Přehled boje proti genocidě

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Přehled boje proti genocidě

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Přehled boje proti genocidě a zločinům proti lidskosti ve XX. století


  ...........1907 - druhá konference v Haagu.
  28.06.1919 - Versaillská smlouva (čl. 227-228).
  10.08.1920 - Sévreská smlouva (čl. 230).
  ...........1925 - Pellova zpráva o hromadné kriminalitě států.
  ...........1928 - Briandův-Kelloggův pakt, odsuzující použití války k řešení problémů.
  19.01.1946 - uveřejněna Charta Mezinárodního vojenského tribunálu v Tokiu
  11.12.1946 - Usnesení č. 95 (I) valného shromáždění OSN potvrzuje principy mezinárodního práva, zavedené v Norimberku.
  .....................- Usnesení č. 96 (I) definuje genocidu.
  21.11.1947 - OSN ustavuje Komisi pro mezinárodní právo.
  09.12.1948 - OSN přijímá Úmluvu předcházení a stíhání zločinu genocidy.
  10.12.1948 - OSN přijímá Všeobecnou deklaraci lidských práv.
  26.11.1968 - OSN přijímá Úmluvu o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
  25.01.1974 - Rada Evropy přijímá Úmluvu o nepromlčitelnosti zločinů proti lidskosti.
  26.08.1985 - Whitakerova zpráva o genocidě.
  22.02.1993 - Usnesení č. 808 Rady bezpečnosti: ustavení zvláštního mezinárodního tribunálu k odsouzení zločinů v bývalé Jugoslávii.
  URL : http://en.valka.cz/topic/view/19444#72424Version : 0