Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 344 příspěvků vloženo, 1289 editováno a 197 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Topics

 

Tachecí, Jaroslav


1 1.881

Tacl, Josef


brigádní generál in memoriam / Brigade General in Memoriam

2 2.428

Tahal, Bohumil


generál zdravotnictva / General of the Medical Service

2 2.679

Talášek, Jaroslav


2 1.661

Tallavania, František


brigádní generál / Brigade General

2 4.321

Tarakanic, Vasil


1 1.343

Tatarko, Štefan


plukovník generálního štábu

2 1.335

Tauber, Max


1 1.751

Tauber, Pavel


4 4.118

Taufer, Bohumil


generál justiční služby / General of the Legal Service

2 3.857

Tausinger, Albert


1 2.001

Taussigová-Potůčková, Jarmila


2 4.737

Teichner (Toman), Josef


1 2.078

Teichner (Toman), Vilém


1 2.384

Tengler, Bohdan


armádní generál ve výslužbě

2 2.486

Tenkač, Fedor


1 1.825

Teplý, Bohumil


generálplukovník / Colonel-General

2 2.126

Ternavčuk, Fedor


1 1.681

Tesal, František


generálmajor / Major-General

1 1.514

Tesařík, Čestmír


generálmajor / Major-General

2 2.784

Tesařík, Richard


generálmajor / Major General

6 20.238

Těšitel, Petr


1 2.022

Theissig, Franz


1 693

Thoř, Václav


divisní generál / Division General

3 2.328

Thurn, Jindřich Matyáš


1 3.766

Thurner, Václav


generál V. hodnostní třídy / General of 5th Rank Class

2 2.528

Thurnvald, Stanislav


generálmajor / Major-General

2 1.180

Tichá, Věra


2 6.153

Tichý, Antonín


1 1.470

Tichy, Ekkehard


1 776

Tichý, Karel


1 2.301

Tichý, Oldřich


brigádní generál / Brigade General

2 1.808

Tichý, Petr


Plukovník Ing. Petr Tichý

1 3.328

Tille, Cyril


generál justiční služby / General of the Legal Service

2 2.581

Timko, Alexander


3 594

Tischer, Jan


generál justiční služby / General of the Legal Service

2 2.749

Tišljar, Michael


generál III. hodnostní třídy ve výslužbě

2 2.044

Tiso, Fraňo


1 4.556

Tiso, Jozef


Jozef Tiso

5 25.300

Tiso, Štefan


1 4.018

Tivodar, Ivan


1 1.825

Tkáčik, Vincent


1 425

Tlach, Josef


generálmajor in memoriam / Major-General in memoriam

2 1.803

Tobiaš, Michal


1 1.640

Tobiášová, Lydie


1 1.852

Tobiášová-Jilmová, Filoména


1 1.929

Tobiášová-Neuwirtová, Edita


1 2.013

Tobola, František


1 2.065

Todavčík (Fedavčík), Michal


1 1.733

Ťokan, Jaroslav


divisní generál / Division General

2 2.209

Tománek, Josef


1 1.974

Tomáš, Ján


2 609

Tomášek, Josef


1 1.544

Tomeček, Josef


2 71

Tomek, Bohuslav


Bohuslav Tomek

1 2.174

Toms, Karel


1 1.009

Tomský, Ota


2 1.121

Tonder, Ivo


generálmajor ve výslužbě / Major-General (Ret.)

2 2.257

Tóth, Jozef


generálmajor in memoriam

2 4.429

Toušek, Josef


generálmajor ve výslužbě / Major-General (Ret.)

3 2.060

Tovdak, Fedor


1 1.673

Traub, Egon


1 2.145

Traub, Erich


1 1.800

Trčka z Lípy


Zdeněk

1 579

Trčka z Lípy, Adam Erdman


1 1.834

Trčka z Lípy, Burian


1 748

Trčka z Lípy, Burian II.


9 1.417

Trčka z Lípy, Burian III.


1 676

Trčka z Lípy, Jan


1 690

Trčka z Lípy, Jan Rudolf


2 2.215

Trčka z Lípy, Mikuláš


1 802

Trebichavský, Ivan


generál justiční služby / General of the Legal Service

2 2.699

Trejbal, Josef


divisní generáll / Division General

2 2.052

Trejtnar, František


2 3.640

Trenkler, Rudolf


generál zdravotnictva / General of the Medical Service

3 3.314

Triml, Emanuel


generál intendantstva V. hodnostní třídy / General of the Intendant Service of 5th Rank Class

2 2.527

Trnka, Július


plukovník

2 3.337

Trnka, Zdeněk


Plukovník Ing. Zdeněk Trnka

1 2.082

Trojan, Jozef


2 3.367

Trpík, František


1 2.467

Trpkoš, Karel


1 1.683

Truchlý, Karel


1 1.685

Ťuch, Andrej


1 1.659

Ťuch, Ivan


1 1.822

Ťuch, Štěpán


1 1.606

Tuháček, Alexander


1 1.640

Tuka, Vojtěch


2 7.044

Tulujdan, Jiří


1 1.598

Tůma, František


1 1.815

Tupý, Josef


1 1.623

Turanec, Jozef


6 22.590

Turnovský, Leo


10 2.436

Turok, Teodor


1 1.774

Turzák, Martin


2 498

Tusar, Vlastimil


1 1.945

Tvaroška, Jozef


2 712

Tvrdík, Jaroslav


1 2.709

Tvrz, Augustin


2 1.747

Týkal, Jaroslav


3 3.274

Tyrner, Václav


1 2.016

Tyrš, Miroslav


1 2.031

Articles

Jozef Tiso ako živé politikum

Úvod

V histórii a vo vývoji štátov sa z komplexného hodnotenia období častokrát extrahujú jednotlivci, ktorý boli nositeľmi dejinného vývoja. Obzvlášt tvárou v tvár krízovým situáciám má historiografia tendenciu hľadať vedúcich predstaviteľov. Nečudo teda, že sa tak deje aj na pozadí najväčšieho vojnového konfliktu aký kedy svet postihol. V celesvetovom meradle boli významné iné osobnosti ako tu prekladaný slovenský prezident Jozef Tiso. Avšak, kým v prípade gigantov svetovej politiky je obraz osobností už dôkladne konštituovaný, obraz osobností regionálneho významu stále prechádza istým vývojom.

Bc. Jakub Šimkovič 9.155

Jozef Tiso ako živé politikum

1. Životopisný profil Jozefa Tisa

Jozef Tiso pochádzal z mnohodetnej rodiny zo severu Slovenska. Podobne ako v iných slovenských rodinách, časť potomkov sa z finančných dôvodov musela pokúsiť o kariéru duchovných. Tá okrem spájala niekoľko výhod naraz, no v silne kresťanskej krajine bola najmä zárukou značnej spoločenskej vážnosti.

Bc. Jakub Šimkovič 11.536

Jozef Tiso ako živé politikum

2. Spor historikov

Po zmene politických pomerov po novembri ´89 v Československu a návrate časti exilových historikov vzrástla v slovenskej spoločnosti potreba nanovo kriticky zhodnotiť obdobie Slovenského štátu. Bolo to síce obdobie, do ktorého už vstupovali mnohí historici ideovo predpojatí, ale taktiež ako pri každom novom začiatku existoval určitý predpoklad zmeny a úspechu. Postupne sa síce vyostrovali jasné hranice medzi kritickými a nekritickými, ba až revizionistickými tábormi, ale v roku 1992 sa podarilo zorganizovať neskôr už bohužial neopakovatelnú akciu.

Bc. Jakub Šimkovič 13.831

Jozef Tiso ako živé politikum

3. Obraz Jozefa Tisa v súčasnej spoločnosti

Podobne ako historici sa ani súčasná slovenská spoločnosť nevie prebojovať k jednotnému, ideologicky nezkalenému a osobnou skúsenosťou nepoznačenému videniu. Po novembri 1989 sa nanovo otvorene začalo hovoriť o tomto období. Pre niektorých jedincov i skupiny v politike predstavovala slovenská štátnosť pred a počas druhej svetovej vojny kľúč k novej samostatnej Slovenskej republike. Je paradoxné, že si takýto postup osvojila aj Slovenská národná strana, ktorá bola HSĽS pohltená ešte počas krátkej slovenskej automónie v druhej Československej republike. Pre ostatné politické strany, ktoré sa v histórii samostatného Slovenska dostali nad hranicu zvoliteľnosti do Národnej Rady Slovenskej republiky, je však téma rekonštruovania obrazu Slovenska začiatku 40-tych rokov len veľmi málo zaujímavá.

Bc. Jakub Šimkovič 13.200

Jozef Tiso ako živé politikum

Záver

Jozef Tiso a vôbec celý ľudácky režim znesie pozitívne hodnotenia iba v prípade zásadných úľav zo strany hodnotiacich subjektov. Inokedy rozhodne kladne vnímaný akt dosiahnutia samostatnosti národa na svojom vlastnom území je v tomto prípade „poškvrnený" viacerými negatívnymi javmi vtedajšieho režimu. Prehliadnúť holokaust židovského a rómskeho obyvateľstva, i keď tie sa nediali priamo na území Slovenska, je možné iba za cenu opustenia základných morálnych zásad. Taktiež nedemokratický autoritársky režim, ktorý pomocou propagandy chcel vytvárať uniformnú masu pod vlajkou Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, nie je prejavom, ktorý by bol akokoľvek hodný nasledovania.

Bc. Jakub Šimkovič 8.369

Jozef Tiso ako živé politikum

Zoznam prameňov a literatúry; Zoznam skratiek

Bc. Jakub Šimkovič 7.537

Jozef Tiso ako živé politikum

V histórii a vo vývoji štátov sa z komplexného hodnotenia období častokrát extrahujú jednotlivci, ktorý boli nositeľmi dejinného vývoja. Obzvlášt tvárou v tvár krízovým situáciám má historiografia tendenciu hľadať vedúcich predstaviteľov. Nečudo teda, že sa tak deje aj na pozadí najväčšieho vojnového konfliktu aký kedy svet postihol. V celesvetovom meradle boli významné iné osobnosti ako tu prekladaný slovenský prezident Jozef Tiso. Avšak, kým v prípade gigantov svetovej politiky je obraz osobností už dôkladne konštituovaný, obraz osobností regionálneho významu stále prechádza istým vývojom.

Bc. Jakub Šimkovič 6.638

mjr. František Truhlář

muž jehož osud byl psán plameny

Joey Pytlák Říha 24.347