Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Topics

 

Antonov v.p. [2010- ]


Antonov Company / ДП Антонов

2 608

Černomořské loděnice [1965-1991]


Black Sea Shipyard / Черноморский судостроительный завод

1 34

Charkovská státní letecká výrobní společnost [199R- ]


Kharkiv State Aircraft Manufacturing Company / Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

1 663

Charkovské letecké výrobní sdružení (CHAPO) [1976-199R]


Kharkov Aircraft Production Association / Харьковское авиационное производственное объединение

1 172

Charkovský letecký závod č. 135 [1934-194R]


Kharkov Aircraft Factory No. 135 / Харьковский авиационный завод № 135

2 539

Charkovský letecký závod č. 135 [1943-196R]


Kharkov Aircraft Factory No. 135 / Харьковский авиационный завод № 135

1 197

Charkovský letecký závod Leninského komsomolu [1968-1976]


Kharkov Aircraft Factory named after Leninist Komsomol / Харьковский авиационный завод имени Ленинского комсомола

1 144

Charkovský letecký závod Sovnarkomu Ukrajinské SSR [1926-1932]


Kharkov Aircraft Factory named after Sovnarkom of Ukrainian SSR / Харьковский авиационный завод им. Совнаркома Украинской ССР

1 118

Charkovský lokomotivní závod č. 183 Kominterny [1936-1941]


Kharkov Steam Locomotive Factory No. 183 named after Comintern / Харьковский паровозостроительный завод №183

1 1.511

Charkovský lokomotivní závod Kominterny [1927-1936]


Kharkov Steam Locomotive Factory named after Comintern / Харьковский паровозостроительный завод № 183 имени Коминтерна

1 967

Charkovský závod č. 75 [1943-1957]


Charkov Factory No. 75 / Харьковский завод № 75

1 137

Charkovský závod dopravního strojírenství V. A. Malyševa [1957-1978]


Charkov Factory of Transport Engineering named after V. A. Malyshev / Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева

1 73

Charkovský závod pokusné stavby letadel [1932-1934]


Kharkov Experimental Aircraft Production Factory / Харьковский завод опытного самолетостроения

1 163

Drohobyčský závod automobilových jeřábů [1966-199R]


Drogobych Factory of Automobile Cranes / Дрогобычский завод автомобильных кранов

1 70

Jižní strojírenský závod (Južmaš) [1966-1978]


Southern Machine-Building Factory (Yuzhmash) / Южный машиностроительный завод (Южмаш)

1 73

Kyjevské letecké výrobní sdružení [1974-1992]


Kiev Aircraft Production Association / Киевсккое авиационное производственное объединение

1 196

Kyjevský arzenál [17RR-1925]


Kiev Arsenal / Киевский арсенал

1 65

Kyjevský letecký závod č. 43 [1931-1941]


Kiev Aircraft Factory No. 43 / Киевский авиационный завод № 43

1 158

Kyjevský letecký závod č. 473 [1944-1967]


Kiev Aircraft Factory No. 473 / Киевский авиационный завод № 473

1 219

Kyjevský letecký závod [1967-1974]


Kiev Aircraft Factory / Киевский авиационный завод

1 162

Kyjevský mechanický závod [1966-1984]


Kiev Mechanical Factory / Киевский механический завод

1 126

Kyjevský státní letecký závod Aviant [1995-2005]


Kiev State Aircraft Factory Aviant / Київський державний авіаційний завод Авіант

1 135

Letecký vědecko-technický komplex O. K. Antonova (ANTK Antonova) [1992-2010]


Aeronautical Scientific-Technical Complex named after O. K. Antonov / Авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова

1 94

Loděnice 61 komunardů v.p. [1991- ]


Shipyard named after 61 Communards GE / ДП Суднобудівний завод ім. 61 комунара

2 689

Loděnice 61 komunardů [1931-1936, 1966-1991]


Shipyard named after 61 Communards / Судостроительный завод им. 61 коммунара

1 80

Loděnice č. 198 André Martyho [1937-1944]


Shipyard No. 198 named after Andre Marty / Судостроительный завод № 198 им. Андре Марти

1 39

Loděnice č. 200 61 komunardů [1936-1944]


Shipyard No. 200 named after 61 Communards / Судостроительный завод № 200 им. 61 коммунара

1 85

Loděnice č. 444 André Martyho [1944-1952]


Shipyard No. 444 named after Andre Marty / Судостроительный завод № 444 им. Андре Марти

1 36

Loděnice č. 445 61 komunardů [1944-1966]


Shipyard No. 445 named after 61 Communards / Судостроительный завод № 445 им. 61 коммунара

1 74

Lvovský autobusový závod 50. výročí SSSR [1949-1994]


Lvov Bus Factory of the 50th Anniversary of USSR / Львовский автобусный завод имени 50-летия СССР

1 67

Lvovský autobusový závod s.r.o. [2015- ]


Lviv Bus Factory LLC / ТОВ Львівський автобусний завод

1 1.176

Nikolajevské sdružené státní závody André Martyho [1924-1936]


Nikolaev Combined State Factories named after Andre Marty / Николаевские объединенные государственные заводы завод имени Андре Марти

1 31

PAT Černomořské loděnice [201R- ]


Black Sea Shipyard OJSC / ПАТ Чорноморський суднобудівний завод

2 212

PAT Drohobyčský závod automobilových jeřábů [199R- ]


Drohobych Factory of Automobile Cranes OJSC / ПАТ Дрогобицький завод автомобільних кранів

1 1.763

Sériový závod Antonov [2010-RRRR]


Antonov Serial Production Plant / Серійний завод Антонов

2 1.055

Sevastopolský letecký závod č. 45 Maxima Gorkého [1929-1941]


Sevastopol Aircraft Factory No. 45 named after Maxim Gorky / Севастопольский авиационный завод № 45 Максима Горького

1 279

Státní konstrukční kancelář Jižní M. K. Jangela v.p. [1991- ]


State Design Bureau Yuzhnoye named after M. K. Yangel GE / ДП Державне конструкторське бюро Південне імені М. К. Янгеля

2 2.586

Státní svazový závod č. 586 [1952-1966]


State Union Factory No. 586 / Государственный союзный завод № 586

1 797

Státní svazový závod Rudého praporu č. 393 [1938-1941]


State Union Red Banner Factory No. 393 / Государственный союзный Краснознаменный завод № 393

1 1.544

Výrobní sdružení Jižní strojírenský závod A. M. Makarova v.p. (Pivdenmaš) [2000- ]


Production Association Southern Machine-Building Factory named after A. M. Makarov GE / ДП Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова (Південмаш)

2 3.213

Výrobní sdružení Jižní strojírenský závod [1978-1982, 1989-1992]


Production Association Southern Machine-Building Factory / Производственное объединение Южный машиностроительный завод

1 69

Závod aeroplánů a hydroplánů Artur Anatra [1913-1920]


Airplane and Seaplane Factory Arthur Anatra / Завод аэропланов и гидропланов Артура Анатра

1 459

Závod V. A. Malyševa v.p. [199R- ]


Malyshev Plant GE / ДП Завод імені В. О. Малишева

2 5.155

Žytomyrský závod obrněné techniky v.p. [2012- ]


Zhytomyr Armored Vehicle Factory GE / ДП Житомирський бронетанковий завод

1 470