Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 0,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 709 příspěvků vloženo, 2263 editováno a 1275 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Topics

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.992

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 3.063

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 3.133

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.861

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.444

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.401

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.779

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.875

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.313

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.663

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 3.101

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.684

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.353

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.862

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.567

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.823

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 6.073

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.766

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.810

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.639

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.231

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.543

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 4.000

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.517

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.198

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.761

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.566

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 11.297

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 12.292

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 6.162

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.854

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 7.230

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.522

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.787

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.727

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 483

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 3.050

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.466

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.978

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 2.142

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.328

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.381

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.740

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.422

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.522

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.580

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 17.458

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.352

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.915

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.226

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.750

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.743

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.807

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.996

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.780

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.572

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.850

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.612

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.820

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.324

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.636

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.403

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.398

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.509

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.415

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 4.081

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.620

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.908

Prejavy


3 6.298

Rozkazy, smernice


1 5.093

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.338

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 5.212

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 3.126

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.195

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.666

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 3.109

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.461

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.906

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 412

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.964

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.296

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.757

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.669

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.804

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.331

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 5.081

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.236

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.594

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 4.020

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.495

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.874

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.365

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.851

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.202

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 3.087

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.217

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.837

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.978

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 4.140

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.561

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.227

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.975

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 4.013

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.661

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.306

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.606

Vojenské prísahy


1 4.885

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.554

Articles

Česká státní vlajka

Radek Enžl 38.628

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 24.525

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 23.359

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 17.748

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 13.445

Dlouhý telegram

Jan Ešner 22.062

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 15.672

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 15.368

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 19.242

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 17.574

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 13.224

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 24.527

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 12.874

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 13.303

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.767

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 18.062

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 16.980

Leták národního výboru

Jan Flieger 12.047

Marshallův plán

Jan Ešner 21.470

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 18.936

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.955

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 7.585

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 7.646

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 8.271

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.688

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 34.113

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 20.738

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.825

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 16.198

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 31.559

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 14.137

Promluvy

Bronco 11.554

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 14.902

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 11.020

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 11.613

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 11.667

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 16.604

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 11.141

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 11.602

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 11.017

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 15.834

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 14.528

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 13.399

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 13.789

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 13.118

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 17.530

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 13.205

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 28.326

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.966

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 17.813

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 13.802

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 27.872

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Radim Kapavík 17.198

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 9.767

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 16.953

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 18.212

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 13.312

Teheránská deklarace

Jan Flieger 16.013

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 29.085

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.646

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.214

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.310

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.208

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.872

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.496

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.548

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.224

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.846

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.474

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.849

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.829

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.349

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.655

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.605

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.129

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.594

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.161

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.136

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.684

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.554

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.051

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.542

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 14.825

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 7.566

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 7.089

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 10.485

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 7.293

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 6.363

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 6.103

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 6.027

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 6.113

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 6.477

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 6.322

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 7.282

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 6.271

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 7.681

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 6.542

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 7.267

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 7.899

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 7.945

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 7.536

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 7.013

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 6.479

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 6.789

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 6.268

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 6.211

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 6.093

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 5.903

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 6.212

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 7.053

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.969

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 6.309

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 7.161

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 6.811

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 6.231

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 6.874

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 6.489

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 10.270

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 20.687

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 23.526

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 60.194

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 13.017

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 10.861

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 10.585

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.934

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 10.001

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 10.051

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 10.228

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.906

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 21.721

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 10.687

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 10.033

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 9.009

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 8.575

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 9.404

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 8.224

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 8.386

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 10.440

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 8.046

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.987

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 8.237

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 8.657

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 7.885

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 8.277

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 15.051

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 13.529

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 13.482

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 13.189

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.934

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 15.013

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 13.935

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 15.094