Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 374 příspěvků vloženo, 1558 editováno a 309 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Other

Subcategories

Rules for Awards and medals section

List of countries - shortcuts - ISO codes

Topics

 

UN-NGO Medal of Honor


Medaile cti OSN-Nevládní organizace

1 683

Cross of Merit of Order of the Holy Sepulchre


Záslužný Kříž Řádu Božího Hrobu

1 680

Multinational Force and Observers Medal


Medaile multinárodních a pozorovatelských sil

2 771

Order of Two Niles


SDN - Řád dvou Nilů

2 366


INT - Medaile Za vojenské nasazení v Dominikánské republice

1 3.671

Medal of International Conference on the Former Yugoslavia


INT - Medaile mezinárodní konference o bývalé Jugoslavii

1 3.345

UN Service Medal for Korea (UNKM)


OSN - Korejská medaile

6 9.682

NATO medal for the Missions in the Countries of the former Yugoslavia


Medaile NATO za mise v zemích bývalé Jugoslávie

3 4.965


INT - Medaile MČK Florence Nightingale

1 8.375

La Medalla del Merito militar


MEX - Rakousko-Mexiko a čeští dobrovolníci:Vojenská záslužná medaile

8 18.089


Řád Svatého Jáchyma

1 4.048

NATO medal for Macedonia


NATO - Medaile za misi v Makedonii

5 4.360


Přehled: Velké rytířské řády světa

1 6.428

NATO Meritorious Service Medal


NATO - Medaile za vzornou službu [2003- ]

3 7.361

NATO medal for Kosovo


NATO - Medaile za Kosovo

4 3.902

NATO Non-Article 5 medal


NATO - Medaile "Non-Article 5"

6 6.072

United Nations Medal


OSN - Medaile za vojenskou misi

78 13.255

Medalla 30 Aniversario Fuerzas Armadas Revolucionarias


CUB - Medaile 30. výročí Revolučních ozbrojených sil

3 2.300

Medalja za sodelovanje in prijateljstvo


SVN - Medaile za spoluprácu a přátelství

2 2.311

Security and Defence Policy Service Medal


EU - Medaile za službu pro bezpečnost a obrannou politiku

4 3.536

European Community/Union Monitor Mission Medal


EC/EU - Medaile za Monitorovací misi

8 2.857

الملكي وسام الاستقلال / Royal order of Independence


JOR - Královský řád nezávislosti

2 1.661

Order of Hospitallers Knights of St John (of Jerusalem)


MLT - Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě

2 1.748

UN Service Medal for Cyprus (UNFICYP)


OSN - Cyperská medajle

3 1.838

United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)


OSN - Medaile za misi UNTSO

3 1.784

Pingat Jasa Malaysia / Malaysian Service Medal


MYS - Malajsijská služební medaile

2 1.950

ترتيب عمان / Order of Oman


OMN - Řád Ománu

12 2.328

Articles

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Peter Frišo 32.342

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Peter Frišo 15.117

Dračí rád

12. decembra 1408 založil Žigmund Luxemburský svetskú rytiersku spoločnosť Draka, neskôr nazývanú Dračí rád. Netrvalo ani 2 mesiace a k rádu sa pridal Ernest Železný so všetkými rytiermi rádu Salamandra, čím prestíž Dračieho rádu ešte vzrástla. Insígniou Dračieho rádu bol stočený drak s chrbtom rozťatým do tvaru kríža a heslo: „O QUAM MISERICORS DEUS? IUSTUS ET PATIENS“.

Peter Frišo 16.073

Dračí rád

Heraldické otázky Dračieho rádu

 

Peter Frišo 11.885

Dračí rád

Katolícka symbolika

 

Peter Frišo 15.270

Dračí rád

Drak ako nekatolícky symbol

 

Peter Frišo 11.525

Dračí rád

Dnes nenájdete psychológa, ktorý sa zaoberá určitou osobou, resp. osobnosťou a zároveň by sa nezaoberal jeho rodinným prostredím, prostredím, v ktorom vyrastal, či jeho rodičmi. Keďže táto práca prikladá veľký význam psychologickému pohľadu – snaží sa dopátrať po príčinách a dôvodoch, ktoré viedli Žigmunda nielen k vytvoreniu svetského rádu, ale práve k vytvoreniu Dračieho rádu – tak musí brať zreteľ i na Žigmundovu rodinu, predovšetkým však na jeho otca Karola IV. – veľkého panovníka a zároveň i veľkého mystika.

Peter Frišo 10.445

Dračí rád

Keď sa v roku 14. februára 1368 narodil Žigmund, kráľovi Karlovi IV. a Alžbete Pomořanskej, kráľ Karol IV. už mal syna Václava, ktorého ako prvorodeného jasne oproti Žigmundovi preferoval. Žigmundovi to však nebolo na škodu, práve naopak, nestal sa rozmaznaným dieťaťom na tróne, ale bystrím politikom.

Peter Frišo 10.316

Dračí rád

Pri vzniku tohto rádu sa musíme bližšie venovať i vzťahu Žigmunda a rímsko-katolíckej cirkvi, ktorý je dôležitejší, ako by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať.

Peter Frišo 10.940

Dračí rád

Ak sa chceme zaoberať vzťahom Žigmunda Luxemburského a cirkvi, musíme si presne uvedomiť, o aké obdobie v cirkevných dejinách išlo a ako samotná cirkev vplývala na okolitý svet.

Peter Frišo 10.379

Dračí rád

Prvý prípad, kedy sa Žigmund dostal do sporu s cirkvou nachádzame v období, kedy musel Žigmund bojovať s vojskami Ladislava Neapolského, syna Karola Malého, ktorý sa v roku 1402 vylodil v Dalmácii.

Peter Frišo 10.231

Dračí rád

Na základe toho, čo som doteraz predložil o Žigmundovi a jeho postoji k cirkvi, či o mytológi, ktorá ho ovplyvňovala je na čase, aby sme uzavreli otázku Žigmundovej viery.

Peter Frišo 9.612

Dračí rád

Keď sme si ukázali vzťah Žigmunda a cirkvi, pôsobenie jeho otca, či vychovávateľov, pestrú symboliku Draka a dokázali sme si, že Žigmund bol človekom veriacim musíme bezpodmienečne otvoriť otázku archetypov.

Peter Frišo 10.730

Dračí rád

Archetyp ako súčasť podvedomia

 

Peter Frišo 10.472

Dračí rád

Ak chceme vidieť ďalšie z dôvodov vzniku Dračieho rádu musíme sa vrátiť o niekoľko rokov späť pred jeho samotným vznikom.

Peter Frišo 11.030

Dračí rád

Na jeho dvore nájdeme veľké množstvo rytierov, typicky stredovekých, presne takých ako Žigmund obľuboval. Boli to rytieri, ktorí žili celkom vo svete stredovekých bájí a nadväzovali na mýty o Parsifalovi.

Peter Frišo 11.631

Dračí rád

Už sme si načrtli, že Žigmund vynikal predovšetkým v diplomacii a Dračí rád nie je žiadnou výnimkou, skôr zrejmým dôkazom Žigmundovej vynaliezavosti a diplomatických schopností, akými sa pravdepodobne nemohol popýšiť žiadny iný panovník jeho doby. V dejinách diplomacie (najmä tej stredovekej) patrí Žigmundovi nesporne významné miesto.

Peter Frišo 10.945

Dračí rád

Tak ako Žigmund Luxemburský nie je jednostrannou postavou a nie je jednoduché vysvetliť do detailov túto osobnosť ani pri Dračom ráde nejde o úlohu o nič ľahšiu.

Peter Frišo 9.374

Dračí rád

Zoznam použitej literatúry

 

Peter Frišo 10.265

Dračí rád

Chronológická tabulka

 

Peter Frišo 11.832

Dračí rád

Odporúčaná literatúra a literatúra pre hlbšie štúdium

 

Peter Frišo 9.576