Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 351 příspěvků vloženo, 1294 editováno a 393 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - MT-55A (mostní tank)

MT-55KS

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Mostový tank MT-55A


  Výskumné a vývojové práce začali ešte vo vývojovej konštrukcii vtedajšieho podniku Závody J. V. Stalina v Martine v roku 1961. V rokoch 1962-63 boli vyrobené dve funkčné vzorky vozidla, po ich skuškach koncom roku 1964 prototyp, s ktorým boli vykonané rozsiahle skúšky. Vývoj bol ukončený začiatkom roka 1967. Overovacia séria 5 ks bola vyrobená v roku 1968 a v rokoch 1969-1983 prebiehala sériová výroba. V priebehu vývoja tohoto výrobku bolo udelených 5 čsl. autorských osvedčení, vzťahujúcich sa na konštrukciu nadstavby. Dodávky týchto vozidiel pre ČSLA predstavovali asi 15%, export do krajín bývalej Varšavskej zmluvy tvorili asi 65%, export do tzv. nesocialistických krajín predstavoval asi 20% z vyrobeného množstva.
  Vozidlo je vybavené presným diaľkomerom pre určenie širky premosťovanej prekážky.
  MT 55 A je i s naloženým mostom pomocou zariadenia "RIEKA" schopný prekonávať 1000m širokú vodnú prekážku hlbokým brodením do hĺbky 4m.
  MT 55 A je obrnené vozidlo so streleckou a protiradiačnou odolnosťou na úrovni tanku T 55 A, určené na rýchle premostenie vodných, terénnych a iných prekážok a zátarasov v dotyku s paľbou nepriateľa. Pohonná jednotka, prevodové ústrojenstvo a podvozok je unifikovaný s tankom T 55 A.


  Hlavné technické parametre MT 55A:


  hmotnosť : 36 000 kg
  posádka : 2 muži
  max. rýchlosť : 50 km/h
  merný výkon : 11,83 kW/t
  dojazd bez prídavných sudov : 500 km
  nosnosť mostu : 50 t
  max. šírky premostenej prekážky : 17.5 m
  čas potrebný na položenie mostu : 3 min.
  čas potrebný na naloženie mostu : 5-8 min.
  dĺžka rozovretého mostu : 18 m
  šírka mostu : 3,3 m
  hmotnosť mostu : 6500 kg
  pokladací mechnizmus : 4-klbový, plne hydraulický (hydraulické valce), s elektrosystémom pre automatizovaný proces pokladania a nakladania mostu.


  zdroj : MOT 8/2000  Další informace
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#47346Version : 0
  Avatar
  Mostný tank MT-55A


  The development of mostného tank, the caleb foundation mal tvoriť machine spodok tank T-55, sa started in the spring of 1964 on the basis of the technical-tactical požiadaviek WELL – Veliteľstva ženijného troops,sent riaditeľstvu ZTEES Martin. Under these mala dĺžka bridge nožničového type dosahovať pri roztvorení 18 m and width couldn prekročiť 3.4 m. Except that mal even a tank equipped with protection against zbraniam mass ničenia, protipožiarnou protection and súpravou on hlboké brodenie "RIEK".

  His favorite kitty riešiteľom project mostného tank sa became a Development race TEES Martin. The project was working with him, and VOP 025 Nový Jičín and niektoré ďalšie businesses. By the end of June 1964 bol completed the final project, under one sa to decembra 1964 made a prototype of the vehicle. Funkčné skúšky with prototypom sa began vo februári 1965. Ich priebeh however prerušila havária kladúceho mechanism. Prototype prešiel other modifications. Corporate and in no nadväzujúce kontrolné skúšky prototype prebiehali in Martin from June to the end of októbra 1965.

  Skúšky boli rozdelené on jazdné and špeciálne, in ktorých sa preverovala funkčnosť upgrade.In the ich priebehu najazdil prototype in priestore budúcej priehrady Liptovská Mara with mostom 1 500 km and without the bridge 500 km.In the framework of the špeciálnych skúšok sa there have been disorders on the hydraulickom system. On the basis of prescribed with the fact skúšobná commissionand after the site splnenia technical-tactical parametrov evaluated the prototype ako vyhovujúci, from hľadiska funkčnej spoľahlivosti however, ako nevyhovujúci. Preto development race pristúpil to ďalšej arrangement of the prototype. Bol a modified hydraulic system and najviac stressed part of the kladúceho mechanism. The first júla 1966 modified the prototype odovzdali on repeated business and kontrolné skúšky. Prijazdných skúškach without failure odjazdil 200 km, but the pri špeciálnych skúškach prototype opäť nevyhovel from dôvodu prasknutia lyžice kladúceho mechanism and its nosnej console. Začiatkom maya 1967 on the basis of hlásenia TEES Martin of odstránení porúch sa with prototypom uskutočnili troop skúšky, ktoré sa ended up in októbri 1967 with negatívnym výsledkom. Opätovne sa there have been disorders on the kladúcom mechanizme and praskol cap of the bridge. Vzhľadom on it prešiel prototype more rozsiahlymi modifications.

  With the modified prototypom sa from 1. februára do 24. apríla1968 on podnikovom polygóne TEES Martin uskutočnili jazdné and funkčné skúšky, in the framework of the ktorých prototype uspel. In nadväznosti to sa in TEES Martin rozbehla production of 5 pcs vozidiel overovacej series. The two pieces switched veľkými kontrolnými skúškami vo Vojenskom skúšobnom here at 020 Doksy. Stredisko urobilo with vozidlami intenzívne jazdno-technical and špeciálne skúšky, in the framework of the ktorých vozidlá vyhoveli. After skúškach bol one mostný tank left, and VOP 025 Nový Jičín ako sample voz and the second after the generálnej your assumed Military akadémia in Brno. Zostávajúce three pieces assumed dočasne 1. tank divízia, that ich used to the half year 1973, when boli odoslané to generálnej repair. In decembri 1969 approved WELL dokumentáciu pre sériovú production mostného tank under the designation MT-55A (neskôr bola doplnená).

  Serial production lasted from 1973 to 1983, pričom pre needs ČSĽA bolo delivered together 1270 kusov MT-55A. Mostné tanks boli začlenené to zostavy tank plukov tank divízií, tank práporov motostreleckých plukov and tank plukov motostreleckých divízií, ako aj ženijných práporov, ženijných brigades.  Source : TURZA Peter - Mostný tank of Martin's DEFENSE of the no 10 2011

  Photo : MIHÁLIK Miroslav, ing. – The military history institute of VHM Piestany.

  MT-55A ako exponát VHM Piešťany.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#414410Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Mostový tank MT-55A je určený na rýchle premosťovanie :


  - protitankových priekop, stien a zrázov na vodorovnom teréne,
  - prírodných prekážok v nerovnom teréne alebo umelých prekážok vytvorených trhavinami,
  - úzkych vodných prekážok,


  Most je možné použiť aj na zosilnenie málo únosných mostov alebo na spevnenie neúnosných úsekov terénu a pod.


  Rozmery MT-55A s naloženým mostom :


  Dĺžka : 9880 mm
  Šírka : 3300 mm
  Výška: 3350 mm


  Svetlosť : 425 mm


  Dĺžka s mostom položeným na rovine : 27100 m


  Dojazd : na cestách 430 - 480 km / v teréne 270 – 300 km


  Spotreba paliva pri ukladaní mostu : 50 l / hod.


  Most : koľajový, nožnicový s dvoma nezávislými mostovkami


  Dĺžka zloženého mosta : 9600 mm
  Šírka jednej koľaje : 1150 mm
  Šírka medzery medzi koľajami : 1000 mm


  MT-55A možno prepravovať :


  - po železnici na dvoch železničných vozňoch Px alebo Paon : na jednom vozni podvozok, na druhom mostovku.
  - na dvoch podvalníkoch s nosnosťou 20 t,
  - po vlastnej osi,
  - na prepravníku PM-55 / len most /.  Zdroj : Vojenské mosty a zásobovanie vodou SVŠT 1984
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#254006Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Schopnosti prekonávať prekážky:


  Max. stúpanie 32°
  Max. bočný náklon 30°
  Šírka priekopy 2,7 m
  Výška kolmej steny 0,7 m
  Hĺbka brodu bez prípravy vozidla 1,4 m


  Jazda pod vodou:
  - max. rýchlosť prúdu 1 m/s
  - šírka vodnej prekážky 1000 m
  - max. hĺbka vody 4 m


  Výzbroj:
  Samopal vz.58 1 ks
  Ručné granáty 15 ks
  Signálna pištoľ 1 ks


  Spojovacie prostriedky:
  R-123


  Hnacie a pohybové ústrojenstvo:
  Motor V-55
  Obsah palivových nádrží bez prídavných sudov 910 l
  Počet prevodových stupňov 5
  Ovládanie mechanické, zdvojené posilňovačom
  Ovládanie smerového ústrojenstva kvapalinové
  Palubná sieť 24 V


  Prístroje nočného videnia:
  - pozorovací prístroj veliteľa TKN-1
  - pozorovací prístroj vodiča TVN-2


  Ochrana proti ZHN:
  Pri výbuchu atomovej zbrane dôjde ku automatickému uzavretiu .
  Pri prejezde zamoreným priestorom sa vytvára vo vozidle pretlak.


  Ukladacie zariadenie mostného tanku je vybavené kvapalinovým, vysokotlakým, trojokruhovým systémom, ovládaným ručne alebo elektrohydraulicky. Zdroj tlakového oleja sú 4 ks čerpadiel ACK-16-7 (piestkové, axiálne, vysokotlaké). Ohrievanie tlakového oleja v olejovej nádrži je zabezpečené výmenníkom tepla, v ktorom prúdi teplá voda z chladiaceho a ohrievacieho ústrojenstva motora.


  Dodávané množstvo oleja 50 l
  Trvalý pracovný tlak 21,5 MPa (220 kp/cm2)
  Krátkodobý maximálny tlak 27,5 MPa (280 kp/cm2)
  Množstvo oleja v kvapalinovom systéme 350 l
  Rozvádzač - šesť sekčný s dvoma riadenými poisťovacími ventilami
  Ovládanie posúvačov (šoupátka) - ručné, pri automatizácii procesu elektrohydraulické  Zdroj
  1) Hlavní takticko-technické data tankové a automobilové techniky ČSLA, Naše vojsko, 1976
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#304338Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Mostový tank MT-55A je určený k rýchlemu premosťovaniu protitankových zátarasov a iných prekážok. Je to špeciálne upravený tank T-55A bez veže a výzbroje. Je vybavený mostom a zariadením, ktoré umožňuje pokladanie mostu cez prekážku.


  Pokladacie ústrojenstvo je poháňané hydraulickými valcami. Rozvod tlakovej kvapaliny do jednotlivých hydraulických valcov je riadený rozvádzačom, umiestneným vo vnútri vozidla.


  Podvozok, hnacie a prevodové ústrojenstvo je v zásade zhodné s tankom T-55A. Rozdielne je len usporiadanie skupín v bojovom priestore. Korba MT-55A má niektoré menšie úpravy súvisiace so zabudovaním mostovej nadstavbovej časti a uložením mostu na podvozku.


  Na prekážku sa most pokladá preklopením dopredu, pričom sa súčasne roztvára.


  MT-55A sa skladá :


  - korba,
  - pozorovacie a orientačné prístroje,
  - hnacie a prevodové ústrojenstvo,
  - podvozok,
  - pokladacie ústrojenstvo,
  - most,
  - zariadenie pre uloženie mostu na podvozok,
  - hydraulická sústava,
  - elektrická výzbroj,
  - pojítka,
  - zariadenie pre ochranu před účinkami ZHN,
  - požiarne a zadýmovacie zariadenie,
  - zariadenie pre jazdu pod vodou,
  - vybavenie záložnými dielmi, náradím príslušenstvo.


  Výzbroj


  Pozorovací prístroj


  Cez deň :


  - veliteľ tanku : TPKU-2B + hranolový pozorovací prístroj – 4 ks,
  - vodič tanku : hranolový pozorovací prístroj – 2 ks.
  -
  V noci :


  - veliteľ tanku :infraďalekohľad TKN-1,
  - vodič tanku : infrahľad TVN-2.  Hlavné technické údaje :


  TTD tanku sú zhodné so stredným tankom T-55A


  Most


  Typ : koľajový, nožnicový s dvomi nezávislými mostovkami,


  Vozovka : oceľový plech s pozdĺžnym prelismi a priečnym zdrsnením.


  Nosnosť : 50 t


  Rozmery mostu v mm:


  Dĺžka roztvoreného mostu : 18000
  Dĺžka zovretého mostu : 9600


  Šírka mostu : 3300
  Šírka jednej koľaje : 1150


  Výška roztvoreného mostu v strede : 8000


  Hmotnosť mostu : cca 6500 kg  Zdroj tlakovej kvapaliny : čerpadlo ACK-16-7 - piestové, axiálne, vysokotlakové.
  Počet : 4
  Dodávané množstvo : 45 l / min. ( jedno čerpadlo )
  Max. dĺžka prekážky : 17,5 m


  Rozmery v mm:


  Dĺžka : 9880 s mostom / prepravná poloha : 8450
  Dĺžka s položeným mostom na rovine : 27100


  Šírka : 3270 bez mostu / s naloženým mostom : 3300


  Výška : s naloženým mostom 3350 / bez mostu s pokladacím ústrojenstvom : 2800


  Svetlosť. s naloženým mostom : 425 / bez mostu : 460  Hmotnosť kg : cca 36000


  Priemerná rýchlosť v km / hod. :
  - komunikácie: 30 – 32
  - terén :15 – 25
  - max. po ceste : 50


  Dojazd : 430 – 480 km / terén : 270 – 300 km


  Čas potrebný pre položenie mostu : 3 minúty / pre naloženie mostu : 5 – 8 minút


  Osádka : 2 muži
  Zdroj : Žen-24-11 Mostný tank MT-55A – predpis ČSĽA, Praha 1975 - fond VHÚ Bratislava

  Predná časť.

  Zadná časť.

  Korba.

  MT-55A - popis.

  MT-55A bez mostu.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#385865Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  MT-55A slovenskej armady na vystave IDEE 2004
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#46231Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  niekde v muzeu


  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#73957Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  ten pískový MT-55A je v barvách IDF ( Israeli Defence Forces ) a je vystaven ve vojenském muzeu v Latrunu. Tyto mosťáky izraelská armáda ukořistila Egyptu během Šestidenní války v roce 1967 na Sinaji. Během této války IDF ukořistila několik set kusů nepoškozené vojenské techniky všeho druhu. Tato technika byla dost často egypťany opuštěna z důvodu nedostatku pohonných hmot a rychlým postupem izraelských jednotek.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#97359Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  MT-55KS


  Vývoj: 1970
  Výroba: 1971 - 1983
  Počet vyrobených kusů: 183
  Uživatelé: Indie, Irák  Stroj indické armády
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#127186Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  MT-55A bez mostovky


  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#259137Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  MT-55A
  CIAF 2009

  vlastní foto

  vlastní foto

  vlastní foto
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#325587Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Možnosti využitia MT-55A.
  Zdroj : Žen-24-11 Mostný tank MT-55A – predpis ČSĽA, Praha 1975 - fond VHÚ Bratislava

  Mostovka - popis.

  Pokladanie mostu na prekážku.

  Nakladanie mostu na tank.

  Varianty použitia MT-551.

  Pokladač - popis.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#385911Version : 0
  Avatar
  The MT-55A ("white 071") of the armaments 73. tank battalion, a Tank a day, Military technical museum, Lešany, 1.9.2012..
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#458486Version : 0
  MOD
  Avatar
  the Monument and the museum of the Armored corps, Latrun own photo, 2017.


  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#586987Version : 0
  MOD
  Avatar
  .
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/10857#613549Version : 0
  MOD