Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Topics

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993

1 3.695

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.803

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace

Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.818

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR

Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.534

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 3.832

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.095

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

2 3.429

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)

1 2.580

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

2 2.939

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.

1 2.400

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.845

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

Recepční zákon

1 4.286

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

1 3.071

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

2 5.384

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

1 4.209

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

1 4.430

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935

1 5.225

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951

1 3.483

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990

1 3.493

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

1 4.230

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

1 2.841

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.

1 2.105

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

1 3.693

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

1 3.239

Dopisy, politické závete, memorandá...

3 4.898

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.380

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.220

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.506

INT - 04.06.1922 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spolenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.446

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.799

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

2 1.459

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.410

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 1.953

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.447

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.205

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)

1 146

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A

Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.768

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.007

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

1 2.724

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.723

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 3.962

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 4.922

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)

4 3.269

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR

1 3.116

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty

1 3.148

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty

Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.237

INT - Smlouva o otevřeném nebi

Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.353

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

1 3.050

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

1 2.678

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

1 2.945

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

1 3.415

OSN - Rezoluce 181

Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.405

OSN - Rezoluce 1973 - Libye

UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.288

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt

1 3.680

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt

1 3.410

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt

1 3.236

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt

1 3.524

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt

1 3.279

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt

1 3.478

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt

1 2.980

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt

1 3.369

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt

1 3.003

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt

1 3.062

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt

1 3.217

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt

1 4.024

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

1 3.792

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

1 4.323

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

1 2.669

Prejavy

3 5.886

Rozkazy, smernice

1 4.852

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"

1 3.084

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA

3 4.640

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu

1 2.881

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu

1 2.937

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120

25 6.326

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"

1 2.855

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil

2 3.160

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí

10 4.499

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

1 2.731

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

1 3.039

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky

1 4.495

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

1 2.439

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944

1 5.286

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

1 2.944

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1 4.685

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

1 2.975

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

dispozície na presun slovenskej armády

1 4.344

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.805

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

1 3.246

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

1 3.620

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

1 3.141

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.611

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

1 2.983

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

1 2.841

SVK - Vianočná dohoda

Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.902

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

1 3.593

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

1 2.757

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

1 3.801

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

1 5.124

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 3.945

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.701

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.646

USA - Deklarace nezávislosti

2 6.922

USA - Vyhlášení války Japonsku

8.12.1941

1 4.007

USA - Vyhlášení války Německu

11.12.1941

1 4.252

Vojenské prísahy

1 4.669

Zmluvy, pakty, dohody

4 6.313

Articles

Česká státní vlajka

Radek Enžl 34.393

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 22.017

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 21.229

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.511

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.323

Dlouhý telegram

Jan Ešner 20.042

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.552

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 13.751

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.697

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.074

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.129

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 22.046

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.638

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 11.949

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.828

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 15.499

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.585

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.089

Marshallův plán

Jan Ešner 18.703

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.696

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 9.957

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.699

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.715

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.253

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.836

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 28.351

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 18.883

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 9.897

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.209

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 28.974

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.110

Promluvy

Bronco 10.169

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.634

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 9.808

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.546

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.510

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 14.901

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 9.958

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.594

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 9.956

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.721

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.159

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.187

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.542

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 11.928

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 14.866

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 11.841

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 25.708

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 10.922

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 16.202

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.704

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 25.295

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 15.081

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.668

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.295

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 16.031

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.726

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.425

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 24.989

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.036

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.743

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.102

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.694

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.199

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.913

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.976

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.677

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.233

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.922

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.373

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.082

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.844

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.182

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.988

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.587

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.051

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.552

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.278

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.062

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.025

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.308

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.031

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.472

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.602

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.791

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 8.041

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.552

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.283

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 4.963

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 4.830

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.079

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.264

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.102

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.641

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.149

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 5.476

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.174

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.614

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 6.234

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 6.039

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.576

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.438

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.083

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.318

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.084

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.149

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 4.988

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.791

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.060

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.351

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 5.857

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.330

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.531

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 5.228

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.155

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.269

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.183

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 8.277

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.182

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 21.758

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 56.575

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.902

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.795

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.481

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 8.873

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 8.980

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.089

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.264

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 8.849

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 19.767

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.643

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.806

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 7.922

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.508

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.179

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.163

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.182

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.193

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 6.915

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.010

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.242

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.449

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.769

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.295

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.082

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.955

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.246

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.783

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 12.863

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.727

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.669

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.724