Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč Chci přispět
Sraz 18.06.2017 Praha | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Topics

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.746

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.850

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.870

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.590

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 3.962

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.146

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.485

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.638

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.006

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.450

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.901

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.360

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.124

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.468

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.258

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.495

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.326

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.536

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.541

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.294

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 2.904

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.181

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.747

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.282

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 4.946

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.426

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.272

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.632

INT - 04.06.1922 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spolenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.528

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.853

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.518

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.533

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.074

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.504

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.281

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 209

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.821

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.079

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.770

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.801

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.034

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 4.992

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.336

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.164

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.205

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.291

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.469

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.100

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.721

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 2.988

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.459

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.457

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.345

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.743

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.455

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.282

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.572

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.325

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.527

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.031

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.417

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.058

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.116

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.264

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.082

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 3.837

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.368

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.713

Prejavy


3 5.950

Rozkazy, smernice


1 4.893

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.136

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 4.712

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 2.927

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 2.992

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.369

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 2.900

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.216

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.545

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 127

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.769

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.081

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.557

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.488

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.377

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 2.997

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 4.741

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.022

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.387

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.850

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.292

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.668

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.181

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.656

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.031

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 2.899

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.948

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.651

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.798

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 3.853

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.190

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 3.997

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.740

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.711

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.007

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.056

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.309

Vojenské prísahy


1 4.707

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.364

Articles

Česká státní vlajka

Radek Enžl 34.792

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 22.750

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 21.525

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.611

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.403

Dlouhý telegram

Jan Ešner 20.267

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.665

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 13.973

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.838

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.205

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.231

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 22.207

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.746

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.063

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.915

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 15.681

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.709

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.171

Marshallův plán

Jan Ešner 18.966

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.798

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.044

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.770

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.781

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.344

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.917

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 29.095

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 19.064

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 9.984

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.386

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 29.240

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.206

Promluvy

Bronco 10.289

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.772

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 9.927

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.663

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.608

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 15.065

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.072

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.683

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.054

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.826

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.256

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.302

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.648

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.028

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.017

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 11.959

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 25.867

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.011

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 16.356

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.802

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 25.542

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 15.280

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.769

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.445

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 16.182

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.902

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.556

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 25.333

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.177

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.860

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.215

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.815

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.341

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.039

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.111

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.804

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.379

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.031

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.498

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.249

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.955

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.296

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.096

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.720

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.192

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.700

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.447

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.199

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.139

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.441

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.143

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.580

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.755

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.895

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 8.322

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.689

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.375

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.054

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 4.925

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.181

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.368

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.197

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.783

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.242

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 5.650

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.273

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.749

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 6.382

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 6.212

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.738

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.572

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.212

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.426

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.174

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.218

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.081

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.870

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.156

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.479

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 5.942

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.393

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.645

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 5.348

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.242

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.379

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.265

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 8.413

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.309

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 21.964

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 56.773

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.991

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.884

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.579

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 8.967

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.055

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.179

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.343

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 8.932

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 19.974

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.733

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.893

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.024

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.590

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.275

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.254

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.282

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.305

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 6.996

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.102

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.322

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.534

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.845

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.380

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.172

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.073

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.345

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.887

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 12.956

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.824

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.759

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.846