CZK - ST-I

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

CZK - ST-I

Použitie ex. Jagdpanzer 38 (t) v povojnovej čs. armáde (75mm ShPTK vz. 39/44N)

  Avatar
  Jagdpanzer 38(t) and its derivatives in the povojnovej československej army

  ST-I
  Sh PTK 75 mm vz. 39/44


  After the end of military service, sa on the territory of the Czechoslovakia nachádzalo many opustených and in rôznom scale poškodených strojov Jagdpanzer 38(t). At the same time there was preserved výrobná základňa in továrňach the town tieto fighter tankov vyrábali CKD (ex German BMM) and Škoda Plzeň. Obe továrne predložili veleniu novovytváranej československej army ponuky promptne vyrobiť and dodať niekoľko stovák strojov. Túto ponuku preskúmala and továreň in Pilsen visited the military komisia task previedla i testovacie jazdy so strojom armed kanónom StuK 40. After the test in bola this konštrukcia having been veľkej kritike and interested firms bolo ponúknuté vyrobiť len 20 pcs trainer unarmed strojov, the town of mali slúžiť in the tank učilištiach. The spur on the development of this practice stroja bol the firme CKD to 10/1945. Into the arms of the nebol tank tankov recommended.

  After predvedení project trainer tank, however, bola zmienená a reflection on the dodávke stíhačov tankov. This zámer sa filled on porade MNO (Ministry of národnej defense) 26.11.1945, decide which shot was best were ordered samples of the martial art i practice stroja. On porade were allocated and označenia ST-I pre-combat fighter and ST-III pre training vehicle. The samples were delivered in 2/1946, decide which shot was best latest machines odoslané to otestovaniu to Milovíc. After the test in and pripomienkovaní bolo ordered 50 pcs of the oboch verzií. The company Škoda Plzeň sa mala on objednávke podieľať repasovaním hlavnej kanónovej arms (Then 39 L/48). ST-I sa from the nemeckej vojnovej version of the mk líšil at least. Nebol used defense guľomet along with a gun controlled from the combat priestoru.
  Keďže plans vyzbrojiť army tank technique vyrábanou ZSSR in the year 1946 stroskotali, bola weighed I doplniť states jednotiek to full numbers just týmto stíhačom tankov. Ochre tank armies prejavilo on the ST-I mon, i delostrelectvo. Tie mali even vo armament of anti-tank self-propelled oddieloch. The company Škoda Plzeň mala dodať 20 new and 87 reconditioned vojnových strojov.

  Production sa najprv sústredila on the practice ST-III. Skúsenosti s prevádzkou týchto strojov uncovered viaceré shortcomings, the town viedli for editing and the subsequent production of martial strojov tieto adjustments included. 50 pcs of martial strojov bolo army prevzatých between 4. - 6./1947. Séria 20 pcs pre self-propelled delostrelectvo bola produced and delivered by the company Škoda Plzeň on prelome rokov 1947/48. The planned numbers, or naplnené even supply reconditioned "vojnových" strojov in počte viac ako 100 pcs. Preto koncom roka 1947 bolo ordered ďalších 50 pack strojov. The first 20 ks bolo delivered without kanónov, pretože viazli ich delivery. Neskôr were delivered and mounted. The whole order the bola-equipped in prvej the middle of the year 1948. Ďalšia order of 30 pcs pre potreby delostrelectva bola sent Škodovke in 8/1948. In that time, sa changed significantly označenie stroja from the ST-I Sh PTK 75mm vz.39/44. This order bola pre vyťaženosť order zo Švajčiarska equipped to 6/1950. Celkovo teda was created 150 pieces of new strojov ST-I and 50 pieces ST-III. Between repasovanými strojmi sa found the machine "Starr" your very prezbrojené on štandardnú armament (Then 39 L/48). Niekoľko opravovaných strojov vďaka lack of Then 39 received cannons StuK 40. Rovnako were repaired and vyprosťovacie Bergepanzer 38(t) (celkovo malo albeit reconditioned 10 pcs vyprosťovákov - info via Peter Turza).

  Prvými regulárnymi units weapons stíhačmi tankov ST-I quite 21. panzer brigade and 22. panzer brigade, which we have armament tvorila ukoristená the German technique.
  21. tb mala crew in the Prahe-Ruzyň and patrila to pôsobnosti 1. motorizovanej divízie.
  22. tb mala crew in the Hodoníne and patrila to pôsobnosti 3.(???) motorizovanej divízie.
  Brigade to mali after a 2 prápory, one of the framework.

  the Status of ku koncu roka 1946:
  21. tb - 14 pcs armed with ST-I and 4 pcs without kanóna. Väčšina strojov bola prevádzkyschopná. After the 4 pack strojov bolo odoslaných to 3. and 14. tankovej brigáde.
  22. tb - 13 pieces stíhačov, of which 9 prevádzkyschopných

  Celkovo teda bolo on prelome rokov 1946/47 in stavoch around 30 pcs strojov. The sa states in fairness of dodávok corrected vojnových strojov, ktorých bolo in evidencii vrakov on the celom the territory of the Czechoslovakia vyše 200 pcs. The first 10 pcs stíhačov bolo to opráv prevzatých koncom roka 1946. Were between them, and 3 ks Jagdpanzer 38(t) "Starr" and 3 ks Bergepanzer 38(t). In 1947 bola planned repair ďalších 50 pack strojov. The first machines, the town were made quite a practice of ST-III (50 pieces) and the tie were rozdelené následovne:

  11 ks - tank učilište in Dědiciach on Vyškove
  3 pcs - military akadémia in Hraniciach
  After the 4 pack got each panzer brigade (there were 9 tb).

  With the successive supply of new and rapasovaných strojov sa to increase the stocks of each of the martial and školných jednotiek. Army prechádzala koncom 40. and začiatkom 50. rokov neustálymi reorganizáciami and preto sa ST-I presúvali to novovytvorených military útvarov. After the interference niektorých tank crews ich armament reinforce the retained brigade. Gradually sa but ST-I sťahovali of the tank crews and koncom roka 1948 sa programy (I strojov in tankovom secondary school) sústredili in novovytváraných tankosamohybných delostreleckých plukoch.

  the States of a 1.9.1950:
  351. tankosahybný delostrelecký regiment - Check, neskôr Jinec - 110 ks ST-I, 7 ks ST-III
  352. tankosahybný delostrelecký regiment - Turčiansky st. Martin, neskôr Pilsen - 129 pcs ST-I, 32 ks ST-III

  Ďalšie machines sa nachádzali in augmentačných skladoch, where čakali on prípadné vojnové nasadenie. In skladoch sa in the middle of the 50. rokov nachádzalo and 83 ks nevyzbrojených stíhačov the town zväčša čakali on the adjustment on the plameňometný tank PM-1. Keďže this project nebol zavŕšený to sériovej form, the perception of sa on ich prezbrojení on štandardné machines ešte v rokoch 1957/58. After ďalšej reorganizácii začiatkom 50. rokov were tankosamohybné regiments rozpustené and machinery mali plniť podporné role in tankosamohybných práporoch and rotách priamej support peších divízií. After 15 ks bolo sústredených in 1., 2., 11. and 12. tankosamohybnom regiment peších divízií. Zvyšné machines from the number of 237 registered strojov bolo stored in the warehousing of the tank base (1. panzer základňa vo Vyškove - 52 pcs., 2. panzer základňa in the Martin, neskôr Žiline - 125 ks).

  The numbers and units, ktorých latest machines allocated to sa constantly menili. To 15.3.1955 bolo in the army held by 249 ks ST-I. Niekoľko strojov bolo allocated to kurióznym units and organizáciám, akými were pevnostné units and branna organizácia Zväzarm. Predpokladá sa, that in skladoch prežili niektoré machines up to half 60. rokov. Individual machines sa neskôr have used or already in národnom hospodárstve (eg. ako buldozéry), niektoré were used ako props vo filmoch (Then, at Christmas, the Liberation of Prague). Celkovo bolo after vojne produced 150 pieces ST-I, zvyšné states tvorili refurbished machines.

  13. and 14.12.1950 bola on deviatej schôdzi DKS (artillery commission study) prejednávaná I prezbrojenia ST-I vývíjaným czechoslovak protitankovým kanónom And 19 caliber 76,2 mm. In ČZTS (Czechoslovak factories of heavy mechanical engineering) mala if 3/1951 prevedená study tejto options. On the plane to sa mali zúčastniť i zástupcovia VTÚ (Military technical institute) and VTV (Veliteľstvo tank army). Chassis necessary for the project to mali, albeit delivered in Dubnice nad Váhom. Koniec týmto considerations could rozhodnutie to stop developmentand kanóna And 19. On porade VTÚ of 8.6.1951 bol zamietnutý even a proposal for prezbrojenie ST-I sovietským tank kanónom vz.44 caliber 85mm.

  I štandardných stíhačov tankov were in completely povojnovom period in the stave útočnej british company bsa manufactured, or in the skladoch i raritné machines free download eg. the rebel machine from the Prague povstania, the town or the armed kanónovou výzbrojou, or the 2 cm Flak 38 auf Bergepanzer 38(t) and a sample piece of 15 cm sIG 33/2 auf Jagdpanzer 38(t).
  Ďalšou modifikáciou task vychádzala of the platform stíhača tankov ST-I the bol project plameňometného tank PM-1.

  Delivery of pre Švajčiarsko
  I dodávok pre československú army bol uskutočnený trade so Švajčiarskom, where smerovalo 158 ks ST-I, referred to exportnou brand 13.

  Delivery of pre Guinea
  In the year 1959 were 3 machines donated prvej nezávislej frankofónnej krajine in Afrike, štátu Guinea. Neskôr in 1961 it was approved dodanie ďalších 8 pcs ST-I. Along with them into tejto africkej landscape went even delivery munície (1400 nábojov YEAH and 800 nábojov JPSv) and one pojazdná panzer dielňa type. This material bol 20.-21. 7. 1961 odoslaný on 13 vagónoch to poľského portmaster Szczecin. MNO Guinea sent taktiež technikov to repair 3 self-propelled diel delivered in 1959, the town already, or pojazdné.

  Resources:

  Vladimir Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecky - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, nakladateľstvo the MBI, the rok vydania 2001, ISBN 80-902238-9-3
  Břetislav Loading - the Organizational construction of the tank units of ms.army 1945-50, HPM no. 5 and no. 6/2001, ISSN 1210-1427
  Petr Zídek - Export of arms from Czechoslovakia to third world countries 1948-1962, History and military 3/2002
  Peter Turza - Vyprosťovacie tanks of the German and the English pôvodu vo armament of the czechoslovak. army after 1945, the magazine Apológia, vintage 1994
  Petr Zídek, Karel Sieber - Czechoslovakia and sub-saharan Africa in the years 1948-1989, Released by the Institute of international relations in Prague, 2007, ISBN: ISBN 80-86506-58-4
  Master Martin Dubánek - From. after the jets - Unfinished Czechoslovak armaments projects 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
  VÚA, MNO-SMP, 1966, to. 187
  American soldier, magazine, vintage 1953
  http://vojenstvi.kvalitne.cz/vasedotazy_9.htm
  http://vojenstvi.kvalitne.cz/
  http://www.detektorweb.cz/
  modelforum.upce.cz
  www.panzernet.net
  www.panzernet.net
  www.csla.cz (INSTITUTE of 1574 Klatovy 1957-1959, 11. motostřelecký regiment - tank battalion
  (Miloš Sebestian))

  Ďakujem for the provided information about the guinejskom trade Martin Smíškovi..

  VÚ 1574 Klatovy 1957-1959, 11. motostřelecký pluk - tankový prapor (Miloš Šebestián)

  Povstalecký Jadpanzer 38(t) bez kanóna.


  URL : http://en.valka.cz/topic/view/63467#226442Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Rok 1959 Košice, oslavy Dňa ČSĽA.


  Zdroj : Vojenský historický archív Bratislava

  SD 75/39-44 na statickej ukážke.
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/63467#311774Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Genéza názvu :


  - Jagdpanzer 38(t) pre 7,5 cm Pak 39 od mája 1944,


  - ST-I – Stíhač tankov I - od 27. novembra 1945,


  - ShPTK vz.39/44 – samohybný protitankový kanón - 1949 ,


  - SD 75/39-44 – Ľahké samohybné delo na pásovom podvozku – koniec roku 1951.


  Začiatkom leta so vo výzbroji čs. armády nachádzalo 249 ks ShPTK vz. 39/44, čo bol najvyšší počet, ktorý zotrval až do konca roku 1951. Postupné zaraďovanie stredných tankov T-34/85 malo po roku 1953 za následok znižovanie stavov SD 75/39-44.


  Vyradenie z výzbroje čs. armády – rok 1963.  Zdroj : TURZA, Peter : Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády. Vojenská história 1/2009, VHÚ Bratislava
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/63467#312407Version : 0
  Avatar
  Frame, which shows the varied smesici tankove techniques sometimes in 50.years.

  Edit: after an other udaju one of the participants armadni souteze strelcu from the tank and samohybnych del in 1952.

  [source:aaaaaa]Source: scan from the books of the Czechoslovak tanks and tankisté, the author Ota Holub, published by Our Army of the 1980[/resources:aaaaaa].


  URL : http://en.valka.cz/topic/view/63467#370409Version : 0
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Vojenská přehlídka na náměstí (tehdy Žižkovo, dnes Přemysla Otakara II.) v Českých Budějovicích z roku 1951, zobrazené ST-I proto mohou být od 1. tankosamohybného pluku ze Čtyř Dvorů.

  Zdroj: www.youtube.com

  URL : http://en.valka.cz/topic/view/63467#370413Version : 0
  MOD
  Avatar
  work in progress

  Evidenčné number
  Výrobné number
  Výrobca/opravca
  Manufacture/repair
  In - vojnová
  P - povojnová
  Date dodania
  Unit
  Shift to jednotke
  Note
  49.316
  ?
  Skoda
  In the
  1946
  Tank učilište

  Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
  64.903
  321682
  Skoda
  In the
  30.8.1947
  Tank učilište

  Jagdpanzer 38(t) Starr
  64.904
  323792
  Skoda
  In the
  5.9.1947
  Tank učilište


  64.905
  323820
  Skoda
  In the
  30.8.1947
  Tank učilište


  64.906
  322971
  Skoda
  In the
  30.8.1947
  Tank učilište

  Jagdpanzer 38(t) Starr
  64.907
  321683
  Skoda
  In the
  30.8.1947
  Tank učilište

  Jagdpanzer 38(t) Starr
  64.908
  323808
  Skoda
  In the
  30.8.1947
  Tank učilište


  64.909
  323842
  Skoda
  In the
  30.8.1947
  Tank učilište


  64.910
  322860
  Skoda
  In the
  23.8.1947
  Tank učilište

  Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
  64.911
  325022
  Skoda
  In the
  23.8.1947
  Tank učilište

  Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
  64.912
  322863
  Skoda
  In the
  23.8.1947
  Tank učilište

  Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
  64.933
  323390
  Skoda
  In the
  9.6.1949
  Tank učilište

  In the rokoch 1947-48 was registered in 22.tankovej brigáde
  64.934
  323202
  Skoda
  In the
  9.6.1947
  Tank učilište

  In the rokoch 1947-48 was registered in 22.tankovej brigáde
  64.935
  ?
  Skoda
  In the
  1946
  22.tank brigade
  1949 - 1.tank regiment, 1950 - 23.tank brigade
  Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
  65.468
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  III./11.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.469
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  III./11.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.470
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  III./11.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.471
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  III./11.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.472
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  11.tank brigade/23.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.473
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  11.tank brigade/23.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.474
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  11.tank brigade/23.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.475
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  11.tank brigade/23.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.501.
  65.476
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  13.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.510.
  65.477
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  13.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.478
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  13.tank brigade
  9/1947 - 12.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.479
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  13.tank brigade
  9/1947 - 12.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.480
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  14.tank brigade/24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.502.
  65.481
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  14.tank brigade/24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.503.
  65.482
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  14.tank brigade/24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.505.
  65.483
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  14.tank brigade/24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.484
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.485
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.486
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.487
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.488
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  Tank účilište
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.489
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  Tank účilište
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.490
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  11.tank brigade/23.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.504.
  65.491
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  11.tank brigade/23.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.506.
  65.492
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  11.tank brigade/23.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.507.
  65.493
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  11.tank brigade/23.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.494
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  Tank učilište
  1948 - 22.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.495
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  Tank učilište
  1948 - 22.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.496
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  Tank učilište
  1948 - 22.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.497
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  Tank učilište
  1948 - 22.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.498
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  Tank učilište
  1948 - 22.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.499
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  1.tank brigade/12.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.500
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  1.tank brigade/12.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.508.
  65.501
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  1.tank brigade/12.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.502
  ?
  FAQ
  P
  22.5.1947
  1.tank brigade/12.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.503
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  1.tank brigade/12.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.504
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  1.tank brigade/12.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.505
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  1.tank brigade/12.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.506
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  1.tank brigade/12.tank brigade
  1948 - 21.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.507
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  11.tank brigade/23.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.508
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  11.tank brigade/23.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.509
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  13.tank brigade
  8/1948 - 14.tank brigade/24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.509.
  65.510
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  13.tank brigade
  8/1948 - 14.tank brigade/24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.514.
  65.511
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  22.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.512
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  22.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.513
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  22.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.514
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  22.tank brigade
  1948 - 24.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.515
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  Tank učilište
  1948 - 22.tank brigade, 1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.512.
  65.516
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  Tank učilište
  1948 - 22.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.517
  ?
  FAQ
  P
  13.6.1947
  Tank učilište
  1948 - 22.tank brigade, 1949 - 352.TSDP

  65.518
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.519
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.520
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.521
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.522
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.516.
  65.523
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.524
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.515.
  65.525
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.526
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.527
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.513.
  65.528
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.529
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.530
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.531
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.532
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.533
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.534
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.535
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.536
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  24.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.517.
  65.537
  ?
  FAQ
  P
  13.12.1947
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.538
  ?
  FAQ
  P
  12/1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.539
  ?
  FAQ
  P
  12/1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.540
  ?
  FAQ
  P
  12/1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.541
  ?
  FAQ
  P
  12/1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.542
  ?
  FAQ
  P
  12/1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.543
  ?
  FAQ
  P
  12/1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.544
  ?
  FAQ
  P
  12/1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.545
  ?
  FAQ
  P
  12/1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.546
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.547
  ?
  FAQ
  P
  12/1947
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.548
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.549
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.550
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.551
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.552
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.553
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP
  In the 1950's got a new reg number 85.511.
  65.554
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.555
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.556
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.557
  ?
  FAQ
  P
  28.4.1948
  22.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.558
  ?
  FAQ
  P
  5/1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.559
  ?
  FAQ
  P
  5/1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.560
  ?
  FAQ
  P
  5/1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.561
  ?
  FAQ
  P
  5/1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.562
  ?
  FAQ
  P
  5/1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.563
  ?
  FAQ
  P
  5/1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.564
  ?
  FAQ
  P
  5/1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.565
  ?
  FAQ
  P
  5/1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.566
  ?
  FAQ
  P
  5/1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.567
  ?
  FAQ
  P
  5/1948
  21.tank brigade
  1.10.1949 - 352.TSDP

  65.601
  321186
  Skoda
  In the
  12.6.1948
  ? (delostrelecká unit)
  1.10.1949 - 351.TSDP

  65.602
  322187
  Skoda
  In the
  1948
  ? (delostrelecká unit)
  1.10.1949 - 351.TSDP

  65.603
  325023
  Skoda
  In the
  1948
  ? (delostrelecká unit)
  1.10.1949 - 351.TSDP

  65.604
  323670
  Skoda
  In the
  30.10.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  65.605
  322917
  Skoda
  In the
  30.10.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  65.606
  322912
  Skoda
  In the
  30.10.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  65.607
  321811
  Skoda
  In the
  30.10.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  65.608
  323432
  Skoda
  In the
  30.10.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  65.609
  323190
  Skoda
  In the
  11.12.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  65.610
  321168
  Skoda
  In the
  11.12.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.346
  322866
  Skoda
  In the
  1.7.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.347
  321180
  Skoda
  In the
  1.7.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.348
  19/1559 (?)
  Skoda
  In the
  1.7.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.349
  325034
  Skoda
  In the
  9.6.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.389
  ?
  Skoda
  In the
  1946
  Tank učilište

  Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
  67.390
  ?
  Skoda
  In the
  1946
  Tank učilište

  Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
  67.391
  ?
  Skoda
  In the
  1946
  Tank učilište

  Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
  67.392
  ?
  Skoda
  In the
  1946
  Tank učilište

  Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
  67.467
  321002
  Skoda
  In the
  1.7.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.468
  321030
  Skoda
  In the
  1.7.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.469
  322728
  Skoda
  In the
  1.7.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.470
  325033
  Skoda
  In the
  1.7.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.471
  322370
  Skoda
  In the
  1947
  Tank učilište

  Jagdpanzer 38(t) Starr (the prototype of the so vznetovým motorom Tatra) - unrepaired (static učebná pomôcka)
  67.474
  ?
  Skoda
  In the
  ?
  ?
  1.10.1949 - 352.TSDP
  Probably neprešiel repair (bol prevádzkyschopný ?).
  67.475
  322911
  Skoda
  In the
  1.7.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.484
  322065
  Skoda
  In the
  9.6.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.485
  321468
  Skoda
  In the
  9.6.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.486
  321680
  Skoda
  In the
  9.6.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.487
  321825
  Skoda
  In the
  9.6.1949
  352.tankosamohybný oddiel
  1.10.1949 - 352.TSDP

  67.701
  325038
  Skoda
  In the
  12.11.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.702
  323178
  Skoda
  In the
  12.11.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.703
  322890
  Skoda
  In the
  12.11.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.704
  325039
  Skoda
  In the
  12.11.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.705
  321015
  Skoda
  In the
  12.11.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.706
  322992
  Skoda
  In the
  12.11.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.707
  323815
  Skoda
  In the
  12.11.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.708
  325032
  Skoda
  In the
  5.12.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.709
  323775
  Skoda
  In the
  5.12.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.710
  323817
  Skoda
  In the
  5.12.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.711
  321619
  Skoda
  In the
  5.12.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.712
  323810
  Skoda
  In the
  5.12.1947
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.713
  266 (?)
  Skoda
  In the
  14.2.1948
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.714
  323765
  Skoda
  In the
  14.2.1948
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.715
  323706
  Skoda
  In the
  14.2.1948
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.716
  323766
  Skoda
  In the
  14.2.1948
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.717
  323746
  Skoda
  In the
  14.2.1948
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.718
  323793
  Skoda
  In the
  14.2.1948
  207.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.719
  323435
  Skoda
  In the
  25.10.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.720
  323843
  Skoda
  In the
  25.10.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.721
  322372
  Skoda
  In the
  29.11.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP
  Jagdpanzer 38(t) Starr
  67.722
  ews/7 (?)
  Skoda
  In the
  29.11.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.723
  323391
  Skoda
  In the
  29.11.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.724
  325037
  Skoda
  In the
  29.11.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.725
  322906
  Skoda
  In the
  11.12.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.726
  323540
  Skoda
  In the
  11.12.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.727
  325040
  Skoda
  In the
  11.12.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.728
  323739
  Skoda
  In the
  11.12.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.729
  323790
  Skoda
  In the
  11.12.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.730
  321055
  Skoda
  In the
  11.12.1947
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.731
  323759
  Skoda
  In the
  21.2.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.732
  323812
  Skoda
  In the
  21.2.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.733
  323787
  Skoda
  In the
  21.2.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.734
  323770
  Skoda
  In the
  21.2.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.735
  322816
  Skoda
  In the
  21.2.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.736
  322993
  Skoda
  In the
  21.2.1948
  204.delostrelecký regiment
  1.10.1949 - 351.TSDP

  67.737
  321048
  Skoda
  In the
  67.738
  321835
  Skoda
  In the
  67.739
  323118
  Skoda
  In the
  67.740
  ews/24 (?)
  Skoda
  In the
  67.741
  ews/44/98 (?)
  Skoda
  In the
  67.742
  323757
  Skoda
  In the
  67.743
  323803
  Skoda
  In the
  67. Kliment, Milan Kopecky - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, nakladateľstvo MBI, rok vydania 2001, ISBN 80-902238-9-3
  armada.vojenstvi.cz.
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/63467#568296Version : 0
  MOD