Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.400,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Topics

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993

1 3.669

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.768

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace

Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.791

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR

Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.498

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 3.781

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.062

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

2 3.387

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)

1 2.553

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

2 2.894

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.

1 2.376

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.825

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

Recepční zákon

1 4.247

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

1 3.041

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

2 5.345

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

1 4.173

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

1 4.381

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935

1 5.150

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951

1 3.454

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990

1 3.463

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

1 4.173

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

1 2.799

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.

1 2.001

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

1 3.660

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

1 3.215

Dopisy, politické závete, memorandá...

3 4.869

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.354

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.195

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.389

INT - 04.06.1922 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spolenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.367

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.753

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

2 1.426

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.337

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 1.860

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.413

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.158

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A

Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.740

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 3.956

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

1 2.699

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.694

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 3.927

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 4.869

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)

4 3.226

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR

1 3.086

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty

1 3.106

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty

Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.198

INT - Smlouva o otevřeném nebi

Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.192

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

1 3.016

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

1 2.650

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

1 2.917

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

1 3.381

OSN - Rezoluce 181

Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.348

OSN - Rezoluce 1973 - Libye

UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.224

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt

1 3.648

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt

1 3.373

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt

1 3.201

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt

1 3.492

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt

1 3.247

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt

1 3.445

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt

1 2.950

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt

1 3.337

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt

1 2.970

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt

1 3.028

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt

1 3.182

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt

1 3.980

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

1 3.748

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

1 4.293

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

1 2.643

Prejavy

3 5.812

Rozkazy, smernice

1 4.828

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"

1 3.057

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA

3 4.594

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu

1 2.862

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu

1 2.907

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120

25 6.299

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"

1 2.824

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil

2 3.123

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí

10 4.469

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

1 2.704

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

1 3.017

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky

1 4.464

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

1 2.417

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944

1 5.205

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

1 2.919

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1 4.620

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

1 2.941

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

dispozície na presun slovenskej armády

1 4.319

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.785

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

1 3.222

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

1 3.591

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

1 3.116

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.585

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

1 2.956

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

1 2.809

SVK - Vianočná dohoda

Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.871

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

1 3.560

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

1 2.728

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

1 3.751

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

1 5.053

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 3.917

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.671

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.610

USA - Deklarace nezávislosti

2 6.866

USA - Vyhlášení války Japonsku

8.12.1941

1 3.980

USA - Vyhlášení války Německu

11.12.1941

1 4.219

Vojenské prísahy

1 4.637

Zmluvy, pakty, dohody

4 6.277

Articles

Česká státní vlajka

Radek Enžl 33.902

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 21.820

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 20.880

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.319

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.148

Dlouhý telegram

Jan Ešner 19.717

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.378

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 13.473

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.459

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.841

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 11.955

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 21.737

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.464

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 11.772

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.673

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 15.249

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.331

Leták národního výboru

Jan Flieger 10.946

Marshallův plán

Jan Ešner 18.367

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.523

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 9.800

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.551

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.568

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.129

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.674

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 27.188

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 18.637

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 9.757

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.056

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 28.639

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 12.957

Promluvy

Bronco 9.998

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.430

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 9.627

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.392

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.338

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 14.592

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 9.799

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.416

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 9.776

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.573

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 12.958

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.022

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.314

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 11.762

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 14.628

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 11.579

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 25.428

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 10.772

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 15.964

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.514

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 24.931

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 14.743

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.522

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.066

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 15.841

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.467

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.253

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 24.511

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.819

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.524

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 3.944

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.481

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.980

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.695

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.766

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.451

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.005

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.725

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.141

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.866

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.605

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.957

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.777

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.410

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.818

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.351

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.011

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.852

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.801

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.087

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.817

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.275

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.330

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.630

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 7.719

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.311

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.117

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 4.800

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 4.677

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 4.930

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.091

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 4.925

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.407

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 4.987

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 5.202

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 4.992

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.391

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 5.983

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 5.750

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.294

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.239

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 4.877

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.096

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 4.920

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.012

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 4.869

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.656

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 4.929

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.129

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 5.706

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.198

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.326

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 4.996

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 4.997

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.051

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.027

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 8.056

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 18.925

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 21.493

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 56.174

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.752

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.634

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.322

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 8.713

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 8.829

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 8.955

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.112

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 8.704

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 19.505

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.499

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.643

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 7.732

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.368

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.014

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.007

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.035

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.038

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 6.760

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 7.858

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.098

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.305

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.588

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.158

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 13.917

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.775

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.070

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.611

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 12.687

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.557

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.491

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.510