Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 484 příspěvků vloženo, 1892 editováno a 1494 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Topics

 


CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993

1 4.283

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě


CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

1 3.275

Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání


CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace

1 3.383

Zákon č. 37/1918 Sb.


CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR

1 4.150

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský


CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

2 4.876

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou


CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace

1 3.673


CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

2 4.161


CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)

1 3.193


CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

2 3.600


CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.

1 2.881

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955


CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

1 3.326

Recepční zákon


CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

1 5.107


CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

1 3.562


CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

2 6.494


CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

1 4.876


CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

1 5.167


CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935

1 7.265


CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951

1 3.982


CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990

1 4.098


CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

1 5.233


CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

1 3.541


DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.

1 2.804


DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

1 4.292


DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

1 4.054


Dopisy, politické závete, memorandá...

3 5.422

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935


FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

1 4.112

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few

2 3.859

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem


INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.

43 12.428

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem


INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.

45 13.305

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS


INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní

19 6.447


INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

2 2.149

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem


INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.

4 8.052

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)


INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

18 3.102

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)


INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

6 2.063

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC


INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

5 3.164


INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)

1 783

Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií


INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A

1 3.254

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem


INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E

1 5.126


INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

1 3.234

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare


INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

3 2.428

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)


INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

16 4.609

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)


INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

3 5.732


INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)

4 4.250


INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR

1 3.695


INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty

1 3.769

Smlouva o nesireni jadernych zbrani


INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty

4 4.851

Treaty on Open Skies 24.03.1992


INT - Smlouva o otevřeném nebi

71 18.568


ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

1 3.558


ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

1 3.143


ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

1 3.448


ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

1 4.029

Plán rozdělení mandátního území Palestina


OSN - Rezoluce 181

1 4.025

UN - Resolution 1973 - Libya


OSN - Rezoluce 1973 - Libye

1 5.166


OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt

1 4.306


OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt

1 4.048


OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt

1 3.832


OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt

1 4.096


OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt

1 3.846


OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt

1 4.068


OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt

1 3.587


OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt

1 3.859


OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt

1 3.696


OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt

1 3.661


OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt

1 3.764


OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt

1 4.743


OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

1 4.349


OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

1 4.899


POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

1 3.119


Prejavy

3 6.621


Rozkazy, smernice

1 5.326


RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"

1 3.559


SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA

3 5.651


SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu

1 3.330


SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu

1 3.402


SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120

25 6.948


SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"

1 3.328


SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil

2 3.670


SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí

10 5.253

№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков


SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků

2 734


SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

1 3.157


SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

1 3.480


SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky

1 5.155


SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

1 2.855


SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944

1 6.586


SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

1 3.549


SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1 5.503


SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

1 3.422

dispozície na presun slovenskej armády


SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

1 4.805

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941


SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

1 4.195


SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

1 3.724


SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

1 4.070


SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

1 3.551

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR


SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

1 4.030


SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

1 3.371


SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

1 3.268

Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943


SVK - Vianočná dohoda

1 4.488


SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

1 4.023


SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

1 3.155


SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

1 4.490


SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

1 5.972

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939


SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

1 4.456

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen


SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

1 3.171

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation


USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

2 4.318


USA - Deklarace nezávislosti

2 8.358

8.12.1941


USA - Vyhlášení války Japonsku

1 4.537

11.12.1941


USA - Vyhlášení války Německu

1 4.989


Vojenské prísahy

1 5.083


Zmluvy, pakty, dohody

4 6.789

Articles

Akt vojenské kapitulace Německa

Text kapitulačních listin podepsaných v Berlíně 8.5.1945

Jan Flieger 27.670

Česká státní vlajka

Česká státní vlajka nedávno oslavila své 85. narozeniny. Za těch 85 let své existence toho „neprožila“ málo. Bývala slavnostně vztyčována, pyšně vlála, bývala i se smutkem a slzami spouštěna. Jako symbol vítězství zavlála nad mnoha bojišti druhé světové války, vlála jako symbol vzdoru v roce 1968. Dnes už naštěstí nemusí vlát při tak pohnutých událostech, ve větším počtu zpravidla nyní provází úspěchy našich sportovců. Na hokeji mává státní vlajkou kdekdo. Ale kolik z nás něco ví o její opravdové historii?

Radek Enžl 45.095

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Nyní se obrátím k situaci, kterou jsme dnes odpoledne obzvláště zaujatí. Vláda Jeho Veličenstva vyjádřila stanovisko, že nedávné dění v Rakousku vytvořilo novou situaci, a považujeme za správné vyhlásit závěry, ke kterým nás úvahy o těchto událostech vedly.

Radim Kapavík 13.603

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

V dlouhé sérii velmi prudkých bojů, jednou na této frontě, podruhé zas na jiné, bojujíc na třech frontách najednou, v bitvách dvou či tří divizí proti stejnému počtu nepřátel, někdy proti přesile, a bojujíc velmi tvrdě na staré zemi, kterou tak mnoho z nás tak dobře zná, naše ztráty přesáhly 30 000 padlých, zraněných a pohřešovaných. Využívám této příležitosti, abych vyjádřil, že Sněmovna cítí s těmi, kteří utrpěli bolestivou ztrátu či kteří jsou stále v nejistotě.

Radim Kapavík 22.430

Deklarace spojených národů

Text deklarace spojených národů z 1.ledna 1942

Jan Flieger 26.891

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Dementi tiskové kanceláře TASS o přípravách Německa k napadení SSSR u veřejněné týden před začátkem plánu "BARBAROSA".

Jan Flieger 18.638

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Slávne desatoro pravidiel leteckého boja, ktoré sformuloval a napísal jeden z najznámejších a najúspešnejších stíhacích pilotov RAF, Juhoafričan Adolph Gysbert "Sailor" Malan.
Norbert Mogyorósi 14.339

Dlouhý telegram

Výtah z telegrafické zprávy z Moskvy z 22. února 1946, kterou poslal prezidentu Trumanovi velvyslanec v Moskvě Geoge Kennan. Snažil se zde odhalit „myšlenkové pochody“ SSSR.

Jan Ešner 25.612

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Výňatky z dokumentů uzavřených mezi Německem a Skamdinávskými státy v období před vypuknutím 2.světové války.

Jan Flieger 16.611

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Kapitulace Francie v Compiegne

Radim Kapavík 17.603

Hitler k armádě 1.9.1939

Druhá světová válka začíná

Radim Kapavík 20.885

Hitler k národu 3.9.1939

Další z projevů A. Hitlera, krátce po vypuknutí Druhé světové války

Radim Kapavík 20.052

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Rozhodnutí zaútočit na Polsko bylo přijato na jaře. Původně zde byly obavy, že kvůli politické situaci bychom museli udeřit zároveň proti Anglii, Francii, Rusku a Polsku. Takový risk bychom si nemohli dovolit. Göring nám ukázal, že jeho čtyřletý plán skončí nezdarem a že budeme na pokraji svých sil, pokud v nastávající válce nedosáhneme vítězství.

Radim Kapavík 14.266

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 27.188

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Od nynějška osobně přebírám velení celého Wehrmachtu.

Radim Kapavík 13.950

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

V tomto hlášení ze 14. února 1945 upozorňuje předseda vlády Konoe císaře na nemožnost vítězství ve válce a na nebezpečí vypuknutí komunistické revoluce v Japonsku.

Jan Flieger 14.376

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Text vyhlášení války císařského Japonska USA a Velké Británii.

Nippon 18.838

Leták národního výboru

Jeden z dochovaných dokumentů o odboji německých vojáků proti nacistickému režimu.

Jan Flieger 12.895

Marshallův plán

Plán ekonomické pomoci válkou zničené Evropě.

Jan Ešner 26.002

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Memorandum gen.De Gaulla Churchillovi a Halifaxovi z 26.6.1940. Nástin další spolupráce mezi Výborm Svobodné Francie a Velkou Británií.

Jan Flieger 19.946

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Operace: Gibraltar

Radim Kapavík 11.832

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

mírová smlouva s Bulharskem
Kurt Kriegel 8.313

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Mírová smlouva s Rumunskem
Kurt Kriegel 8.358

mírová smlouva ČSR a Itálie

MÍROVÁ SMLOUVA S ITÁLIÍ
Kurt Kriegel 9.060

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Mírová smlouva ČSR s Finskem. Nic víc, nic míň.
Kurt Kriegel 8.548

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Německo, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem k dohodě, které již bylo dosaženo ve věci odstoupení území Sudet Německu, ujednali následující podmínky uvedeného odstoupení a opatření z něj vyplývajících...

Radim Kapavík 46.129

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jeden z prvních plánů na poválečné uspořádání Německa sestavený 19.9. 1944.

Jan Flieger 23.210

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Text neuzavřené smlouvy mezi Francií, Anglií a SSSR. Jednání o této smlouvě předcházela uzavření Paktu o neútočení mezi SSSR a Německem.

Jan Flieger 11.610

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ se zaměřením na Luftwaffe

Bohuslav Lysa 17.522

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Plné znění Hitlerovy závěti. Upozorňujeme, že pokud se Vám na tomto textu nebude zdát něco v pořádku, blázen nebyl překladatel, ale autor…

Jan Ešner 35.282

Přísaha československého legionáře - Rusko

Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 15.364

Přísaha čs. legionáře - Francie

1914 a 1918 texty přísahy československých legionářů ve Francie za WWI

Pavel Jaroslav Kuthan 16.382

Prohlášení o porážce Německa

Text prohlášení o porážce Německa vzdané v Berlíně 5.6.1945.

Jan Flieger 15.016

Promluvy

Dva zajímavé proslovy velitelů svým vojákům. První - snad nejslavnější proslov, od generála Pattona jeho vojákům, druhý od Jinřicha V. v citaci generála Garrisona.

Bronco 13.058

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Slib národa
Lubor Dub 16.598

Protektorátní projevy - díl VI

Manifestací svolaných vládou Protektorátu Čechy a Morava do všech větších měst se účastnily mnozí ministři. Snažili se o vylepšení obrazu českého národa v očích Hitlera poté, co byl spáchán atentát na protektora Heydricha a poté, co obávaný kat zemřel. Nejpilnější v tomto ohledu byl samozřejmě Emanuel Moravec. Jako protektorátní ninistr školství a lidové osvěty si své povinnosti plnil ze všech sil, což dokazuje i jeho projev, přednesený v Brně 12. června 1942. Dva dny po tragédii v Lidicích.
Lubor Dub 12.163

Protektorátní projevy - díl VII

Psychologický nátlak ze strany protektorátní vlády, její hrozby a sliby amnestie pro ty, kteří udají každého, kdo se nějakým spůsobem podílel na atentátu na tyrana Heydricha i slib amnestie od K.H. Franka, jakož i teror ze strany okupantů přinesl své ovoce.
Lubor Dub 13.386

Protektorátní projevy - díl VIII

V každé těžké době, v moderních dějinách, vystupují v čele našich dějinnných událostí studenti a umělci v boji za svobodu. Mám na mysli roky, 1938, 1939, 1968, 1989. Bohužel v čase po atentátu na Zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byli umělci dobrovolně či z obav o ztrátu svého zaměstnání, či strachu z nařčení ze schvalování atentátu, účastni na návratu neposlušného národa, nebo alespoň jeho části do loyality vůči Velkoněmecké říši.
Lubor Dub 12.702

Protektorátní projevy – díl I

Třetí den po atentátu na R. Heydricha, 30.května 1942, pronesl protektorátní prezident Dr. Emil Hácha v 19.00 do českého rozhlasu tento projev ...
Lubor Dub 19.211

Protektorátní projevy – díl II

Výzva vlády Protektorátu Čechy a Morava
Lubor Dub 12.077

Protektorátní projevy – díl III

rozhlasový projev E. Moravce
Lubor Dub 12.522

Protektorátní projevy – díl IV

V úterý 2. června 1942, šest dní po atentátu na Zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha a dva dny před jeho smrtí, konalo se v Praze na Staroměstském náměstí veřejné shromáždění. Na výzvu protektorátní vlády se večer tento den kolem 65 000 Pražanů sešlo, aby odsoudilo atentát, distancovalo se od tohoto činu, vyjádřilo podporu protektorátní vládě a věrnost Velkoněmecké říši.
Lubor Dub 11.910

Protektorátní projevy – díl V

Zastupující ríšský protektor SS Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich podlehl 4. června 1942 zraněním, která utrpěl při odvážné akci československých parašutistů. Atentát tak došel svého naplnění. Protektorátní president dr. E. Hácha zaslal Hitlerovi soustrastný telegram . Ministr Moravec pronesl řeč do českého rozhlasu.
Lubor Dub 16.804

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Protokol porady japonské vlády ze dne 9. 8. 1945 na které se projednávalo přijmutí kapitulace Japonska, tak jak ji vytýčilo jednání tří mocností v Postupimi.

Jan Flieger 15.675

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

V tomto článku se budu zabývat římským kalendářem ve vztahu ke kalendáři dnešnímu. Cílem není poskytnout vyčerpávající popis římského kalendáře, nýbrž pokusit se vysvětlit původ některých věcí, které považujeme za tak samozřejmé, že nad nimi jen těžko zapřemýšlíme - například proč rok začíná prvním lednem, proč se měsíce v mnoha světových jazycích nazývají tak, jak se nazývají, proč má únor 28 dní, proč má naopak červenec i srpen dní 31, přestože jsou v kalendáři hned za sebou, proč se přestupný den jednou za čtyři roky připojuje právě k únoru...

Radim Kapavík 30.663

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Korespondence mezi Rooseveltem a Churchillem týkajicí se Italského tažení.

Jan Flieger 14.017

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Dnes ráno britský velvyslanec v Berlíně předal německé vládě závěrečnou nótu, uvádějící, že pokud od ní do 11 hodin nedostaneme záruky, že je připravena okamžitě stáhnout vojska z Polska, bude mezi našimi zeměmi vyhlášen válečný stav. Musím vám nyní oznámit, že žádný taková závazek přijat nebyl, a v důsledku toho je tato země ve válce s Německem.

Radim Kapavík 21.296

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Další ze Stalinových rozkazů ...

Radek Havelka 14.927

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Vývoj situace ve Skandinávii vyžaduje učinění všech příprav pro okupaci Dánska a Norska částí němekých ozbrojených sil. Tyto operace by měla předejít britské intervenci ve Skandinávii a Baltském moři; dále by nám měla zajistit přísun rudy ze Švédska a poskytnout našemu námořnictvu a letectvu širší nástupní prostor proti Británii.

Radim Kapavík 12.808

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Je mým nezměnitelným rozhodnutím v blízké budoucnosti vojensky rozbít Československo. Je úkolem politického vedení vyčkat nebo přivodit vhodný okamžik z hlediska jak politického, tak vojenského.

Radim Kapavík 19.943

Směrnice pro válku v zimě

Zima klepe na dveře a není od věci se podívat, jak se na přicházející zimu připravovala německá Wehrmacht v roce 1942.
Kurt Kriegel 14.828

Smlouva tří mocností - OSA

Text smlouvy Německa, Itálie a Japonska tzv. OSA.

Jan Flieger 32.099

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Vláda Velkoněmecké Říše a Vláda Svazu sovětských socialitických republik, přejíc si posílení důvodů pro mír mezi Německem a SSSR a vycházejíc ze základních ustanovení Dohody o neutralitě uzavřené v dubnu roku 1926 mezi Německem a SSSR dosáhly následující dohody...

Radim Kapavík 22.030

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Moskva 16. února 1943

Radek Havelka 10.640

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Slavný projev při přehlídce na Rudém Náměstí v Moskvě, ze které šly jednotky přímo na těžce zkoušenou frontu kolem Moskvy.

Radek Havelka 19.755

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Další z řady slavných Stalinových projevů z Druhé světové války.

Radek Havelka 19.946

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

První z řady slavných Stalinových projevů z Druhé světové války.

Radek Havelka 15.654

Teheránská deklarace

Závěreční dokument Teheránské konfevernce vydaný 1.12.1943.

Jan Flieger 19.409

Versailleská mírová smlouva

Zde je v plném znění v anglickém jazyce Versailleská mírová smlouva, která ukončila první světovou válku a dala vzniknout druhé světové válce.

Radek Havelka 35.778

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 9.581

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 9.507

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.946

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.230

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.117

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.721

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 9.140

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.002

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.558

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.779

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.846

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.998

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.732

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.395

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.369

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.681

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.546

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.641

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.195

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.884

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.319

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.468

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.774

Versaillská mírová smlouva (české znění)

České znění Versaillské mírové smlouvy. V tomto znění a pod č.217/1921 je součástí našeho právního řádu Vlastní smlouva: Schváleno: 28.06.1919, Rozesláno: 22.06.1921. Účinnost od: 10.01.1920 U nás uveřejněno v č. 53/1921 Sbírky zákonů na straně 489 Anglické znění je na: https://www.valka.cz/clanek_10278.html

František Vach 17.097

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

Část I.
Úmluva o společnosti národů.

František Vach 8.935

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

Část I.
Úmluva o společnosti národů.

František Vach 8.102

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

Část II.
Hranice Německa.

František Vach 12.053

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 8.467

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 7.202

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 7.028

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 6.868

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 6.932

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 7.279

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 7.107

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

Část IV.
Práva a zájmy německé mimo Německo.

František Vach 8.399

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

Část IV.
Práva a zájmy německé mimo Německo.

František Vach 7.103

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

Část IX.
Klausule finanční.

František Vach 9.011

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 7.518

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 8.455

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

Část VI.
Váleční zajatci a hroby.

František Vach 9.066

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

Část VII.
Ustanovení trestní.

František Vach 9.229

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

Část VIII.
Náhrada škod

František Vach 8.915

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

Část VIII.
Náhrada škod.

František Vach 8.062

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

Část VIII.
Náhrada škod.

František Vach 7.500

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

Část X.
Klausule hospodářské.

František Vach 7.880

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

Část X.
Klausule hospodářské

František Vach 7.079

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 7.001

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

Část X.
Klausule hospodářské.

František Vach 6.892

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

Část X.
Klausule hospodářské.

František Vach 6.726

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

Část X.
Klausule hospodářské.

František Vach 7.008

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

Část XI.
Vzduchoplavba

František Vach 8.148

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

Část XII.
Přístavy, vodní cesty a železnice

František Vach 7.784

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

Část XII.
Přístavy, vodní cesty a železnice

František Vach 7.096

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

Část XII.
Přístavy, vodní cesty a železnice

František Vach 8.249

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

Část XIII.
Práce.

František Vach 7.857

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

Část XIII.
Práce.

František Vach 7.061

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

Část XIV.
Záruky provedení.

František Vach 7.924

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

Část XV.
Klausule rozličné.

František Vach 7.546

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem a Protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919

František Vach 13.932

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Goebblesova řeč pronesená 18.2.1943 k národu ve které vyzývá národ k totální válce.

Jan Flieger 23.083

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Text Zákona Národního výboru a Provolání Národního výboru z 28.10.1918

Jan Flieger 26.818

Zákon o zbraních a střelivu

Od 1.1.2003 platí nový zákon o zbraních a střelivu. Zde se s ním můžete seznámit ...

Marty 63.381

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Den první - do jednání se zapojili: Stalin, Roosevelt, Churchill, gen. Antonov, gen. Marshall, pol.maršál Brook, adm. Cunningham a maršál Portal.

Jan Flieger 13.901

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Projednávání poválečného uspořádání Německa a reparací Německa vůči Spojencům.

Jan Flieger 11.686

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Projednávání otázek souvisejících s Organizací Spojených Národů. V druhé části se projednávala otázka poválečného uspořádání Polska a otázky související s organizací poválečné polské vlády.

Jan Flieger 11.464

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Tento den pokračuje projednávání otázek souvisejících s Organizací Spojených Národů a s organizací poválečné polské vlády.

Jan Flieger 10.688

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Pátý den nadále pokračuje projednávání otázek souvisejících s Organizací Spojených Národů a s organizací poválečné polské vlády.

Jan Flieger 10.809

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Šestý den pokračuje projednávání organizace poválečné polské vlády. Zároveň se projednává zpráva z porady ministrů zahraničních věcí.

Jan Flieger 10.823

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Sedmý den probíhá schvalování jednotlivých bodů závěrečného prohlášení.

Jan Flieger 11.026

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Osmý den probíhá schvalování jednotlivých bodů závěrečného prohlášení.

Jan Flieger 10.690

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Text závěrečného komuniké Jaltské konference z 11.2.1945

Jan Flieger 23.887

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Na této poradě se projednávaly otázky nadcházejicího útoku na Polsko, ale i otázky spojené s vedením války proti Francii a Anglii.

Jan Flieger 11.570

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. První den jednání - 17.7.1945

Jan Flieger 10.990

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Druhý den jednání - 18.7.1945

Jan Flieger 9.882

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Třetí den jednání - 19.7.1945

Jan Flieger 9.412

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Čtvrtý den jednání - 20.7.1945

Jan Flieger 10.255

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Pátý den jednání - 21.7.1945

Jan Flieger 9.067

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Šestý den jednání - 22.7.1945

Jan Flieger 9.305

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Sedmý den jednání - 23.7.1945

Jan Flieger 11.239

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Osmý den jednání - 24.7.1945

Jan Flieger 8.923

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Devátý den jednání - 25.7.1945

Jan Flieger 9.738

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Desátý den jednání - 28.7.1945

Jan Flieger 9.135

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Jedenáctý den jednání - 31.7.1945

Jan Flieger 9.632

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Dvanáctý den jednání - 1.8.1945

Jan Flieger 8.721

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Třinácté a poslední zasedání této konference - 1.8.1945

Jan Flieger 9.126

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Přepis rozhovoru Stalina s Hopkinsonem z 31.července 1941.

Jan Flieger 15.953

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Přepis rozhovoru T.Roosevelta s J.V. Stalinem z 28. listopadu 1943 15hod.

Jan Flieger 17.146

Záznam Teheránské konference - 2. díl

PRVNÍ ZASEDÁNÍ KONFERENCE ŠÉFŮ VLÁD SSSR, USA A VELKÉ BRITÁNIE Teherán 28. listopadu 1943 Začátek zasedání v 16 hodin, konec zasedání v 19 hodin 30 minut

Jan Flieger 14.863

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Záznam porady vojenských představitelů SSSR, USA a Velké Británie.

Jan Flieger 14.027

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Záznam rozhovoru mezi Stalinem a Rooseveltem z 29.listopadu 1943 ve 14:30hod. V tomto rozhovoru Rosevelt a Stalin především rozebírají možnou podobu OSN.

Jan Flieger 14.742

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Druhé zasedání šéfů vlád SSSR, USA A Velké Británie. Toto jednání se převážně točilo okolo plánování operace "Overlord" a dalších výsadků ve Středomoří a plány na zatažení Turecka do války po boku Spojenců.

Jan Flieger 15.962

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Rozhovor během oběda a záznam 3. kola jednání šéfů vlád.

Jan Flieger 14.814

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Poslední den Teheránské konference

Jan Flieger 16.518