Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 310 příspěvků vloženo, 1031 editováno a 354 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Other

Subcategories

Rules for Awards and medals section

List of countries - shortcuts - ISO codes

Topics

 

UN-NGO Medal of Honor


Medaile cti OSN-Nevládní organizace

1 712

Cross of Merit of Order of the Holy Sepulchre


Záslužný Kříž Řádu Božího Hrobu

1 712

Multinational Force and Observers Medal


Medaile multinárodních a pozorovatelských sil

2 795

Order of Two Niles


SDN - Řád dvou Nilů

2 391


INT - Medaile Za vojenské nasazení v Dominikánské republice

1 3.696

Medal of International Conference on the Former Yugoslavia


INT - Medaile mezinárodní konference o bývalé Jugoslavii

1 3.378

UN Service Medal for Korea (UNKM)


OSN - Korejská medaile

6 9.759

NATO medal for the Missions in the Countries of the former Yugoslavia


Medaile NATO za mise v zemích bývalé Jugoslávie

3 5.035


INT - Medaile MČK Florence Nightingale

1 8.460

La Medalla del Merito militar


MEX - Rakousko-Mexiko a čeští dobrovolníci:Vojenská záslužná medaile

8 18.209


Řád Svatého Jáchyma

1 4.076

NATO medal for Macedonia


NATO - Medaile za misi v Makedonii

5 4.389


Přehled: Velké rytířské řády světa

1 6.517

NATO Meritorious Service Medal


NATO - Medaile za vzornou službu [2003- ]

3 7.432

NATO medal for Kosovo


NATO - Medaile za Kosovo

4 3.986

NATO Non-Article 5 medal


NATO - Medaile "Non-Article 5"

6 6.187

United Nations Medal


OSN - Medaile za vojenskou misi

78 13.407

Medalla 30 Aniversario Fuerzas Armadas Revolucionarias


CUB - Medaile 30. výročí Revolučních ozbrojených sil

3 2.340

Medalja za sodelovanje in prijateljstvo


SVN - Medaile za spoluprácu a přátelství

2 2.350

Security and Defence Policy Service Medal


EU - Medaile za službu pro bezpečnost a obrannou politiku

4 3.573

European Community/Union Monitor Mission Medal


EC/EU - Medaile za Monitorovací misi

8 2.902

الملكي وسام الاستقلال / Royal order of Independence


JOR - Královský řád nezávislosti

2 1.685

Order of Hospitallers Knights of St John (of Jerusalem)


MLT - Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě

2 1.780

UN Service Medal for Cyprus (UNFICYP)


OSN - Cyperská medajle

3 1.877

United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)


OSN - Medaile za misi UNTSO

3 1.811

Pingat Jasa Malaysia / Malaysian Service Medal


MYS - Malajsijská služební medaile

2 1.978

ترتيب عمان / Order of Oman


OMN - Řád Ománu

12 2.370

Articles

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Peter Frišo 32.628

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Peter Frišo 15.402

Dračí rád

12. decembra 1408 založil Žigmund Luxemburský svetskú rytiersku spoločnosť Draka, neskôr nazývanú Dračí rád. Netrvalo ani 2 mesiace a k rádu sa pridal Ernest Železný so všetkými rytiermi rádu Salamandra, čím prestíž Dračieho rádu ešte vzrástla. Insígniou Dračieho rádu bol stočený drak s chrbtom rozťatým do tvaru kríža a heslo: „O QUAM MISERICORS DEUS? IUSTUS ET PATIENS“.

Peter Frišo 16.370

Dračí rád

Heraldické otázky Dračieho rádu

 

Peter Frišo 12.034

Dračí rád

Katolícka symbolika

 

Peter Frišo 15.444

Dračí rád

Drak ako nekatolícky symbol

 

Peter Frišo 11.687

Dračí rád

Dnes nenájdete psychológa, ktorý sa zaoberá určitou osobou, resp. osobnosťou a zároveň by sa nezaoberal jeho rodinným prostredím, prostredím, v ktorom vyrastal, či jeho rodičmi. Keďže táto práca prikladá veľký význam psychologickému pohľadu – snaží sa dopátrať po príčinách a dôvodoch, ktoré viedli Žigmunda nielen k vytvoreniu svetského rádu, ale práve k vytvoreniu Dračieho rádu – tak musí brať zreteľ i na Žigmundovu rodinu, predovšetkým však na jeho otca Karola IV. – veľkého panovníka a zároveň i veľkého mystika.

Peter Frišo 10.578

Dračí rád

Keď sa v roku 14. februára 1368 narodil Žigmund, kráľovi Karlovi IV. a Alžbete Pomořanskej, kráľ Karol IV. už mal syna Václava, ktorého ako prvorodeného jasne oproti Žigmundovi preferoval. Žigmundovi to však nebolo na škodu, práve naopak, nestal sa rozmaznaným dieťaťom na tróne, ale bystrím politikom.

Peter Frišo 10.465

Dračí rád

Pri vzniku tohto rádu sa musíme bližšie venovať i vzťahu Žigmunda a rímsko-katolíckej cirkvi, ktorý je dôležitejší, ako by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať.

Peter Frišo 11.070

Dračí rád

Ak sa chceme zaoberať vzťahom Žigmunda Luxemburského a cirkvi, musíme si presne uvedomiť, o aké obdobie v cirkevných dejinách išlo a ako samotná cirkev vplývala na okolitý svet.

Peter Frišo 10.519

Dračí rád

Prvý prípad, kedy sa Žigmund dostal do sporu s cirkvou nachádzame v období, kedy musel Žigmund bojovať s vojskami Ladislava Neapolského, syna Karola Malého, ktorý sa v roku 1402 vylodil v Dalmácii.

Peter Frišo 10.322

Dračí rád

Na základe toho, čo som doteraz predložil o Žigmundovi a jeho postoji k cirkvi, či o mytológi, ktorá ho ovplyvňovala je na čase, aby sme uzavreli otázku Žigmundovej viery.

Peter Frišo 9.731

Dračí rád

Keď sme si ukázali vzťah Žigmunda a cirkvi, pôsobenie jeho otca, či vychovávateľov, pestrú symboliku Draka a dokázali sme si, že Žigmund bol človekom veriacim musíme bezpodmienečne otvoriť otázku archetypov.

Peter Frišo 10.876

Dračí rád

Archetyp ako súčasť podvedomia

 

Peter Frišo 10.634

Dračí rád

Ak chceme vidieť ďalšie z dôvodov vzniku Dračieho rádu musíme sa vrátiť o niekoľko rokov späť pred jeho samotným vznikom.

Peter Frišo 11.137

Dračí rád

Na jeho dvore nájdeme veľké množstvo rytierov, typicky stredovekých, presne takých ako Žigmund obľuboval. Boli to rytieri, ktorí žili celkom vo svete stredovekých bájí a nadväzovali na mýty o Parsifalovi.

Peter Frišo 11.765

Dračí rád

Už sme si načrtli, že Žigmund vynikal predovšetkým v diplomacii a Dračí rád nie je žiadnou výnimkou, skôr zrejmým dôkazom Žigmundovej vynaliezavosti a diplomatických schopností, akými sa pravdepodobne nemohol popýšiť žiadny iný panovník jeho doby. V dejinách diplomacie (najmä tej stredovekej) patrí Žigmundovi nesporne významné miesto.

Peter Frišo 11.091

Dračí rád

Tak ako Žigmund Luxemburský nie je jednostrannou postavou a nie je jednoduché vysvetliť do detailov túto osobnosť ani pri Dračom ráde nejde o úlohu o nič ľahšiu.

Peter Frišo 9.507

Dračí rád

Zoznam použitej literatúry

 

Peter Frišo 10.407

Dračí rád

Chronológická tabulka

 

Peter Frišo 11.971

Dračí rád

Odporúčaná literatúra a literatúra pre hlbšie štúdium

 

Peter Frišo 9.717