Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Topics

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.934

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 3.024

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 3.058

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.785

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.298

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.339

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.687

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.818

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.244

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.607

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 3.052

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.605

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.310

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.758

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.486

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.742

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.835

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.722

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.745

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.539

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.136

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.454

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.930

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.440

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.128

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.667

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.491

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 11.081

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 12.132

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 6.086

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.749

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 7.032

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.384

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.713

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.597

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 398

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.982

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.346

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.933

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 2.036

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.249

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.262

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.631

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.351

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.445

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.494

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 17.169

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.281

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.865

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.163

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.678

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.651

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.675

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.918

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.692

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.488

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.760

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.538

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.744

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.237

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.567

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.298

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.314

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.440

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.316

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 4.008

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.546

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.862

Prejavy


3 6.213

Rozkazy, smernice


1 5.044

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.297

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 5.070

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 3.076

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.137

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.607

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 3.049

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.395

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.804

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 348

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.897

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.240

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.707

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.623

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.687

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.269

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 5.002

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.196

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.537

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.978

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.443

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.815

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.320

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.802

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.160

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 3.044

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.132

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.795

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.937

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 4.072

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.461

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.172

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.910

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.922

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.488

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.246

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.524

Vojenské prísahy


1 4.837

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.505

Articles

Česká státní vlajka

Radek Enžl 37.439

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 24.053

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 22.763

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 17.360

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 13.083

Dlouhý telegram

Jan Ešner 21.445

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 15.376

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 14.895

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 18.798

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 17.085

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.894

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 23.516

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 12.504

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.870

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.494

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 17.321

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 16.500

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.770

Marshallův plán

Jan Ešner 20.601

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 18.593

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.654

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 7.313

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 7.379

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.957

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.427

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 32.657

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 20.228

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.522

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 16.035

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 30.778

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.819

Promluvy

Bronco 11.132

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 14.544

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.677

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 11.295

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 11.307

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 16.120

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.831

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 11.312

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.722

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 15.533

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 14.141

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 13.044

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 13.400

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.768

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.917

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.774

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 27.729

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.621

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 17.359

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 13.456

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 27.124

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Radim Kapavík 16.529

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 9.447

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 16.474

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 17.764

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 12.767

Teheránská deklarace

Jan Flieger 15.364

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 27.874

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.176

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.785

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.962

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.773

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.416

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.061

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.086

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.798

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.339

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.998

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.369

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.343

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.918

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.233

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.066

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.691

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.124

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.700

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.625

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.209

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.072

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.522

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.073

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 14.451

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 6.997

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 6.736

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 9.815

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 6.815

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 6.064

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.770

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.712

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.846

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 6.147

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.976

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 6.822

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.939

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 7.083

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 6.198

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 6.820

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 7.390

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 7.369

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 6.979

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 6.614

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 6.110

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 6.366

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.959

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.884

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.792

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 5.560

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.896

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 6.560

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.663

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 6.024

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 6.695

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 6.394

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.953

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 6.389

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 6.106

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 9.664

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 20.215

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 22.991

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 58.765

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.719

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 10.537

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 10.259

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.591

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.639

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.741

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.932

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.624

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 21.193

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 10.387

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 9.671

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.704

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 8.276

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 9.047

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.901

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 8.022

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 10.074

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.686

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.690

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.932

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 8.318

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 7.558

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.972

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.787

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.960

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 13.109

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 12.731

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.579

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 14.644

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 13.546

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 14.655