Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Subcategories

Military awards and medals

65 65 82

Topics

 

Medaile Za Zásluhy Ve Službě (MVD)


Medal For Distinction In Service / Медаль За Отличие В Службе (MVD)

4 77

Medaile Za Přínos K Posilování Zákona (MVD)


Medal For Contribution to Strengthening the Rule of Law / Медаль За вклад в укрепление правопорядка (MVD)

1 83

Medaile Za Vzornou Službu V Ministerstvu Vnitra (MVD)


Medal For Impeccable Service in the MVD / Медаль За безупречную службу в МВД

1 88

Medaile Pracovní Slávy (MVD)


Medal For Labour Valour / Медаль За трудовую доблесть (MVD)

1 67

Medaile Za Vojenskou Spolupráci (MVD)


Medal For Military Cooperation / Медаль За Боевое Содружество (MVD)

1 69

Medaile Za Zásluhy Ve Službě Za Zvláštních Okolností (MVD)


Medal For Merit in Service in Special Circumstances / Медаль За заслуги в службе в особых условиях (MVD)

1 73

Medaile Za Odvahu Při Záchraně (MVD)


Medal For Courage During a Rescue / Медаль За смелость во имя спасения (MVD)

1 74

Medaile Za Zneškodnění Výbušnin (MVD)


Medal For Explosives Disposal / Медаль За разминирование (MVD)

1 85

Medaile Vojenské Slávy (MVD)


Medal For Military Valour / Медаль За Воинскую Доблесть (MVD)

1 68

Medaile Slávy Ve Službě (MVD)


Medal For Valour In Service / Медаль За Доблесть В Службе (MVD)

1 70

Medaile 360 Let Požární Ochrany V Rusku (EMERCOM)


Medal 360 Years Of Fire Protection In Russia / Медаль 360 лет пожарной охране России (EMERCOM)

1 85

Medaile Účastníka Krizových Humanitárních Operací (EMERCOM)


Medal Participant In Emergency Humanitarian Operations / Медаль Участнику чрезвычайных гуманитарных операций (EMERCOM)

1 61

Pamětní Medaile 75 Let Civilní Obrany (EMERCOM)


Commemorative Medal 75 Years Of Civil Defence / Памятная Медаль 75 лет гражданской обороне (EMERCOM)

1 71

Medaile 200 Let Profesionální Požární Ochrany Moskvy (EMERCOM)


Medal 200 Years Of Professional Fire Protection In Moscow / Медаль 200 лет профессиональной пожарной охране Москвы (EMERCOM)

1 66

Medaile Za Přínos K Požární Ochraně Na Kritických Veřejných Místech (EMERCOM)


Medal For Special Contribution To The Fire Safety Of Critical Public Facilities / Медаль За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов (EMERCOM)

1 78

Medaile Za Protipožární Ochranu (EMERCOM)


Medal For Fire Prevention / Медаль За предупреждение пожаров (EMERCOM)

1 66

Medaile Za Službu U Krizového Letectva (EMERCOM)


Medal For Service In MES Of Russia Aviation / Медаль За службу в авиации МЧС РОССИИ (EMERCOM)

1 63

Medaile Za Záslužnou Službu U Státní Požární Služby (EMERCOM)


Medal For Distinguished Service In The State Fire Service / Медаль За отличие в службе Государственной Противопожарной Службы (EMERCOM)

4 70

Medaile Za Záslužnou Vojenskou Službu (EMERCOM)


Medal For Distinguished Military Service / Медаль За отличие в военной службе (EMERCOM)

4 79

Medaile 25 Let Ministerstva Krizových Situací Ruska (EMERCOM)


Medal 25 Years Of The MES Of Russia / Медаль 25 лет МЧС России (EMERCOM)

1 66

Medaile 20 Let Ministerstva Krizových Situací Ruska (EMERCOM)


Medal 20 Years Of The MES Of Russia / Медаль 20 лет МЧС России (EMERCOM)

1 97

Medaile 15 Let Ministerstva Krizových Situací Ruska (EMERCOM)


Medal 15 Years Of The MES Of Russia / Медаль 15 лет МЧС России (EMERCOM)

1 80

Medaile Za Propagaci Záchranářství (EMERCOM)


Medal For The Promotion Of Rescue Matters / Медаль За пропаганду спасательного дела (EMERCOM)

1 99

Medaile Za Spolupráci Mezi Záchrannými Sbory (EMERCOM)


Medal For Cooperation Between Rescue Services / Медаль За содружество во имя спасения (EMERCOM)

1 86

Medaile Za Vzornou Službu (EMERCOM)


Medal For Impeccable Service / Медаль За везупречную службу (EMERCOM)

1 84

Medaile Za Záchranu Tonoucího (EMERCOM)


Medal For The Salvation Of The Drowning / Медаль За спасение погибающих на водах (EMERCOM)

1 103

Medaile Za Odminování (EMERCOM)


Medal For Mine Clearing / Медаль За Разминирование (EMERCOM)

1 93

Medaile Za Statečnost Při Požáru (EMERCOM)


Medal For Courage In A Fire / Медаль За отвагу на пожаре (EMERCOM)

1 83

Medaile Za Zásluhy Při Odstraňování Následků Nebezpečných Situací (EMERCOM)


Medal For distinction in eliminating the effects of emergency situations / Медаль За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (EMERCOM)

1 94

Kříž Slávy (EMERCOM)


Cross For Valour / Крест За доблесть (EMERCOM)

1 99