Izraelské letectvo

Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Izraelské letectvo

Israeli Air Force (IAF)

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Israeli Air Force (IAF)
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/43101#170535Version : 0
  RoBoT MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Seznam jednotek


  Je uvedeno číslo jednotky, v uvozovkách její název v hebrejštině a v závorce název, pod kterým se vyskytuje v anglicky psané literatuře. Pokud se pro jednu jednotku vyskytuje více názvů, je další uveden za lomítkem.


  1.tajeset (Panther)
  2. tajeset „Ha‘Negev“ (Negev)
  3. tajeset „Ha‘Galil“ (Galilee)
  4. tajeset
  35. tajeset
  69. tajeset „Ha´Patišim“ (Hammers)
  100. tajeset „Ha´Kamal Ha´Meofeef“ (Flying Camel)
  101. tajeset „Hakrav Ha´Rišona“ (The First Fighter)
  102. tajeset „Ha´Namer Ha´Meofeef“ (Flying Tiger)
  103. tajeset „Ha´Piel Ha´Meofeef“ (Flying Elefant)
  105. tajeset „Ha´Akrav“ (Scorpion)
  106. tajeset „Ha´Baz Ha´Šnija“ (Spear‘s Point)
  107. tajeset „Ha´Roš Ha´Arije“ (Tiger Head / Knight of the Orange Tail)
  109. tajeset „Ha´Emek“ (Valley)
  110. tajeset „Abirej Ha´Cafon“ (Knights of the North)
  113. tajeset „Ha´Crea“ (Wasp)
  114. tajeset (Night Leaders)
  115. tajeset „Ha´Drakon Ha´Meofeef“ (Flying Dragon)
  116. tajeset „Ha´Kanaf Ha´Meofeef“ (Flying Wing / Defenders of the South)
  117. tajeset „Ha´Silon Ha´Rišona“ (The First Jet)
  118. tajeset „Ha´Jasuriet Ha´Rišona“ (The First Yassur)
  119. tajeset „Ha´Atalef“ (Bat)
  120. tajeset „Ha´Bienleomiet“ (International)
  122. tajeset „Ha´Dakota“ (Dakota)
  123. tajeset „Ha´Beliet Ha´Dromet“ (The Southern Bells)
  124. tajeset „Ha´Cheref Ha´Matahafket“ (Rolling Sword)
  125. tajeset „Ha´Masokjet Ha´Kaljet“ (Light Helicopter)
  131. tajeset „Ha´Karnaf“ (Rhinoceros / Yellow Bird)
  133. tajeset „Ha´Zanav Ha´Kafoul“ (Twin Tail / Knights of the Twin Tail)
  135. tajeset „Ha´Tovala Ha Kala“ (Light Transport)
  140. tajeset „Ha´Nešer Ha´Zahav“ (Golden Eagle)
  141. tajeset „Ha´Ajal Ha´Nogach“ (Goring Deer)
  143. tajeset „Ha´Túky Ha´Manaf“ (Smashing Parrot)
  144. tajeset „Šomry Ha´Arava“ (Defenders of Arava / Phoenix)
  160. tajeset „Ha´Kúfrút Ha´Aponjet“ (Northern Cobra)
  161. tajeset „Ha´Kúfrút Ha´Dromjet“ (Southern Cobra / The First Attack)
  190. tajeset „Ha´Defenderijet“ (Magic Touch)
  191. tajeset
  192. tajeset (Hawkeye)
  193. tajeset „Ha‘Masokjet Ha´Ameit“ (Shield of the West)
  195. tajeset (Maritime Surveillance Flight)
  200. tajeset
  201. tajeset „Ha‘Achat“ (The One)
  252. tajeset „Bihajs Latisa – Mata Kadet Krav“ (Flying School – Advanced Fighter)
  253. tajeset „Ha‘Negev“ (Negev)
  254. tajeset (Midland)
  505. tajeset „Gadna Avir“
  601. tajeset MANAT (Flight Test Centre)
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/43101#170548Version : 0
  Tango MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  LETECKÉ ZÁKLADNY A PŘISTÁVACÍ PLOCHY:
  Názvy jsou napsány v české transkripci, popřípadě je v závorce uvedena transkripce anglická. V některých případech je v závorce uvedeno i jiné jméno základny.

  Ami'ad (Šachar 20)
  Poloha - severozápadně od Kineretského (Tiberiadského) jezera
  Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

  Beerševa - Sde Tejman
  Poloha - N 31°17,3‘ - E 34°43,4‘
  VPD - 14/32, délka 1 040
  V současnosti se používá jen pro civilní provoz.

  Bejt El (Šachar 31)
  Přistávací plocha pro vrtulníky

  Bezet (Šachar 33).
  Poloha - severovýchodně od Naharie
  Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

  Biraneet (Šachar 11)
  Poloha - u libanonské hranice
  Předsunutá přistávací plocha pro vrtulníky.

  Dalton (Šachar 23)
  Poloha - 15km od libanonské hranice
  Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

  Dorot
  Poloha - východně od Sederotu
  Krátce užívaná v roce 1948, dnes přistávací plocha pro zemědělské letouny.

  Eilat ("J. Holtzman")
  Poloha - N 29°33.6‘ - E 34°57,6‘
  VPD - 026/206, délka 1 900 m
  Nejjižnější letiště v Izraeli. V současnosti používané jen pro civilní provoz.

  Ejn Šemer
  Poloha - východně od Hadery (u libanonské hranice)
  Přistávací plocha pro lehké letouny.

  Ejn-Jahav
  Poloha - v aravské poušti, asi 100 km severně od Ejlatu
  Přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky. Smíšený civilní a vojenský provoz.

  Ejtam AFB
  Poloha - N 31°4‘ - E 34°6‘ (Sinaj)
  VPD - 08/26, délka 2 454
  V roce 1981 předána Egyptu (přejmenována na el-Gora).

  Ekron
  viz Tel Nof

  Etzion AFB
  Poloha - N 29°36‘ - E 34°44‘ (Sinaj)
  VPD - 04/22, délka 2 434 m
  Původně egyptská základna Ras el-Nakab, obsazená Izraelem v roce 1967. V roce 1981 navrácena Egyptu a přejmenována na Taba.

  Gibor (Šachar 16)
  Poloha - východní část Kirjat Šmony
  Přistávací plocha pro vrtulníky.

  Haifa ("U. Micheali")
  Poloha - N 32°48,6‘ - E 35°2,6‘
  VPD - 16/34, délka 1 275 m
  Vrtulníková základna a sídlo technické školy IAF.

  Hatzeva (Ejn Kahatzeva - Šachar 32)
  Poloha - jižně od Mrtvého moře u jordánské hranice
  Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

  Chacerim (Hatzerim) AFB
  Poloha - N 31°15‘ - E 34°40‘
  VPD - 09/27, délka 1 830 m
  - 10/28, délka 2 750 m
  - 11/29, délka 2 440 m
  - 15/33, délka 1 830 m
  Jedna z největších základen IAF, sídlo leteckého muzea.

  Chacor (Hatzor) AFB
  Poloha - N 31°46‘ - E 34°44‘
  VPD - 05/23, délka 2 434 m)
  - 16/34, délka 2 434 m)
  Sídlo tří tajeset F-16.

  Herclija (Herzliya)
  Poloha - : N 32°10,8‘ - E 34°50,1‘
  VPD - 11/29, délka 1 003 m
  Přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky, dnes převážně civilní provoz.

  Kfar Sirkin
  Poloha - N 32°4‘ - E 34°56‘
  VDP - 14/32, délka 1 220 m
  - 10/28, délka 1 220 m
  Dříve základna RAF Petah Tikva, dnes velitelství izraelské PVO.

  Kirjat Gat (Kiryat-Gat)
  Poloha: N 31°28‘ - E 34°45‘
  VPD - 09/27, délka 915 m
  Původně letiště Falúdža, dnes již zaniklé.

  Lod (Tel Aviv - Ben Gurion International)
  Poloha - N 32°0,6‘ - E 34°52,6‘
  VPD - 077/257, délka 3 657 m
  - 119/229, délka 3 112 m
  - 027 /207, délka 1 780 m
  Původní jméno Lydda. Mezinárodní letiště Tel Aviv, sídlo několika transportních tajeset IAF.

  Maduchot (Šachar 14)
  Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

  Mahanajim (Ma'Hanaim - Šachar 24)
  Poloha - východně od Roš Pina (severovýchodní Izrael)
  Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky. Smíšený vojenský a civilní provoz

  Meggido (Šachar 7)
  Poloha - N 32°35‘ - E 35°14‘
  VPD - 09/27, délka 2 350 m
  Pomocné letiště základny Ramat David a předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

  Metzada (Masada)
  Přistávací plocha na břehu Mrtvého moře, na úpatí pevnosti Masada. V současnosti používaná především pro turistické lety a lety záchranné služby.

  Netanja (Kfar Hajim)
  Poloha - východně od Netanje
  V roce 1948 dočasná základna 101. tajeset, dnes přistávací plocha pro zemědělské letouny.

  Nevatim AFB
  Poloha - N 31°12‘ - E 35°0‘ (východně od Beerševy)
  VPD - 08/26, délka 3 050 m
  - 08/26, délka 2 440 m
  Základna dvou tajeset F-16A.

  Ofir AFB
  Poloha - N 27°59‘ - E 34°24‘ (Sinaj)
  VPD - 03/21, délka 2 434 m
  Původně egyptská základna Šarm al-Šejch (Ras Nasrani), obsazená Izraelem v roce 1967. V roce 1981 navrácena Egyptu. Dnes převážně civilní provoz. Sídlo amerického kontingentu vojsk OSN.

  Ovda (Uvda) AFB
  Poloha - N 29°56,2‘ - E 34°56,5‘ (severozápadně od Ejlatu)
  VDP - 020/200, délka 2 600 m
  - 020/200, délka 3 000 m
  Základna, vybudovaná počátkem 80. let jako náhrada za základny na Sinaji. Původně sloužila i jako mezinárodní letiště pro Ejlat.

  Palmachim AFB
  Poloha - N 31°55‘ - E 34°44‘ (severovýchodně od Ašdodu)
  VPD - 03/21, délka 2 000 m
  Základna, vybudovaná koncem 70. let jako náhrada za základny na Sinaji. Sídlo šesti vrtulníkových tajeset.

  Ramat David AFB
  Poloha - N 32°40‘ - E 35°11‘ (jihovýchodně od Haify)
  VPD - 145/325, délka 2 440 m
  - 105/285, délka 2 750 m
  - 085/265, délka 2 750 m
  Jedna ze dvou největších leteckých základen v Izraeli, původně vybudovaná pro RAF (v roce 1942). Sídlo tří tajeset F-16C/D a jedné tajeset AH-64A.

  Ramle (Ramleh)
  Poloha - jihovýchodně od Ramle
  Původně turecké letiště (od roku 1917), v jednu dobu sídlo velitelství IAF. Dnes zaniklé.

  Ramon AFB
  Poloha - N 30°50‘ - E 34°40‘ (jihozápadně od Beerševy)
  VPD - tři souběžné 07/25, délka 3 050 m
  Otevřená v roce 1981 jako náhrada za základny sinajské. Sídlo několika tajeset F-16 a AH-64D.

  Ramon
  Poloha - severně od Mizpe
  Přistávací plocha pro lehká letadla a vrtulníky, občas využívaná i pro civilní provoz. Nemá nic společného se základnou Ramon, jedná se jen o shodu jmen.

  Refidim AFB
  Poloha - N 30°23‘ - E 33°7‘ (Sinaj)
  VPD - délka 2 434 m
  Původně egyptská základna Bir Džafdžafa (Bir Giafgafa), obsazená Izraelem v roce 1967. V roce 1978 uzavřena.

  Revaja (Šachar 13)
  Poloha - v údolí Bejt Šean (jižně od Tiberiadského jezera)
  Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

  Ruchama
  Poloha - jižní Negev, poblíž Dorotu
  Přistávací plocha, krátce používaná v roce 1948.

  Sde Dov (Dov Hoz) AFB
  Poloha - N 32°7‘ - E 34°46,9‘ (severní předměstí Tel Avivu)
  VPD - 027/207, délka 1 741 m
  Sídlo několika tajeset lehkých letadel a vrtulníků. Smíšený vojenský a civilní provoz.

  Sde Khemed
  Poloha - východně od Tel Avivu (u dálnice na Jeruzalém)
  Pomocná přistávací plocha pilotní školy.

  Sdot Micha
  Poloha - východně od Aškelonu (mezi Kirjat Gan a Bejt Šemeš)
  Základna raket Jericho.

  Sedom
  Poloha - u jižního cípu Mrtvého moře
  Přistávací plocha, dnes již jen civilní provoz.

  Šdema (Šachar 19)
  Poloha - střední Negev (jižně od Ramonu)
  Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

  Tel Nof AFB
  Poloha - N 31°50‘ - E 34°50‘ (východně od Ašdodu)
  VPD - 15/33, délka 2 750 m
  - 00/18, délka 2 750 m
  - 09/27, délka 1 830 m
  Původně základna RAF Aqir (od roku 1941), od roku 1948 nesla jméno Ekron. Jedna ze dvou největších základen v Izraeli. Sídlo dvou tajeset F-15, dvou tajeset F-16I, tří vrtulníkových tajeset a zkušebního centra MANAT.

  Javneel (Yavne‘el)
  Poloha - západně od Tiberias
  Nezpevněná plocha, dnes používaná pro zemědělské letouny.
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/43101#170644Version : 0
  Tango MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  LETECKÉ JEDNOTKY, AKTIVNÍ V LÉTĚ 2006:


  Barevné rozlišení jednotek: bojové letouny, bitevní vrtulníky, školní a cvičné, vrtulníkové, transportní


  69. tajeset - F-15I - Chacerim
  100. tajeset - King Air 200 - Sde Dov
  101. tajeset - F-16C-40 - Chacor
  102. tajeset - A-4N, TA-4H - Chacerim
  103. tajeset - C/KC-130E/H - Lod
  105. tajeset - F-16D-40 - Chacor
  106. tajeset - F-15B/C/D - Tel Nof
  107. tajeset - F-16I - Ramon
  109. tajeset - F-16D-30 - Ramat David
  110. tajeset - F-16C-30 - Ramat David

  113. tajeset - AH-64D-I - Ramon
  114. tajeset - CH-53-2000 - Tel Nof
  115. tajeset - F-16A/B - Ovda
  116. tajeset - F-16A/B - Nevatim
  117. tajeset - F-16C-30 - Ramat David

  118. tajeset - CH-53-2000 - Tel Nof
  119. tajeset - F-16I - Ramon
  120. tajeset - B/KC/EC-707, IAI-1124N - Lod
  122. tajeset - G-550 - Lod

  123. tajeset - UH-60L - Chacerim (detašmenty Bezet a Haifa)
  124. tajeset - UH-60A/D - Palmachim (detašmenty Bezet a Haifa)
  125. tajeset - Bell 206B, OH-58B - Sde Dov

  131. tajeset - KC/C-130E/H - Lod
  133. tajeset - F-15A/B/D - Tel Nof
  135. tajeset - TB-20, King Air 200 - Sde Dov
  140. tajeset - F-16A/B - Nevatim
  144. tajeset - F-16A/B - Chacor

  160. tajeset - AH-1E/F - Palmachim (detašment Biraneet)
  161. tajeset - AH-1E/F - Palmachim (detašment Biraneet)

  190. tajeset - AH-64A - Ramon
  191. tajeset - RC-12D/K - Sde Dov
  193. tajeset - AS.565MA - Ramat David
  201. tajeset - F-16I * - Tel Nof
  253. tajeset - F-16I - Ramon

  601. tajeset MANAT - F-16A/B/C/D, F-15I, Tzukit - Tel Nof
  669. tajeset SAR - CH-53, UH-60 - Tel Nof
  BIST - G-120A, Tzukit, TA/A-4, AB206, UH-60, AH-1E - Chacerim

  * ve fázi přezbrojování
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/43101#170810Version : 0
  Tango MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  HISTORICKÉ STAVY:


  Leden 1949:
  69. tajeset - B-17G - Tel Nof
  100. tajeset - Piper Cub, Bonanza, Dragon Rapide - Tel Nof
  101. tajeset - S-199, Spitfire LF.IXE, P-51D - Chacor
  103. tajeset - C-46, C-47, Hudson, Mosquito PR.16 - Tel Nof
  141. tajeset - Consul, Anson, Harvard, Norseman - Kfar Sirkin
  Pomocná letka - Auster, Piper Cub - Ramat David
  Pilotní škola - Harvard, Kaydet - Kfar Sirkin


  Celkem:
  ??x S-199
  19 x Spitfire LF.XIE
  3x P-51D
  3x B-17G
  1x Mosquito PR.16
  10x Harvard
  4x Kaydet
  11x Piper Cub
  1x Norseman
  1x Auster
  5x C-46
  4x C-47
  2x Hudson
  2x Bonanza
  1x Dragon Rapide
  6x Consul
  3x Anson  29. října 1956 (začátek sinajské války)
  69. tajeset - B-17G - Ramat David
  100. tajeset - Piper Cub - Ramle (detašment Ejlat)
  101. tajeset - Mystére IVA - Chacor
  103. tajeset - Noratlas, C-47 -Tel Nof
  105. tajeset - P-51D - Ramat David
  109. tajeset - Mystére IVA - Ramat David (do bojů nezasáhla)
  110. tajeset - Mosquito FB.6/T.33 - Ramat David
  113. tajeset - Ouragan - Chacor
  115. tajeset - Meteor T.7, Mosquito PR.16 - Tel Nof
  116. tajeset - P-51D - Tel Nof
  117. tajeset - Meteor F.8/FR.9 - Tel Nof
  119. tajeset - Meteor NF.13 - Ramat David
  140. tajeset - Harvard - Beerševa
  147. tajeset - Kaydet - Ramle


  Celkem:
  20+x Mystére IVA
  22x Ouragan
  11x Meteor F.8/FR.9
  3x Meteor T.7
  2x Meteor NF.13
  29x P-51D
  13x Mosquito FB.6/T.33
  2x Mosquito PR.16
  2x B-17G
  11x Piper Cub
  17x Harvard
  25x Kaydet
  3x Noratlas
  16x C-47  Na území Izraele byly po dobu války dislokovány 3 francouzské jednotky, které obdržely izraelské krycí označení (a letouny dostaly izraelské znaky):
  199. tajeset - Mystére IVA - Ramat David
  200. tajeset - F-84F - Lod
  201. tajeset - Mystére IVA - Ramat David
  Celkem 30x Mystére IVA a 18x F-84F  5. června 1967 (začátek šestidenní války):
  100. tajeset - Super Cub, Cessna 172Q, Cessna 180, Turbo Porter - Sde Dov
  101. tajeset - Mirage IIICJ/BJ - Chacor
  103. tajeset - Noratlas - Tel Nof
  105. tajeset - Super Mystére B.2 - Chacor
  107. tajeset - Ouragan - Ramat David
  109. tajeset - Mystére IVA - Ramat David
  110. tajeset - Vautour II - Ramat David
  113. tajeset - Ouragan - Chacor
  114. tajeset - Super Frélon - Tel Nof
  116. tajeset - Mystére IVA - Tel Nof
  117. tajeset - Mirage IIICJ/BJ - Ramat David
  119. tajeset - Mirage IIICJ/CJ(R) - Tel Nof
  120. tajeset - C-97, Super Constellation - Lod
  122. tajeset - C-47 - Lod
  124. tajeset - S-55, S-58, Alouette II - Tel Nof
  135. tajeset - Do 27 - Sde Dov
  147. tajeset - Magister - Chacerim
  pilotní škola - Super Cub, Magister, Bell 47 - Chacerim


  Celkem:
  60x Mirage IIICJ
  2x Mirage IIICJ(R)
  3x Mirage IIIBJ
  35x Super Mystére B.2
  35x Mystére IVA
  50x Ouragan
  10x Vautour IIA
  3x Vautour IIBR
  5x Vautour IIN
  45x Magister
  23x Noratlas
  15x Dornier Do-27
  30x Piper Super Cub
  ?x Cessna 172
  2x Cessna 180
  ?x Turbo Porter
  16x C-47 Dakota
  7x C-97 Stratocruiser
  1x Super Constellation
  5x Super Frélon
  28x Sikorski S-55/58
  2x Allouette II
  13x Bell 47  6. října 1973 (začátek jomkipurské války):
  69. tajeset - F-4E - Ramat David
  100. tajeset - Super Cub - Sde Dov
  101. tajeset - Mirage IIICJ, Nešer - Chacor (detašment Refidim)
  102. tajeset - A-4H - Chacor
  103. tajeset - Noratlas, C-47 - Lod
  105. tajeset - Super Mystére B.2 - Chacor
  107. tajeset - F-4E - Chacerim (detašment Ofir)
  109. tajeset - A-4H - Ramat David
  110. tajeset - A-4E - Ramat David
  113. tajeset - Nešer - Chacerim
  114. tajeset - Super Frélon - Tel Nof
  120. tajeset - C/KC-97F/G, C-130H, B-707 - Lod
  122. tajeset - C-47 - Lod
  123. tajeset - AB-205 - Chacerim
  124. tajeset - S-55, S-58 - Tel Nof
  125. tajeset - Bell 206A, Allouette II - Sde Dov
  115. tajeset - A-4N - Tel Nof
  116. tajeset - A-4E - Tel Nof
  117. tajeset - Mirage IIICJ - Ramat David (detašment Refidim)
  119. tajeset - F-4E, RF-4E - Tel Nof
  131. tajeset - C-130H - Lod
  140. tajeset - A-4E - Tel Nof
  144. tajeset - Nešer - Etzion
  201. tajeset - F-4E - Chacor
  Pilotní škola - Super Cub, Magister, TA-4H - Chacerim  5. června 1982 (začátek operace "Šalom ha‘Galil"):
  69. tajeset - F-4E - Ramat David
  100. tajeset - Super Cub - Sde Dov
  101. tajeset - Kfir C2 - Chacor
  102. tajeset - A-4N - Ramon
  103. tajeset - C-47, Noratlas - Lod
  105. tajeset - F-4E - Chacor
  107. tajeset - F-4E - Chacerim
  109. tajeset - Kfir C-2 - Ramat David
  110. tajeset - F-16A/B - Ramat David
  113. tajeset - Kfir C-2 - Chacor
  114. tajeset - Super Frélon, CH-53A - Tel Nof
  115. tajeset - A-4N - Nevatim
  116. tajeset - A-4E - Ramon
  117. tajeset - F-16A/B - Ramat David
  118. tajeset - CH-53A - Tel Nof
  119. tajeset - F-4E, RF-4E - Tel Nof
  120. tajeset - B-707, IAI-1123 - Lod
  122. tajeset - C-47 - Lod
  123. tajeset - AB-205 - Chacerim
  124. tajeset - Bell 212 - Palmachim
  125. tajeset - Bell 206A/B/L, Allouette II - Sde Dov
  131. tajeset - C/KC-130H - Lod
  133. tajeset - F-15A/B/C/D - Tel Nof
  140. tajeset - A-4N - Ramon
  141. tajeset - A-4E - Ovda
  143. tajeset - Kfir C-2 - Ovda
  144. tajeset - Kfir C-2 - Ovda
  160. tajeset - AH-1E/F - Palmachim
  161. tajeset - AH-1E/F - Palmachim
  192. tajeset - E-2C - Chacerim
  195. tajeset - IAI-1124N - Lod
  201. tajeset - F-4E - Chacor
  253. tajeset - F-16A/B - Ramon
  Pilotní škola - Super Cub, Tzukit, TA-4H/J - Chacerim  Leden 1991 (operace Desert Storm):
  69. tajeset - F-4E Ramat David
  100. tajeset - Super Cub - Sde Dov
  101. tajeset - F-16C/D-40 - Chacor
  102. tajeset - A-4N - Ramon
  103. tajeset - C-47 - Lod
  105. tajeset - F-16C/D-40 - Chacor
  106. tajeset - F-15C/D - Tel Nof
  107. tajeset - F-4E-2000 - Chacerim
  109. tajeset - F-16C/D-30 - Ramat David
  110. tajeset - F-16C/D-30 - Ramat David
  113. tajeset - AH-64A - Ramon
  114. tajeset - CH-53A - Tel Nof
  115. tajeset - A-4N - Nevatim
  116. tajeset - F-16A/B - Nevatim
  117. tajeset - F-16C/D-30 - Ramat David
  118. tajeset - CH-53A - Tel Nof
  119. tajeset - F-4E-2000, RF-4E - Tel Nof
  120. tajeset - B-707, IAI-1123 - Lod
  122. tajeset - C-47 - Lod
  123. tajeset - AB-205 - Chacerim
  124. tajeset - Bell 212 - Palmachim
  125. tajeset - Bell 206A/B/L - Sde Dov
  131. tajeset - C/KC-130H - Lod
  133. tajeset - F-15A/B Tel Nof
  140. tajeset - F-16A/B Ramon
  141. tajeset - A-4E Ovda
  143. tajeset - Kfir C-2 - Ovda
  144. tajeset - Kfir C-7 Ovda
  160. tajeset - AH-1E/F - Palmachim
  161. tajeset - AH-1E/F - Palmachim
  190. tajeset - MD-500 - Palmachim
  192. tajeset - E-2C - Chacerim
  193. tajeset - AS.565MA - Palmachim
  195. tajeset - IAI-1124N - Lod
  201. tajeset - F-4E-2000 - Chacor
  253. tajeset - F-16A/B - Ramon
  Pilotní škola - Super Cub, Tzukit, TA-4H/J - Chacerim
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/43101#170850Version : 0
  Tango MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  SEZNAM TYPŮ LETADEL IDF/AF
  Až na výjimky nejsou zahrnuta letadla, používaná v jednom či dvou exemplářích.
  Za názvem typu následuje seznam, které jednotky a v kterém období daný typ používaly.
  U hebrejských názvů letadel jsem (navzdory svému zvyku) tentokrát použil transkripci anglickou


  BOJOVÉ A CVIČNÉ-BOJOVÉ LETOUNY

  Avia S-199 Sakin
  101. tajeset (1948 až 1949)
  105. tajeset (1949 až 1951)

  Spitfire Mk.IXE Yorkin
  101. tajeset (1948 až 1953)
  105. tajeset (1949 až 1956)
  107. tajeset (1953 až 1954)

  Beaufighter Mk.X

  Mosquito FB.6
  109. tajeset (1951 až 1956)
  110. tajeset (1953 až 1956)

  B-17G Flying Fortress
  69. tajeset (1948 až 1956)

  P-51D Mustang
  101. tajeset (1953 až 1956)
  105. tajeset (1951 až 1956)
  107. tajeset (1954 až 1956)
  116. tajeset (1956 až 1961)

  Meteor F.8
  107. tajeset (1962 až 1964)
  117. tajeset (1953 až 1962)

  Meteor NF.13
  119. tajeset (1956 až 1964)

  MD.450 Ouragan
  107. tajeset (1966 až 1967)
  113. tajeset (1955 až 1973)

  Mystére IV.A
  101. tajeset (1956 až 1962)
  109. tajeset (1956 až 1968)
  116. tajeset (1961 až 1971)

  Super Mystére B.2 (Sa'ar)
  105. tajeset (1958 až 1975)

  Mirage IIICJ Shahak
  101. tajeset (1962 až 1975)
  117. tajeset (1962 až 1980)
  119. tajeset (1964 až 1970)
  253. tajeset (1975 až 1982)
  254. tajeset (1982 až 1983)

  Mirage IIIBJ Shahak
  101. tajeset (1966 až 1975)
  117. tajeset (1962 až 1980)
  119. tajeset (1964 až 1970)
  253. tajeset (1975 až 1982)
  254. tajeset (1982 až 1983)

  SO.4050 Vautour II A
  110. tajeset (1957 až 1971)

  SO.4050 Vautour II N
  110. tajeset (1963 až 1971)
  119. tajeset (1958 až 1963)

  SO.4050 Vautour II BR
  110. tajeset (1958 až 1971)

  A-4H Ayit
  102. tajeset (1968 až 1986)
  109. tajeset (1968 až 1976)
  110. tajeset (1971 a 1977 až 1980)
  115. tajeset (1969 až 1972)
  140. tajeset (1976 až ??)

  A-4E Ayit
  102. tajeset (1976 až 1979)
  110. tajeset (1971 až 1977)
  116. tajeset (1971 až 1973)
  140. tajeset (1973 až 1976)
  143. tajeset (1976 až 1981)

  A-4F Ayit
  102. tajeset (1973 až 1979)

  A-4N Ayit
  102. tajeset (1979 - dodnes)
  115. tajeset (1972 až 2004)
  116. tajeset (1973 až 2003)
  140. tajeset (1976 až 1986)
  141. tajeset (1978 až 1986)

  TA-4H Ayit
  102. tajeset
  109. tajeset
  140. tajeset

  TA-4J Ayit
  pilotní škola

  F-4E Kurnas
  69. tajeset (1968 až 1995)
  105. tajeset (1975 až 1986)
  107. tajeset (1971 až 1998)
  119. tajeset (1970 až 2003)
  201. tajeset (1968 až 2005)

  IAI Nesher
  101. tajeset (1971 až 1975)
  113. tajeset (1973 až 1977)
  117. tajeset (1971 až 1973)
  144. tajeset (1972 až 1978)
  253. tajeset (1975 až 1982)

  Kfir C.1
  101. tajeset (1975 až 1978)
  113. tajeset (1975 až 1977)

  Kfir C.2
  101. tajeset (1978 až 1989)
  113. tajeset (1977 až 1985)
  143. tajeset (1981 až do zrušení počátkem 90. let)
  144. tajeset (1978 až 1985)

  Kfir TC.2
  101. tajeset (1981 až 1989)
  113. tajeset (1977 až 1985)
  143. tajeset (1981 až do zrušení počátkem 90. let)
  144. tajeset (1978 až 1985)

  Kfir C.7
  144. tajeset (1983 až 1994)

  F-15A Baz
  133. tajeset (1976 - dosud)

  F-15B Baz (Akef)
  106. tajeset (1982 - dosud)
  133. tajeset (1976 - dosud)

  F-15C Baz
  106. tajeset (1982 - dosud)
  133. tajeset (1982)

  F-15D Baz (Akef)
  106. tajeset (1982 - dosud)
  133. tajeset (1982)

  F-15I Ra'am
  69. tajeset (1998 - dosud)

  F-16A Netz
  110. tajeset (1980 až 1886)
  115. tajeset (2004 - dosud)
  116. tajeset (1986 - dosud)
  117. tajeset (1980 až 1986)
  140. tajeset (1986 - dosud)
  144. tajeset (1994 - dosud)
  253. tajeset (1982 až 2004)

  F-16B Netz
  110. tajeset (1980 až 1886)
  115. tajeset (2004 - dosud)
  116. tajeset (1986 - dosud)
  140. tajeset (1989 - dosud)
  144. tajeset (1994 - dosud)
  253. tajeset (1982 až 2004)

  F-16C-30 Barak
  109. tajeset (1986 až 2004)
  110. tajeset (1986 - dosud)
  117. tajeset (1986 - dosud)

  F-16D-30 Barak
  109. tajeset (1986 - dosud)
  110. tajeset (1986 - dosud)
  117. tajeset (1986 až 2004)

  F-16C-40 Barak
  101. tajeset (1989 - dosud)
  105. tajeset (1989 až 2004)

  F-16D-40 Barak
  101. tajeset (1989 až 2004)
  105. tajeset (1989 - dosud)

  F-16I Sufa
  107. tajeset (2005 - dosud)
  119. tajeset (2004 - dosud)
  201. tajeset (2006 - dosud)
  253. tajeset (2004 - dosud)


  CVIČNÉ LETOUNY

  Stearman PT-17 Kaydett
  141. tajeset (1954 až ??)

  Fokker S-11
  100. tajeset (1953 až 1954)

  Piper PA-18 Super Cub
  100. tajeset (1949 až 196?)

  AT-6 Texan (Harvard)
  140. tajeset (1950 až 1961)

  Meteor T.7
  107. tajeset (1962 až 1964)
  117. tajeset (1953 až 1962)

  Meteor T.8
  107. tajeset (1962 až 1964)
  117. tajeset (1957 až 1962)

  Fouga Magister
  141. tajeset

  IAI Tzukit

  T-41D Mescalero

  Grob G.120A-I


  DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ LETOUNY

  C-46 Commando
  106. tajeset (1948 až 1952)

  C-47 Skytrain (Dakota)
  103. tajeset (1948 až 1962)
  120. tajeset (1962 až 1972)
  122. tajeset (1962 - 2004)

  C-54A Skymaster (DC-4)
  106. tajeset (1948 až 1949)

  Boeing 377M Stratocruiser
  120. tajeset (1964 až 1975)

  KC-97F Stratocruiser
  120. tajeset (1968 až 1975)

  KC-97G Stratocruiser
  120. tajeset (1967 až 1978)

  L-749 Constellation
  120. tajeset (1967)

  N.2501IS Noratlas
  103. tajeset (1955 až 1976)

  N.2501D Noratlas
  103. tajeset (1962 až 1976)

  C-130E Karnaf

  C-130H Karnaf
  103. tajeset (1974 až 1976)
  120. tajeset (1971 až 1976)
  131. tajeset (1971 - dosud)

  KC-130H Karnaf
  131. tajeset (1974 - dosud)

  B-707-100
  120. tajeset (1973 až 1984)

  B-707-320
  120. tajeset (1977 - dosud)

  IAI 101/201 Arava
  122. tajeset (1973 až 1984)

  IAI 1123 Westwind
  120. tajeset (1973 - dosud)
  195. tajeset (1976 až 1978)


  LEHKÉ DOPRAVNÍ A VÍCEÚČELOVÉ LETOUNY

  Piper PA-11 Cub Special
  100. tajeset (1949)

  Avro Anson Mk.I
  114. tajeset (1949 až 1956)

  Auster AOP Mk.V/IX

  Airspeed AS-65 Consul
  114. tajeset (1949 až 1956)

  Beech 35 Bonanza
  100. tajeset (1949 až 195?)

  DH-89A Dragon Rapide
  115. tajeset (1948 až 1956)

  Fairchild F-24R Argus

  BN-2A Islander
  135. tajeset (1973 až 1978)

  Beech 80 Queen Air (Zamir)
  135. tajeset (1974 - dosud)

  Cessna 172

  Cessna 180 Skywagon

  Cessna 182
  100. tajeset (196? až 1994)

  Cessna 185
  100. tajeset (1962 až 1982)

  Cessna U-206C Super Skywagon
  100. tajeset (1968 - dosud)

  Do-27A/Q
  100. tajeset (1964 až 1986)

  Do-28B-1
  100. tajeset (1971 - dosud)

  UC-64A-ND Norseman

  Airspeed Oxford

  PC-6A Turbo Porter

  RC-3 Sea Bee

  Socata TB-20 Trinidad
  135. tajeset (1995 - dosud)

  Beech Super King Air 200


  PRŮZKUMNÉ LETOUNY

  PBY-5A Catalina
  103. tajeset (1951 až 1956)

  Mosquito PR.16
  115. tajeset (1956 až 1960)

  Meteor FR.9
  107. tajeset (1962 až 1964)
  117. tajeset (1955 až 1962)

  OV-1D Mohawk

  RC-12 Super King Air 200 (Zufit)

  RF-4E Kurnass
  69. tajeset (1968 až 1995)
  105. tajeset (1975 až 1986)
  107. tajeset (1971 až 1998)
  119. tajeset (1970 až 2003)
  201. tajeset (1968 až 2005)

  RF-4E(S) Shablool
  119. tajeset

  Kfir C-7CR
  144. tajeset (1985 až 1994)

  IAI-1124N Sea Scan
  195. tajeset (1978 až 200?)

  E-2C Daya (Hawkeye)
  192. tajeset (1978 až 2004)


  BOJOVÉ VRTULNÍKY

  MD-500 Lahatut
  160. tajeset (1980 až 1985)
  161. tajeset (1980 až 1985)
  190. tajeset (1985 až 1995)

  AH-1E Tzeffa
  160. tajeset (1980 až 1987)
  161. tajeset (1981 - dosud)

  AH-1F Tzeffa
  160. tajeset (1981 - dosud)
  161. tajeset (1981 - dosud)

  AH-64A Peten
  113. tajeset (1990 až 2005)
  190. tajeset (1995 - dosud)

  AH-64D-I Saraf
  113. tajeset (2005 - dosud)


  VRTULNÍKY

  SA.318C Alouette II
  124. tajeset
  125. tajeset (1972 až 1972)

  SA.321K Super Frélon
  114. tajeset (1966 až 1991)

  Sikorski 55 (UH-19 Chickasaw)
  124. tajeset

  Sikorski 58 (CH-34 Choctaw)
  124. tajeset

  Bell 47G
  124. tajeset

  Bell 205 (UH-1D) Anafa
  123. tajeset (1982 až 1989)

  Bell 206A (OH-58A) Saifan
  125. tajeset (197? - dosud)

  Bell 206C (OH-58C) Saifan

  Bell 206L (OH-58D) Saifan
  125. tajeset (1981 - dosud)

  Bell 212 (UH-1N) Anafa
  123. tajeset (1989 až 200?)
  124. tajeset (1975 až 200?)

  CH-53A Yasur
  114. tajeset (1973 - dosud)
  118. tajeset (1991 - dosud)

  CH-53G Yasur
  118. tajeset (1969 - dosud)

  SA.365N Dauphin 2 (HH-65A)
  193. tajeset (1988 - dosud)

  UH-60A Blackhawk
  124. tajeset (1994 - dosud)

  UH-60L Blackhawk
  123. tajeset (200? - dosud)

  Poslední úprava: Tango, 10.7.2008
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/43101#174455Version : 0
  Tango MOD