Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Topics

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.959

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 3.038

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 3.088

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.813

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.338

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.361

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.723

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.840

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.272

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.627

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 3.071

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.627

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.327

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.795

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.534

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.775

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.934

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.738

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.765

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.570

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.185

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.491

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.964

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.464

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.161

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.696

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.519

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 11.171

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 12.217

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 6.109

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.796

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 7.112

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.461

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.743

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.644

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 438

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 3.007

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.392

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.953

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 2.081

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.275

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.308

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.684

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.384

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.477

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.530

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 17.306

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.308

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.877

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.187

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.698

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.688

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.722

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.948

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.729

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.519

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.791

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.568

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.784

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.274

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.590

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.342

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.344

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.475

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.359

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 4.033

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.573

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.882

Prejavy


3 6.245

Rozkazy, smernice


1 5.062

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.314

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 5.122

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 3.097

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.156

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.632

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 3.077

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.422

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.855

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 383

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.920

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.261

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.724

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.638

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.727

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.290

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 5.034

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.210

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.552

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.993

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.462

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.832

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.336

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.824

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.176

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 3.066

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.152

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.812

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.953

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 4.100

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.506

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.192

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.929

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.952

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.554

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.265

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.558

Vojenské prísahy


1 4.855

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.529

Articles

Česká státní vlajka

Radek Enžl 37.889

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 24.226

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 22.988

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 17.503

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 13.238

Dlouhý telegram

Jan Ešner 21.656

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 15.476

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 15.064

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 18.957

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 17.285

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 13.012

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 23.776

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 12.650

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 13.036

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.578

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 17.514

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 16.686

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.875

Marshallův plán

Jan Ešner 20.996

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 18.733

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.779

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 7.420

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 7.476

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 8.091

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.518

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 33.176

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 20.415

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.622

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 16.100

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 31.076

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.947

Promluvy

Bronco 11.306

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 14.691

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.812

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 11.431

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 11.440

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 16.338

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.949

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 11.424

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.853

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 15.659

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 14.296

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 13.180

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 13.555

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.904

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 17.163

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.922

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 27.971

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.759

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 17.535

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 13.609

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 27.403

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Radim Kapavík 16.803

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 9.581

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 16.671

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 17.954

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 12.942

Teheránská deklarace

Jan Flieger 15.545

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 28.374

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.384

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.976

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.122

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.957

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.601

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.227

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.302

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.989

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.552

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.196

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.561

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.544

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.106

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.393

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.287

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.870

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.323

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.903

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.860

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.412

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.281

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.773

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.284

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 14.632

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 7.214

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 6.867

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 10.078

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 7.002

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 6.196

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.916

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.859

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.952

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 6.284

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 6.133

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 7.009

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 6.099

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 7.336

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 6.340

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 7.000

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 7.595

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 7.632

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 7.208

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 6.776

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 6.250

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 6.533

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 6.088

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 6.011

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.914

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 5.696

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 6.020

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 6.760

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.789

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 6.147

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 6.894

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 6.559

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 6.065

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 6.599

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 6.267

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 9.908

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 20.397

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 23.195

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 59.344

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.844

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 10.667

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 10.376

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.726

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.780

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.865

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 10.032

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.748

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 21.386

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 10.503

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 9.831

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.847

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 8.397

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 9.194

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 8.054

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 8.188

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 10.225

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.837

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.846

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 8.058

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 8.437

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 7.704

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 8.103

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.873

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 13.212

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 13.266

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 12.916

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.729

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 14.800

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 13.698

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 14.857