Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
Sraz říjen 2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Topics

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.880

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.974

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 3.003

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.711

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.193

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.274

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.629

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.756

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.172

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.561

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 3.002

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.525

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.250

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.670

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.417

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.681

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.651

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.664

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.685

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.451

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.077

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.373

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.874

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.393

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.066

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.578

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.429

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.936

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.959

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 6.027

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.683

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.859

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.284

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.651

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.510

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 340

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.938

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.265

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.876

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.971

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.183

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.164

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.515

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.293

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.365

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.429

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.911

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.222

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.828

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.108

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.613

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.591

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.557

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.860

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.619

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.425

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.708

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.475

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.687

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.167

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.529

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.234

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.267

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.389

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.247

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 3.962

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.488

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.819

Prejavy


3 6.139

Rozkazy, smernice


1 5.005

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.252

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 4.965

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 3.021

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.100

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.506

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 3.003

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.348

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.712

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 291

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.856

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.189

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.661

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.587

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.589

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.210

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 4.946

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.145

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.486

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.943

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.400

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.772

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.283

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.760

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.123

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 3.006

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.067

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.748

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.903

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 4.002

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.366

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.132

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.859

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.875

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.267

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.193

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.460

Vojenské prísahy


1 4.798

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.467

Articles

Česká státní vlajka

Radek Enžl 36.263

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 23.667

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 22.217

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 17.055

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.780

Dlouhý telegram

Jan Ešner 20.987

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 15.095

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 14.530

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 18.408

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.695

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.590

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 22.968

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 12.172

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.517

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.228

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 16.832

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 16.164

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.498

Marshallův plán

Jan Ešner 19.790

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 18.279

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.396

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 7.066

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 7.097

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.654

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.190

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 30.967

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 19.758

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.270

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.812

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 30.099

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.537

Promluvy

Bronco 10.784

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 14.235

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.364

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 11.058

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.980

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 15.713

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.512

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 11.055

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.446

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 15.225

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.783

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.737

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 13.042

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.476

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.212

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.425

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 26.673

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.344

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 16.931

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 13.154

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 26.396

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Radim Kapavík 16.021

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 9.152

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.966

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 16.916

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 12.397

Teheránská deklarace

Jan Flieger 15.008

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 26.797

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.782

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.379

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.661

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.396

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.012

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.651

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.697

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.397

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.921

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.597

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.009

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.932

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.523

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.828

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.623

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.293

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.738

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.272

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.159

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.775

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.644

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.029

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.667

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 14.105

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 6.520

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 6.358

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 9.250

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 6.354

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.813

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.510

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.432

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.600

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.839

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.668

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 6.427

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.634

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 6.522

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.852

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 6.420

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 6.949

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 6.880

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 6.471

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 6.200

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.764

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.996

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.658

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.588

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.517

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 5.278

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.599

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 6.068

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.406

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.771

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 6.269

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 5.965

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.686

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.920

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.766

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 9.113

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.862

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 22.438

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 57.718

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.398

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 10.254

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.972

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.308

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.373

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.479

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.666

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.332

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 20.609

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 10.074

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 9.286

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.383

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.970

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.697

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.606

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.695

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.759

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.383

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.419

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.687

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.971

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 7.230

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.695

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.552

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.539

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.735

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 12.359

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.290

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 14.307

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 13.168

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 14.314