастрофа.
  Алексей Елисеенко, Андрей Мармышев: Забытый ледяной поход.
  Владимир Паршуков: Антисоветское вооруженное восстание в Горной Шории в 1922 году.


  Раздел 5. Иностранные армии в Сибири
  Михаил Лукашов: Бронепоезд Чехословацкого корпуса "ORLIK" в Сибири и Забайкалье.
  Игорь Ладыгин, Леонид Капустин: Британские части на Урале и в Западной Сибири в 1918-1919 годах.

  Раздел 6. Униформология

  Леонид Капустин: Символы жертвенности и патриотизма: второе рождение "ударных" отличий на Востоке России.
  Константин Новиков: Реконструкция униформы 1‑й Сибирской штурмовой бригады имени генерала Пепеляева.


  Об авторах
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/123140#419782Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Vážení,
  rád bych se pochlubil informací, že ve veřejných knihovnách České republiky jsou dostupné nejméně dva exempláře této knihy:


  1/
  Slovanská knihovna
  areál Klementina, Mariánské náměstí 3, Praha 1
  - v katalogu označena jako: Sibirskij istoričeskij al'manach. Tom 1, Graždanskaja vojna v Sibiri
  - signatura: Rb 005031


  2/
  Knihovna Vojenského historického ústavu
  U památníku 2, Praha 3
  - signatura: D 5209/1
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/123140#450212Version : 0
  MOD