Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 363 příspěvků vloženo, 1295 editováno a 363 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Documents

Topics

 


CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993

1 4.406

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě


CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

1 3.363

Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání


CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace

1 3.468

Zákon č. 37/1918 Sb.


CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR

1 4.261

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský


CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

2 5.010

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou


CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace

1 3.753


CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

2 4.290


CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)

1 3.304


CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

2 3.729


CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.

1 3.021

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955


CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

1 3.401

Recepční zákon


CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

1 5.238


CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

1 3.647


CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

2 6.715


CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

1 4.978


CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

1 5.318


CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935

1 7.633


CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951

1 4.071


CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990

1 4.213


CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

1 5.523


CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

1 3.629


DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.

1 3.218


DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

1 4.387


DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

1 4.171


Dopisy, politické závete, memorandá...

3 5.507

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935


FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

1 4.326

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few

2 3.930

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem


INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.

43 12.825

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem


INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.

45 13.565

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS


INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní

19 6.531


INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

2 2.239

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem


INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.

4 8.360

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)


INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

18 3.214

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)


INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

6 2.137

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC


INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

5 3.283


INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)

1 893

Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií


INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A

1 3.331

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem


INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E

1 5.318


INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

1 3.317

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare


INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

3 2.517

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)


INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

16 4.882

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)


INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

3 5.912


INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)

4 4.377


INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR

1 3.788

Smlouva o nesireni jadernych zbrani


INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty

4 4.950

Intermediate Range Nuclear Forces Treaty (INF)


INT - Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu

1 3.888

Treaty on Open Skies 24.03.1992


INT - Smlouva o otevřeném nebi

71 18.947


ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

1 3.636


ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

1 3.196


ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

1 3.533


ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

1 4.118

Plán rozdělení mandátního území Palestina


OSN - Rezoluce 181

1 4.110

UN - Resolution 1973 - Libya


OSN - Rezoluce 1973 - Libye

1 5.249


OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt

1 4.412


OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt

1 4.127


OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt

1 3.933


OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt

1 4.176


OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt

1 3.915


OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt

1 4.155


OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt

1 3.679


OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt

1 3.929


OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt

1 3.786


OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt

1 3.755


OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt

1 3.841


OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt

1 4.864


OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

1 4.426


OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

1 5.003


POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

1 3.205


Prejavy

3 6.737


Rozkazy, smernice

1 5.396


RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"

1 3.635


SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA

3 5.744


SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu

1 3.413


SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu

1 3.483


SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120

25 7.082


SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"

1 3.388


SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil

2 3.748


SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí

10 5.376

№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков


SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků

2 864


SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

1 3.220


SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

1 3.553


SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky

1 5.277


SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

1 2.928


SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944

1 6.833


SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

1 3.631


SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1 5.693


SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

1 3.491

dispozície na presun slovenskej armády


SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

1 4.884

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941


SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

1 4.269


SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

1 3.796


SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

1 4.145


SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

1 3.626

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR


SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

1 4.094


SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

1 3.435


SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

1 3.344

Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943


SVK - Vianočná dohoda

1 4.595


SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

1 4.103


SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

1 3.210


SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

1 4.654


SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

1 6.159

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939


SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

1 4.573

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen


SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

1 3.245

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation


USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

2 4.431


USA - Deklarace nezávislosti

2 8.573

8.12.1941


USA - Vyhlášení války Japonsku

1 4.632

11.12.1941


USA - Vyhlášení války Německu

1 5.110


Vojenské prísahy

1 5.157


Zmluvy, pakty, dohody

4 6.864

Articles

Akt vojenské kapitulace Německa

Text kapitulačních listin podepsaných v Berlíně 8.5.1945

Jan Flieger 28.212

Česká státní vlajka

Česká státní vlajka nedávno oslavila své 85. narozeniny. Za těch 85 let své existence toho „neprožila“ málo. Bývala slavnostně vztyčována, pyšně vlála, bývala i se smutkem a slzami spouštěna. Jako symbol vítězství zavlála nad mnoha bojišti druhé světové války, vlála jako symbol vzdoru v roce 1968. Dnes už naštěstí nemusí vlát při tak pohnutých událostech, ve větším počtu zpravidla nyní provází úspěchy našich sportovců. Na hokeji mává státní vlajkou kdekdo. Ale kolik z nás něco ví o její opravdové historii?

Radek Enžl 46.182

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Nyní se obrátím k situaci, kterou jsme dnes odpoledne obzvláště zaujatí. Vláda Jeho Veličenstva vyjádřila stanovisko, že nedávné dění v Rakousku vytvořilo novou situaci, a považujeme za správné vyhlásit závěry, ke kterým nás úvahy o těchto událostech vedly.

Radim Kapavík 13.872

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

V dlouhé sérii velmi prudkých bojů, jednou na této frontě, podruhé zas na jiné, bojujíc na třech frontách najednou, v bitvách dvou či tří divizí proti stejnému počtu nepřátel, někdy proti přesile, a bojujíc velmi tvrdě na staré zemi, kterou tak mnoho z nás tak dobře zná, naše ztráty přesáhly 30 000 padlých, zraněných a pohřešovaných. Využívám této příležitosti, abych vyjádřil, že Sněmovna cítí s těmi, kteří utrpěli bolestivou ztrátu či kteří jsou stále v nejistotě.

Radim Kapavík 23.460

Deklarace spojených národů

Text deklarace spojených národů z 1.ledna 1942

Jan Flieger 27.722

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Dementi tiskové kanceláře TASS o přípravách Německa k napadení SSSR u veřejněné týden před začátkem plánu "BARBAROSA".

Jan Flieger 18.919

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Slávne desatoro pravidiel leteckého boja, ktoré sformuloval a napísal jeden z najznámejších a najúspešnejších stíhacích pilotov RAF, Juhoafričan Adolph Gysbert "Sailor" Malan.
Norbert Mogyorósi 14.593

Dlouhý telegram

Výtah z telegrafické zprávy z Moskvy z 22. února 1946, kterou poslal prezidentu Trumanovi velvyslanec v Moskvě Geoge Kennan. Snažil se zde odhalit „myšlenkové pochody“ SSSR.

Jan Ešner 26.359

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Výňatky z dokumentů uzavřených mezi Německem a Skamdinávskými státy v období před vypuknutím 2.světové války.

Jan Flieger 16.838

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Kapitulace Francie v Compiegne

Radim Kapavík 18.152

Hitler k armádě 1.9.1939

Druhá světová válka začíná

Radim Kapavík 21.272

Hitler k národu 3.9.1939

Další z projevů A. Hitlera, krátce po vypuknutí Druhé světové války

Radim Kapavík 20.600

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Rozhodnutí zaútočit na Polsko bylo přijato na jaře. Původně zde byly obavy, že kvůli politické situaci bychom museli udeřit zároveň proti Anglii, Francii, Rusku a Polsku. Takový risk bychom si nemohli dovolit. Göring nám ukázal, že jeho čtyřletý plán skončí nezdarem a že budeme na pokraji svých sil, pokud v nastávající válce nedosáhneme vítězství.

Radim Kapavík 14.613

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 27.765

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Od nynějška osobně přebírám velení celého Wehrmachtu.

Radim Kapavík 14.281

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

V tomto hlášení ze 14. února 1945 upozorňuje předseda vlády Konoe císaře na nemožnost vítězství ve válce a na nebezpečí vypuknutí komunistické revoluce v Japonsku.

Jan Flieger 14.695

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Text vyhlášení války císařského Japonska USA a Velké Británii.

Nippon 19.228

Leták národního výboru

Jeden z dochovaných dokumentů o odboji německých vojáků proti nacistickému režimu.

Jan Flieger 13.104

Marshallův plán

Plán ekonomické pomoci válkou zničené Evropě.

Jan Ešner 26.738

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Memorandum gen.De Gaulla Churchillovi a Halifaxovi z 26.6.1940. Nástin další spolupráce mezi Výborm Svobodné Francie a Velkou Británií.

Jan Flieger 20.174

Memorandum německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Operace: Gibraltar

Radim Kapavík 12.146

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

mírová smlouva s Bulharskem
Kurt Kriegel 8.558

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Mírová smlouva s Rumunskem
Kurt Kriegel 8.558

mírová smlouva ČSR a Itálie

MÍROVÁ SMLOUVA S ITÁLIÍ
Kurt Kriegel 9.319

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Mírová smlouva ČSR s Finskem. Nic víc, nic míň.
Kurt Kriegel 8.801

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Německo, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem k dohodě, které již bylo dosaženo ve věci odstoupení území Sudet Německu, ujednali následující podmínky uvedeného odstoupení a opatření z něj vyplývajících...

Radim Kapavík 47.670

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jeden z prvních plánů na poválečné uspořádání Německa sestavený 19.9. 1944.

Jan Flieger 23.741

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Text neuzavřené smlouvy mezi Francií, Anglií a SSSR. Jednání o této smlouvě předcházela uzavření Paktu o neútočení mezi SSSR a Německem.

Jan Flieger 11.876

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ se zaměřením na Luftwaffe

Bohuslav Lysa 18.087

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Plné znění Hitlerovy závěti. Upozorňujeme, že pokud se Vám na tomto textu nebude zdát něco v pořádku, blázen nebyl překladatel, ale autor…

Jan Ešner 35.900

Přísaha československého legionáře - Rusko

Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 15.802

Přísaha čs. legionáře - Francie

1914 a 1918 texty přísahy československých legionářů ve Francie za WWI

Pavel Jaroslav Kuthan 16.802

Prohlášení o porážce Německa

Text prohlášení o porážce Německa vzdané v Berlíně 5.6.1945.

Jan Flieger 15.298

Promluvy

Dva zajímavé proslovy velitelů svým vojákům. První - snad nejslavnější proslov, od generála Pattona jeho vojákům, druhý od Jinřicha V. v citaci generála Garrisona.

Bronco 13.328

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Slib národa
Lubor Dub 17.039

Protektorátní projevy - díl VI

Manifestací svolaných vládou Protektorátu Čechy a Morava do všech větších měst se účastnily mnozí ministři. Snažili se o vylepšení obrazu českého národa v očích Hitlera poté, co byl spáchán atentát na protektora Heydricha a poté, co obávaný kat zemřel. Nejpilnější v tomto ohledu byl samozřejmě Emanuel Moravec. Jako protektorátní ninistr školství a lidové osvěty si své povinnosti plnil ze všech sil, což dokazuje i jeho projev, přednesený v Brně 12. června 1942. Dva dny po tragédii v Lidicích.
Lubor Dub 12.523

Protektorátní projevy - díl VII

Psychologický nátlak ze strany protektorátní vlády, její hrozby a sliby amnestie pro ty, kteří udají každého, kdo se nějakým spůsobem podílel na atentátu na tyrana Heydricha i slib amnestie od K.H. Franka, jakož i teror ze strany okupantů přinesl své ovoce.
Lubor Dub 13.726

Protektorátní projevy - díl VIII

V každé těžké době, v moderních dějinách, vystupují v čele našich dějinnných událostí studenti a umělci v boji za svobodu. Mám na mysli roky, 1938, 1939, 1968, 1989. Bohužel v čase po atentátu na Zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byli umělci dobrovolně či z obav o ztrátu svého zaměstnání, či strachu z nařčení ze schvalování atentátu, účastni na návratu neposlušného národa, nebo alespoň jeho části do loyality vůči Velkoněmecké říši.
Lubor Dub 13.018

Protektorátní projevy – díl I

Třetí den po atentátu na R. Heydricha, 30.května 1942, pronesl protektorátní prezident Dr. Emil Hácha v 19.00 do českého rozhlasu tento projev ...
Lubor Dub 19.863

Protektorátní projevy – díl II

Výzva vlády Protektorátu Čechy a Morava
Lubor Dub 12.411

Protektorátní projevy – díl III

rozhlasový projev E. Moravce
Lubor Dub 12.825

Protektorátní projevy – díl IV

V úterý 2. června 1942, šest dní po atentátu na Zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha a dva dny před jeho smrtí, konalo se v Praze na Staroměstském náměstí veřejné shromáždění. Na výzvu protektorátní vlády se večer tento den kolem 65 000 Pražanů sešlo, aby odsoudilo atentát, distancovalo se od tohoto činu, vyjádřilo podporu protektorátní vládě a věrnost Velkoněmecké říši.
Lubor Dub 12.195

Protektorátní projevy – díl V

Zastupující ríšský protektor SS Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich podlehl 4. června 1942 zraněním, která utrpěl při odvážné akci československých parašutistů. Atentát tak došel svého naplnění. Protektorátní president dr. E. Hácha zaslal Hitlerovi soustrastný telegram . Ministr Moravec pronesl řeč do českého rozhlasu.
Lubor Dub 17.096

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Protokol porady japonské vlády ze dne 9. 8. 1945 na které se projednávalo přijmutí kapitulace Japonska, tak jak ji vytýčilo jednání tří mocností v Postupimi.

Jan Flieger 15.937

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

V tomto článku se budu zabývat římským kalendářem ve vztahu ke kalendáři dnešnímu. Cílem není poskytnout vyčerpávající popis římského kalendáře, nýbrž pokusit se vysvětlit původ některých věcí, které považujeme za tak samozřejmé, že nad nimi jen těžko zapřemýšlíme - například proč rok začíná prvním lednem, proč se měsíce v mnoha světových jazycích nazývají tak, jak se nazývají, proč má únor 28 dní, proč má naopak červenec i srpen dní 31, přestože jsou v kalendáři hned za sebou, proč se přestupný den jednou za čtyři roky připojuje právě k únoru...

Radim Kapavík 31.246

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Korespondence mezi Rooseveltem a Churchillem týkajicí se Italského tažení.

Jan Flieger 14.303

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Dnes ráno britský velvyslanec v Berlíně předal německé vládě závěrečnou nótu, uvádějící, že pokud od ní do 11 hodin nedostaneme záruky, že je připravena okamžitě stáhnout vojska z Polska, bude mezi našimi zeměmi vyhlášen válečný stav. Musím vám nyní oznámit, že žádný taková závazek přijat nebyl, a v důsledku toho je tato země ve válce s Německem.

Radim Kapavík 21.877

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Další ze Stalinových rozkazů ...

Radek Havelka 15.260

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Vývoj situace ve Skandinávii vyžaduje učinění všech příprav pro okupaci Dánska a Norska částí němekých ozbrojených sil. Tyto operace by měla předejít britské intervenci ve Skandinávii a Baltském moři; dále by nám měla zajistit přísun rudy ze Švédska a poskytnout našemu námořnictvu a letectvu širší nástupní prostor proti Británii.

Radim Kapavík 13.086

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Je mým nezměnitelným rozhodnutím v blízké budoucnosti vojensky rozbít Československo. Je úkolem politického vedení vyčkat nebo přivodit vhodný okamžik z hlediska jak politického, tak vojenského.

Radim Kapavík 20.478

Směrnice pro válku v zimě

Zima klepe na dveře a není od věci se podívat, jak se na přicházející zimu připravovala německá Wehrmacht v roce 1942.
Kurt Kriegel 15.198

Smlouva tří mocností - OSA

Text smlouvy Německa, Itálie a Japonska tzv. OSA.

Jan Flieger 33.069

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Vláda Velkoněmecké Říše a Vláda Svazu sovětských socialitických republik, přejíc si posílení důvodů pro mír mezi Německem a SSSR a vycházejíc ze základních ustanovení Dohody o neutralitě uzavřené v dubnu roku 1926 mezi Německem a SSSR dosáhly následující dohody...

Radim Kapavík 23.109

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Moskva 16. února 1943

Radek Havelka 10.928

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Slavný projev při přehlídce na Rudém Náměstí v Moskvě, ze které šly jednotky přímo na těžce zkoušenou frontu kolem Moskvy.

Radek Havelka 20.273

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Další z řady slavných Stalinových projevů z Druhé světové války.

Radek Havelka 20.345

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

První z řady slavných Stalinových projevů z Druhé světové války.

Radek Havelka 16.133

Teheránská deklarace

Závěreční dokument Teheránské konfevernce vydaný 1.12.1943.

Jan Flieger 20.114

Versailleská mírová smlouva

Zde je v plném znění v anglickém jazyce Versailleská mírová smlouva, která ukončila první světovou válku a dala vzniknout druhé světové válce.

Radek Havelka 37.191

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 9.848

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 9.795

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 9.201

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.417

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.306

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.942

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 9.387

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.210

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.766

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.037

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 9.080

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.259

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.963

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.625

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.571

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.923

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.798

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.872

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.436

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.082

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.521

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.695

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.068

Versaillská mírová smlouva (české znění)

České znění Versaillské mírové smlouvy. V tomto znění a pod č.217/1921 je součástí našeho právního řádu Vlastní smlouva: Schváleno: 28.06.1919, Rozesláno: 22.06.1921. Účinnost od: 10.01.1920 U nás uveřejněno v č. 53/1921 Sbírky zákonů na straně 489 Anglické znění je na: https://www.valka.cz/clanek_10278.html

František Vach 17.669

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

Část I.
Úmluva o společnosti národů.

František Vach 9.227

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

Část I.
Úmluva o společnosti národů.

František Vach 8.343

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

Část II.
Hranice Německa.

František Vach 12.409

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 8.772

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 7.471

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 7.278

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 7.106

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 7.154

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 7.458

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

Část III.
Politické klausule Evropské.

František Vach 7.339

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

Část IV.
Práva a zájmy německé mimo Německo.

František Vach 8.621

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

Část IV.
Práva a zájmy německé mimo Německo.

František Vach 7.328

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

Část IX.
Klausule finanční.

František Vach 9.238

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 7.787

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 8.727

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

Část VI.
Váleční zajatci a hroby.

František Vach 9.307

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

Část VII.
Ustanovení trestní.

František Vach 9.470

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

Část VIII.
Náhrada škod

František Vach 9.203

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

Část VIII.
Náhrada škod.

František Vach 8.293

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

Část VIII.
Náhrada škod.

František Vach 7.748

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

Část X.
Klausule hospodářské.

František Vach 8.108

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

Část X.
Klausule hospodářské

František Vach 7.283

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 7.145

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

Část X.
Klausule hospodářské.

František Vach 7.094

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

Část X.
Klausule hospodářské.

František Vach 6.923

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

Část X.
Klausule hospodářské.

František Vach 7.200

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

Část XI.
Vzduchoplavba

František Vach 8.335

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

Část XII.
Přístavy, vodní cesty a železnice

František Vach 7.983

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

Část XII.
Přístavy, vodní cesty a železnice

František Vach 7.307

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

Část XII.
Přístavy, vodní cesty a železnice

František Vach 8.469

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

Část XIII.
Práce.

František Vach 8.064

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

Část XIII.
Práce.

František Vach 7.225

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

Část XIV.
Záruky provedení.

František Vach 8.143

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

Část XV.
Klausule rozličné.

František Vach 7.933

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem a Protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919

František Vach 14.824

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Goebblesova řeč pronesená 18.2.1943 k národu ve které vyzývá národ k totální válce.

Jan Flieger 23.577

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Text Zákona Národního výboru a Provolání Národního výboru z 28.10.1918

Jan Flieger 27.541

Zákon o zbraních a střelivu

Od 1.1.2003 platí nový zákon o zbraních a střelivu. Zde se s ním můžete seznámit ...

Marty 64.523

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Den první - do jednání se zapojili: Stalin, Roosevelt, Churchill, gen. Antonov, gen. Marshall, pol.maršál Brook, adm. Cunningham a maršál Portal.

Jan Flieger 14.146

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Projednávání poválečného uspořádání Německa a reparací Německa vůči Spojencům.

Jan Flieger 11.894

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Projednávání otázek souvisejících s Organizací Spojených Národů. V druhé části se projednávala otázka poválečného uspořádání Polska a otázky související s organizací poválečné polské vlády.

Jan Flieger 11.744

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Tento den pokračuje projednávání otázek souvisejících s Organizací Spojených Národů a s organizací poválečné polské vlády.

Jan Flieger 10.864

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Pátý den nadále pokračuje projednávání otázek souvisejících s Organizací Spojených Národů a s organizací poválečné polské vlády.

Jan Flieger 11.009

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Šestý den pokračuje projednávání organizace poválečné polské vlády. Zároveň se projednává zpráva z porady ministrů zahraničních věcí.

Jan Flieger 11.033

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Sedmý den probíhá schvalování jednotlivých bodů závěrečného prohlášení.

Jan Flieger 11.219

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Osmý den probíhá schvalování jednotlivých bodů závěrečného prohlášení.

Jan Flieger 10.865

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Text závěrečného komuniké Jaltské konference z 11.2.1945

Jan Flieger 24.438

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Na této poradě se projednávaly otázky nadcházejicího útoku na Polsko, ale i otázky spojené s vedením války proti Francii a Anglii.

Jan Flieger 11.883

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. První den jednání - 17.7.1945

Jan Flieger 11.252

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Druhý den jednání - 18.7.1945

Jan Flieger 10.088

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Třetí den jednání - 19.7.1945

Jan Flieger 9.639

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Čtvrtý den jednání - 20.7.1945

Jan Flieger 10.499

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Pátý den jednání - 21.7.1945

Jan Flieger 9.294

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Šestý den jednání - 22.7.1945

Jan Flieger 9.535

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Sedmý den jednání - 23.7.1945

Jan Flieger 11.453

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Osmý den jednání - 24.7.1945

Jan Flieger 9.147

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Devátý den jednání - 25.7.1945

Jan Flieger 10.002

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Desátý den jednání - 28.7.1945

Jan Flieger 9.360

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Jedenáctý den jednání - 31.7.1945

Jan Flieger 9.921

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Dvanáctý den jednání - 1.8.1945

Jan Flieger 8.914

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Třinácté a poslední zasedání této konference - 1.8.1945

Jan Flieger 9.444

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Přepis rozhovoru Stalina s Hopkinsonem z 31.července 1941.

Jan Flieger 16.229

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Přepis rozhovoru T.Roosevelta s J.V. Stalinem z 28. listopadu 1943 15hod.

Jan Flieger 17.724

Záznam Teheránské konference - 2. díl

PRVNÍ ZASEDÁNÍ KONFERENCE ŠÉFŮ VLÁD SSSR, USA A VELKÉ BRITÁNIE Teherán 28. listopadu 1943 Začátek zasedání v 16 hodin, konec zasedání v 19 hodin 30 minut

Jan Flieger 15.214

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Záznam porady vojenských představitelů SSSR, USA a Velké Británie.

Jan Flieger 14.311

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Záznam rozhovoru mezi Stalinem a Rooseveltem z 29.listopadu 1943 ve 14:30hod. V tomto rozhovoru Rosevelt a Stalin především rozebírají možnou podobu OSN.

Jan Flieger 15.013

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Druhé zasedání šéfů vlád SSSR, USA A Velké Británie. Toto jednání se převážně točilo okolo plánování operace "Overlord" a dalších výsadků ve Středomoří a plány na zatažení Turecka do války po boku Spojenců.

Jan Flieger 16.252

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Rozhovor během oběda a záznam 3. kola jednání šéfů vlád.

Jan Flieger 15.121

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Poslední den Teheránské konference

Jan Flieger 16.823