Portnova, Zinajda Martynovna

Rozpočet tohoto webu pro rok 2016 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 56.655,- Kč Chci přispět
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Portnova, Zinajda Martynovna

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Zinaida M. Portnova – partyzánská rozvědčice


  (1926 – 1944)  Hrdinka Sovětského svazu - "pioněrka"


  Narodila se 20. února 1926 v Leningradě, kde ukončila desetiletou školu. Její otec i matka pracovali v Kirovském závodě. V červnu 1941 cestovala na letní prázdniny spolu s mladší sestrou Galjou ke své babičce do vsi Zuje ve Vitebské oblasti. Cestou vlakem, nedaleko od cíle - na nádraží v Obolsku, ji zastihla válka.


  Zina neodešla s ostatními běženci, ale připojila se ke komsomolské podzemní organizaci „Mladí mstitelé“ v Obolsku, vedené komsomolkou E. S. Zeňkovou. Spolu s nimi se na jaře 1942 zúčastnila diverzních akcí proti železnici, elektrárně a skladišti lnu. Poté byla pověřena, aby pronikla do německé důstojnické jídelny, kde v převlečení za servírku otrávila jedem na krysy oběd a zlikvidovala tak celý štáb místní německé posádky. Okupanti v odpověď na tento čin rozpoutali ve městě teror a ilegální organizaci „Mladých mstitelů“ rozprášili. Zině se podařilo v srpnu 1943 uprchnout k partyzánům. Prošla výcvikem, osvojila si trofejní německý samopal a stala se rozvědčicí partyzánského oddílu. Již za necelý měsíc od svého příchodu k partyzánům se zúčastnila první bojové akce. Při likvidaci místní německé posádky kosila palbou ze samopalu zmatené Němce poté, co jim partyzáni z její skupiny podpálili ubikace a vyhodili do povětří skladiště zbraní. Velitel navrhnul Zinu za prokázanou odvahu v boji na Řád Rudé hvězdy. Ani při několika dalších akcích, kterých se zúčastnila během října a listopadu její samopal nezahálel.


  V prosinci 1943 dostala od velitele úkol pokusit se navázat spojení s přeživšími členy organizace „Mladí mstitelé“ v Obolsku. Zina šla do města neozbrojena a na udání někoho z místních byla zadržena na zpáteční cestě gestapem a předvedena na místní vyšetřovnu. Během výslechu se jí podařilo v nestřežené chvíli sebrat ze stolu pistoli a s ní pak zastřelit dva gestapáky v místnosti. Poté vyskočila oknem na dvůr, kde přesným výstřelem složila strážného a dala se na útěk směrem k řece. Tam na ni měli čekat ostatní členové skupiny. Byla však zasažena do nohy a dostižena svými pronásledovateli. Ti jí odvezli na hlavní vyšetřovnu gestapa do Vitebska, kde byla podrobena mučení, aby prozradila členy organizace „Mladí mstitelé“, kteří se ještě ukrývali v Obolsku. Zina však mlčela a odmítala komunikovat. Při jednom převozu na výslech se neúspěšně pokusila o sebevraždu skokem pod nákladní vůz. Přes veškeré úsilí se gestapu nepodařilo dívku zlomit a ta byla 13. ledna 1944 popravena.


  Zina Portnova se po válce stala pojmem, její jméno bylo vyslovováno s úctou. Byla dávána za vzor sovětským pionýrům, kteří po ní pojmenovávali své organizace a jejími portréty zdobili své školy, byly jí věnovány články, knihy a skládaly se o ní verše. 1. července 1958 byl Zině Portnové udělen titul Hrdina SSSR im memoriam jako hrdince – „pioněrce“. Problém byl v tom, že Zina již v roce 1943 vstoupila do Komsomolu, a přesto, že byla v partyzánském oddílu nejmladší, v době své smrti jí bylo téměř osmnáct let. To bylo po celá léta zamlčováno, aby tak nebyla narušena pionýrská legenda.


  V Rusku a Bělorusku je po ní pojmenováno mnoho ulic. U dálnice mezi městy Vitebskem a Opolskem stojí její památník a jedna z lodí ruské námořní obchodní flotily dodnes nese její jméno.
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/31429#113468Version : 0
  Vladimír Šilhán