MMR - Burmská nezávislá armáda [1941-1942]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 501 příspěvků vloženo, 2993 editováno a 1249 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

MMR - Burmská nezávislá armáda [1941-1942]

Burma Independence Army

  Avatar
  In the year 1940 in Juhovýchodnej Ázii rástol záujem Japan of the raw material base and základňu ľudksých zdrojov. The british provided supplies pre Chinese national military forces, which resisted Japoncom, pričom zásobovanie bolo delivered from the port of Rangoon in Burme, and through this the landscape of the sa stocks were in the južnej China to bojovníkom Chinese národnej army. Japan malo záujem pretnúť this zásobovaciu route.

  In the 1940s, colonel Suzuki Keiji, štábny dôstojník Cisárskeho generálneho staff, poverený vypracovaním calendar and the secret operácie in Burme, who at that time was the british kolóniou.

  The japanese know about Burme very little and mali very few kontaktov with this kolóniou. The year 1939 is being contacted by the Japanese spravodajskou service Bo Maw and this subsequently consults the possibility of japanese aid so your spojencom Aung Sanom zo Slobodného block.

  Suzuki he attends a secret Burmu in septembri 1940. The sa stretáva with political predstaviteľmi Thakin Kodaw Hmaingom and Thakin Mya.

  Minami Kikan and Tridsať kamarátov

  However, dôležitú person Japanese získavajú in 1940, has ever explored it issued an arrest warrant for the former študentského activist Aung San, who flees from India to China, where it is in Amoy been apprehended and in August 1940 Suzukim presvedčený to cooperation.

  Suzuki and Aung San letia to Tokyo. After rozhovore with Imperiálnym generálnym štábom, is decided vytvoriť tajnú spravodajskú organizáciu that sa will menovať Minami Kikan (南機関) (under the command of Suzuki's), which would mala podporovať Burmské resistance group and uzavrieť Burma Road to China.

  On dosiahnutie this cieľu, the small, albeit verbovaný young fighters samostatnosť Burma and subsequently trained in Thailand or the japanese occupied územiach in China. Aung San and the first group revolucionárov, referred to as Tridsať kamarátov 1) (ရဲဘော်သုံးကျိပ) is trained on the Hainanskom island (dnešná China), neskôr on Formosa. Tridsať kamárov created actually spics Burmskej army. Ich vekový priemer bol iba 24 years.

  Other of the first rekrútov bol Bo ne Win. Thakin Tun Oke was selected as a political správca and organizer when the group vstúpi to Burma. Suzuki takes the burmské meno "Bo Mo Gyo" pre his spoluprácu with the Minami Kikan.
  Minami Kikan is built in such a way vo februári 1941.

  Burmská independent army

  28.12.1941 on gave in Bangkok is slávnostne rozpustená Minami Kikan and ihneď of the best sa vytvára Burmská independent armada (the Burma Independence Army, the BIA).

  BIA spočiatku cheetah 227 Burmčanov and 74 Japoncove. Niektorý of Burmských vojakov boli other generáciou žijúcou in Thailand and who even nehovorili in burmese.

  BIA vytvára and organised small units, ktoré sa got a role zúčastniť invázie to Burma in januári 1942. Unit sprvoti plnia spočiatku spravodajské the role of ako zber informácii, simmilar vykonávajú sabotage and actually slúžia ako predvoj inváznych troops and especially in the južnej Burme and in the area of Tenasserium. BIA taktiež napádala ustupujúce British troops and nútila ich to combat aj during the retreat. One of the Tridsiatich kamarátov Thakin Shu Maung (ne Win) sa infiltrates into Rangoon where vykonáva sabotážne operácie.

  When the japanese forces vstupujú on územie Burma, mnohí volunteers from just dobitých area sa hlásia to radov BIA. Col. Suzuki, responsible for the BIA from the Japanese side dosiahol the desired political effect and to the BIA sa started hlásiť množstvo Burmčanov.

  8.3.1942 japanese forces obsadzujú Rangoon, BIA cheetah to 12,000 mužov and under niektorých údajov up to 18,000.

  Mnohí of príslušníkov BIA, really, or officially levy, but it was the sa many times about jednotlivcov or gangs, ktorí sa reported to the BIA väčšinou to the crime to justify and avoid the sa account for your predchádzajúce Actions.

  The japanese have provided the BIA armament, but the members of BIA sa alone equip ochre rfect person from another zo zanechanej loadout zanechanej Imperial units pri ústupe.

  The BIA during the japanese obsadzovania Burma podporujú shares cisárskej army, but ich pôsobenie is viac change neefektívne and BIA suffer from significant stratami and especially pre neznalosť moderného boja, neskúsenosť and zbytočné nadšenie and precenenie their own forces.

  the Terror of the BIA to the territory of Burma[/by:aaaaaa]

  Niketoré units of the BIA aktívne vystupujú pri útokoch on niektoré minority žijúce in Burme (particularly the Karens) and lúpení, the plunder of the indian utečencov. To minorities mala BIA worse approach as the Japanese themselves. A short time after that, as the British ustúpli from Burma, počiatkom 1942, jedntoky BIA okľúčili civilov from Karen in zone of the Irrawaddy delta and the district of Papun, pričom ich started vyvražďovať a day after hundreds, pričom ich blamed, that they are bristkými špiónmi. Obyvatelia Karenu vydržali, arose between them hnutie resistance, which cooperated with the Britmi. This made the end to the Japanese, who zastvili operácie BIA in the area with odôvodnením that this vraždenie is against ich cieľu and more harmful ako slúži. Tieto's shares sa nedajú prisúdiť otherwise rekrútom, autorom bol-organized BIA, pričom jeje velenie could this učiniť the end, but neurobilo so.

  Ochre sporov ohľadne nadmernej brutality eyes civilnému population, other problémom between the BIA and the japanese administration it was, that BIA sa tried to vytváranie lokálnych governments in rôznych častiach Burma. The japanese administration of the mala záujem vytvoriť vlastnú management under his predstáv. First konfliktom bola admninistrácia in Moulmein. The japanese 55. divízia odmietla Burmskú požiadavku on vytvorenie mestskej administration and they banned the entry of the BIA to the city.

  Burmská defensive army

  After operáciách uskutočnených on the jar 1942 is BIA rozpuestná and Japoncami disarmed. Subsequently in August 1942 the Japanese vytvárajú Burmskú obrannú army (Burma Defense Army - BDA), at the same time with bábkouvou civilnou executive mocou. Dad nova silos, numbered to 3,000 mužov and was trained by the Japanese poradcami, under požiadaviek Japanese army ako riadne armádne battalions.

  Burmská národná army

  In August 1943 Burma gets formálnu nezávislosť. Ba Maw, policies, ktorý bol before the war väznený Britmi sa becomes premiérom. Aung San sa becomes ministrom defense and at the same time vrchným veliteľom arády, which after vymenovaní government gets názov ako Burmská narodna armada (the Burma National Army - BNA) Veliteľom army sa becomes colonel. Bo Ne Win. Ministrom zahraničia is Thakin Nu.

  BNA sa skladala zo 7 praporov pechoty and rôznych podporných telies, pričom numerous status numbered to 11,000 mužov. Väčšina príslušníkov boli Burmskej nationality, but nachádzal sat at the aj one Karen battalion. BNA sa with a part of the podieľala on bojoch during the year 1944.

  Aj if in this period, bola Burma technically independent, but still zostávala under Japanese military okupáciou. Japanese management drancovala miestne hospodárstvo pre your military needs and this ako aj správanie sa Japanese okupantov turned väčšinu of the population against them. The japanese sa správali nadradenecky in the occupied územiach and aj vo relationship to the BNA, for example, sa prejavovalo, that the members of the BNA sa had to právať aj to radovým Japanese vojakom ako to your nadriadeným.

  In marci 1944 sa BNA doesn't offensive in the Imphale on the rozdiel from Indian národnej army, which is fighting alongside the Japanese troops. After zlyhaní offensive Japanese začínajú ustupovať.

  During the years 1943 and 1944 BNA nadviazala contacts with other political groups in Burme, among them aj with komunistami. It is produced Ľudový protifaštistický front (Anti-Fascist Organisation (AFO)) dojeho forehead sa stavia Thakin Soe, zakladateľ Communist party.

  Prostredníctvom komunistov and Arakanskou defence army (Arakan Defence Army) is nadviazaný contact with british Forces 136 (Force 136) in India. Spočitaku sa is a nepriame contacts. Force 136 boli capable of kontaktovať sa with karenskou unit BNA in Rangoone prostredníctvom agentov, who boli vysadení in Karenni.

  In decembri 1944, AFO nadväzuje spojenie so spojencami and proposes vykonať povstanie against Japoncom, pričom intends to doň zahrnúť aj BNA. The british spočiatku nedôverujú BNA and nevidia sitáciu so, that would be appropriate podporiť this kolaborantské group, which on počiatku army tiahlo just against Britom alongside japanese forces. Reservations Britov sa týkajú ochre rfect person from another aj veliteľa BNA, Aung San, who is regarded as criminal and that aj pre his osobnú prítomnosť pri niektorých murders civilistov.

  First of all povstanie BNA nastáva počiatkom 1945 in strednej Burme. Gradually sa doň zapája aj will bring the rest of the BNA and it koncom marc 1945. 27.3.1945 BNA formal vyhlasuje war Japan.

  In that time, the BNA bola rozmiestnená after over territory and podliehala rôznym regionálnym military veliteľom. Units in the vicinity of the british line or close to the embankment of the Irrawaddy received weapons from allied jednotiek in this area. Taktiež armada obsadzuje dôležité the offices of the vo väčšine miest.
  Force 136 15.5.1945 ensure safe transition Aung San to sa could stretnúť with Gen. por. William Slimom, veliacim 14. british army in Burme.

  Thakin Soe and Aung San dúfali in that the BNA will be accepted as allied silos and AFO will be uznanaá as the temporary government of Burma. Slim pri stretnutí odmieta uznať AFO ako dočasnú government and žiada odzbrojenie BNA, after zastavneí a fighter. AFO with team súhlasí with the team, that the BNA will včlenená to the new burmskej army.

  Vlastnenecké burmské forces

  BNA is started after engineered an uprising premenovaná on Vlastnenecké burmské forces (Patriotic Burmese Forces - PBF), and tieto spolupracujú so spojencami pri oslobodení Burma and extrusion Japoncov.

  BNA, for example, napomáhajú kryť wing for Messervyho 4. zboru pri procedure on the Rangoon, however, in the final bojoch in Burme already nehrali dôležitú role.

  AFPFL (political nasledovník AFO) sa with a part of the articulate to civilnej the government of Burma. Vlastnenecké burmské forces are odzbrojované gradually ako končia my bojovú činnosť and väčšina of the ich staff prechádza gradually to the new 3 new praporov burmskej army. The second part of the former bojovníkov sa then becomes very happy to Aung Sanovej polovojenskej air defense.


  source
  Bayly, Christopher; Tim Harper (2005). Forgotten Armies. London
  Allen, Louis (1984). Burma: The Longest War 1941-45
  .

  URL : https://en.valka.cz/topic/view/123086#419550Version : 0
  MOD
  Avatar
  Tridsať kamarátov 1), the first young revolucionári trained Japoncami - spics Burmskej army


  Well.
  Nom de guerre
  Skutočné meno Note
  1. Bo Teza Aung San the Older leader, zakladajúci member of the Communist party, the leader of the group Tridsať kamarátov, the minister of war 1944, veliteľ Burmskej národnej army, co-founder Protifašistickej ľudovel league slobody (AFPFL), vedúca osobnosť protijaponského povsatnia, murdered in 1947 in Rangoone
  2. Thakin Tun Oke Thakin T Oke the Older leader, leader frakcie Ba Sein – Tun Oke (socialists) zostáva in Japan and does not undergo extensive training in Hainan
  3. Bo Years Ya
  Thakin Hla Pe
  Starśí leader, zakladujúci member of the Communist party, vrchý veliteľ Burmskej defense army (BDA), the minister of war 1944, 1947 signatár Years Ya-Freeman Defence Agreement, to 1952 slúžil vo the government Thakin Nu as deputy prime minister, arrested in 1963 after zlyhaní mierových negotiation, 1969 sa pripája to The Nuovej Side parlamentnej democracy (PDP), 29.11.1979 killed in action in ka'ren
  4. Bo Setkya
  Thakin Aung Than
  the Older leader frakcie Ba Sein – Tun Oke, shall enter into the Socialistickej parties and slúžo vo the government AFPFL, after prevrate in 1962 sa sťahuje into illegality, zomiera before príchodom U Nu in Thailand and sformovaním PDP
  5. Bo Zeya Hla Maung Štarśí leader Dobama študentov, the communist leader armádnej rebellion in 1948, 1963 sa vracia from China on vyjednávania between No Winovou revolučnou the council and the rebel groups 16.4.1948 killed in action
  6. Bo ne Win
  Thakin Shu Maung
  the Older leader frakcie Ba Sein – Tun Oke, 1949 chief veliteľ army, has taken over the government after U Nu, ako úradnícka government, 1962 uskutočňuje coup and stave sa military diktátorom
  7. Bo Yan Naing Tun Shein Leader Dobama študentov, the hero of the battle of Shwedaung, a member of the Thakin Nuovej Party parlamentnej democracy (PDP) in Rangoon sa vracia after manestii in 1980
  8. Bo La Yaung Thakin Ba Gyan Leader bielehokrídla Ľudovej dobrovolníckej organizácie (AD), 1948 work in podzemnej organizácii Yèbaw Hpyu, captured in 1958, about the government Not Win the minister of trade
  9. Bo Hmu Aung
  Thakin San Hlaing
  Leader žltého wing Ľudovej dobrovolníckej organizácie (AD), slúži as minister of defense vo the government of U Nu, pokúsil sa about the putsch with Bo Min Gaung, 1962 arrested after prevrate, 1967 prepustený, zapája sa to U Nu povstaleckej PDP in Thailand to Rangoon sa vracia after manestii 1980, during povstania 8888 forming the League pre demokraciu and mier (LDP)
  10. Bo Yan Aung Thakin Hla Myaing 3. the communist leader, leader amrádnej rebellion of 1948, participating in the sa mierových negotiations in 1963, killed during purges in the CPB 26.12.1967
  11. Bo Moe Thakin Aye Maung -
  12. Bo Min Gaung
  Thakin Saw Lwin
  shall Enter into Socialistickej parties, slúži vo the government At the Un, arrested in 1963 after zlyhaní mierových negotiation
  13. Bo Mya Din Thakin Than Tin "Tharrawaddy" Thakin Than Tin
  14.Bo Kyaw Zaw
  Thakin Shwe
  the Leader of a Communist party of Burma (CPB), but didn't include sa in povstania army in 1948, in 1955 riadi Kuomintang out of Burma, 1957 left the armed forces, 1960 an underachiever candidate to the parliament, 1963 in mierové jednania with Thakin Kodaw Hmaing, 1976 sa vracia to the CPB, 1988 emigrate into exile in Yunnan, China
  15. Bo Ye Htut Aung Thein university Student Dobama, the communist leader armádnej rebellion in 1948, in 1963 sa vzdáva, inštruktov in school BSPP, 1988 after prevrate arrested
  16. Bo Lin Yone Thakin Tun Shwe -
  17. Bo Hpone MyintThakin Tin Aye -
  18. Bo Myint Aung Thakin Soe T sa alkoholikom and spácha suicide in 1945 zastrelením
  19. Bo Tauk Htain Thakin San Mya Arrested in 1963 after zlyhaní mierových negotiation
  20.Bo TayaThakin Khin Maung OoBecame a great hráčom and spisovatelom
  21. Bo Zinyaw Than Nyunt university Student Dobama
  22. Bo this nyan Maung Maung university Student Dobama
  23.Bo BalaThakin Tun Lwin Arrested in 1963 after zlyhaní mierových negotiation
  24. Bo Min Yaung Hla university Student Dobama
  25. Bo Myint Swe Thakin Tun Khin Frakcia Ba Sein – Tun Oke
  26. Bo Saw Aung Thakin Ngwe Frakcia Ba Sein – Tun Oke, umiera in 1942 in bojoch, východná Burma
  27. Bo Saw Naung
  Thakin Thit
  Frakcia Ba Sein – Tun Oke
  28. Bo Moe Nyo Thakin Kyaw Sein Frakcia Ba Sein – Tun Oke
  29. Bo Than Tin Thakin Than Tin Frakcia Ba Sein – Tun Oke, not participating in the sa training in Hainan, umiera in Formosa
  30.Bo Htein Win Saung at that time university student in Japan, did not attend sa training in Hainan, umiera on maláriu in Thailand

  source
  Bayly, Christopher; Tim Harper (2005). Forgotten Armies. London
  Allen, Louis (1984). Burma: The Longest War 1941-45
  en.wikipedia.org
  http://forum.axishistory.com
  .
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/123086#419555Version : 0
  MOD