Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Topics

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.799

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.903

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.927

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.647

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.063

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.202

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.550

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.689

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.087

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.498

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.943

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.431

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.179

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.548

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.335

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.591

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.493

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.598

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.597

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.359

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 2.987

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.270

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.786

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.333

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.000

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.495

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.351

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.783

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.785

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.949

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.593

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.678

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.191

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.573

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.387

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 270

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.870

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.175

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.817

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.879

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.105

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.083

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.417

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.213

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.272

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.359

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.713

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.155

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.766

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.042

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.524

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.524

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.433

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.796

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.532

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.358

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.639

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.405

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.614

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.094

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.476

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.150

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.183

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.323

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.169

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 3.892

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.424

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.751

Prejavy


3 6.039

Rozkazy, smernice


1 4.940

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.191

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 4.820

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 2.969

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.041

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.424

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 2.947

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.278

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.625

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 206

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.805

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.131

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.598

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.531

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.467

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.042

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 4.838

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.070

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.425

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.892

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.334

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.710

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.225

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.706

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.072

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 2.946

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.003

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.691

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.840

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 3.921

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.294

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.062

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.792

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.786

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.117

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.110

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.385

Vojenské prísahy


1 4.752

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.414

Articles

Česká státní vlajka

Radek Enžl 35.374

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 23.199

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 21.827

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.794

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.531

Dlouhý telegram

Jan Ešner 20.567

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.852

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 14.171

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 18.074

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.391

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.371

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 22.498

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.902

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.281

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.042

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 15.983

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.876

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.295

Marshallův plán

Jan Ešner 19.320

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 18.016

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.196

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.877

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.896

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.461

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.036

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 29.927

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 19.345

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.092

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.554

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 29.592

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.321

Promluvy

Bronco 10.526

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.977

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.116

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.827

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.757

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 15.335

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.247

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.848

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.217

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.999

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.456

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.483

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.797

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.183

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.265

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.145

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 26.148

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.135

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 16.599

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.952

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 25.860

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 15.552

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.925

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.642

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 16.431

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 12.095

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.758

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 25.998

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.456

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.089

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.390

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.079

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.642

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.300

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.349

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.075

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.607

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.249

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.724

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.546

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.196

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.521

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.321

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.958

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.426

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.959

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.749

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.443

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.339

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.691

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.354

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.801

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 6.108

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 6.096

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 8.707

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.954

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.548

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.239

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.126

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.363

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.573

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.367

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 6.058

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.400

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 6.001

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.493

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 6.017

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 6.585

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 6.471

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 6.034

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.836

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.428

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.652

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.362

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.366

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.256

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 5.039

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.339

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.696

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.114

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.541

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.898

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 5.610

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.394

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.577

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.459

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 8.698

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.531

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 22.139

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 57.047

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.171

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 10.039

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.736

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.101

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.185

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.292

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.456

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.104

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 20.261

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.859

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 9.031

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.154

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.745

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.433

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.385

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.441

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.498

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.136

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.238

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.467

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.696

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 7.001

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.498

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.321

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.259

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.506

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 12.077

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.084

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 14.032

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.916

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 14.044